Strpení, stránka se načítá

377/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spořeníParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu


Čl. I

V § 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova "a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření" zrušují.


ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky


Čl. II

S účinností od 1.1.2017


ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o účetnictví


Čl. III

S účinností od 1.1.2018


ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení


Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 16c odst. 2 písm. q) se slova "a dobu důchodového spoření" zrušují.


2. V § 16c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:
"v) dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové pojištění s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen.".


3. V § 39 odst. 1 větě třetí se slova "služebního zákona" nahrazují slovy "zákona o státní službě".


4. V § 52 se odstavec 4 zrušuje.


5. V § 83 odstavec 4 zní:

"(4) V žádosti o přiznání starobního důchodu je občan povinen uvést, zda byl nebo nebyl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření.".


Poznámka pod čarou č. 75 se zrušuje.


ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů


Čl. V

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 4 odst. 1 písm. l) bodě 1 se za slovo "příspěvkem" vkládají slova " , penze z doplňkového penzijního spoření" a za slovo "pobírání" se vkládají slova "nebo činí nejméně 10 let".


2. V § 4 odst. 1 písm. l) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření,".


Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.


3. - 8. S účinností od 1.1.2017


9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova "podle zákona upravujícího důchodové spoření a" zrušují.


10. - 12. S účinností od 1.1.2017


13. V § 38j odst. 10 se slova "na důchodové spoření," zrušují.


Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pro fond penzijní společnosti podle zákona upravujícího důchodové spoření se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti


Čl. VII

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 2 větě první se slova " , pokud se dále nestanoví jinak" zrušují.


2. V § 3 odst. 1 písm. b) bod 12 zní:
"12. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,".


3. V § 7 odst. 1 písmena b) až d) znějí:
"b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
c) u osoby samostatně výdělečně činné
1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
2. 2,3 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,".


4. § 9a se zrušuje.


5. V § 14 odst. 1 větě druhé se slova "bodech 1 nebo 2" nahrazují slovy "bodě 1".


6. V § 14 odst. 1 se věta poslední zrušuje.


7. V § 15 se odstavec 6 zrušuje.


8. V § 15a odst. 3 se věta poslední zrušuje.


9. V § 16 se odstavce 4 a 5 zrušují.


Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.


10. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.


11. V § 22 odst. 1 se slova "§ 9a," zrušují.


Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se za období před 1. lednem 2016 stanoví podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Při nesplnění nebo porušení povinnosti uložené zaměstnavateli v § 9a zákona č. 589/1992 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Nárok zaměstnavatele na vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vznikl v důsledku toho, že zaměstnavatel stanovil zaměstnanci, který byl účastníkem důchodového spoření, pojistné na důchodové pojištění v sazbě 6,5 % z vyměřovacího základu, zaniká uplynutím dne 31. prosince 2016.

4. Zaměstnavatel je povinen v potvrzení vydávaném podle § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. za kalendářní roky v období 2013 až 2015 uvést, zda byl zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření; ustanovení čl. XXXVII bodu 3 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. není přitom dotčeno.


ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o České národní bance


Čl. IX

S účinností od 1.1.2018


ČÁST OSMÁ
Změna zákona o výkonu vazby


Čl. X

V § 21 odst. 6 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 276/2013 Sb., se písmeno k) zrušuje.


Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).


ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře


Čl. XI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 5 odst. 1 písm. a) závěrečné části ustanovení se slova "pojistného na důchodové spoření," zrušují.


2. V § 5 odst. 8 písm. a) se slova "pojistného na důchodové spoření," zrušují.


ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění


Čl. XII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 29 se odstavec 5 zrušuje.


Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.


2. V § 31 odst. 1 se slova "§ 29 odst. 1 nebo 3" nahrazují slovy "§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)".


3. V § 34 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1 až 3, činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně.".


Poznámka pod čarou č. 37 vložená zákonem č. 428/2011 Sb. se zrušuje.


4. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.


5. V § 34 odst. 2 až 6 se slova "§ 29 odst. 1 nebo 3" nahrazují slovy "§ 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a)".


6. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova "přitom se tato doba přičte nejprve k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, která se nekryje s dobou účasti pojištěnce na důchodovém spoření" nahrazují slovy "na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce".


7. V § 34 odst. 5 se za slova "§ 29 odst. 2" vkládají slova "nebo § 29 odst. 3 písm. b)".


8. V § 34 se odstavec 7 zrušuje.


Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.


9. § 35 zní:


"§ 35

Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 4, se stanoví podle § 41 odst. 2.".


10. § 37a se zrušuje.


11. V § 41 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slova "odst. 1 věty třetí" nahrazují slovy "odst. 1 věty druhé".


12. V § 51 odst. 2 se věta poslední zrušuje.


13. V § 53 odst. 2 se věta poslední zrušuje.


14. V části čtvrté hlavě VI nadpisu dílu 3 se slova "a zánik nároku na invalidní důchod" zrušují.


15. V § 61a odst. 1 se slova "pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně pojištěnce, který nebyl účasten důchodového spoření," zrušují.


16. § 61b se zrušuje.


17. V § 67 odst. 11 se za slova "§ 29 odst. 2" vkládají slova "a § 29 odst. 3 písm. b)".


18. S účinností od 1.1.2017


19. Za § 105b se vkládá nový § 105c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 46 a 47 zní:


"§ 105c

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření

(1) Pojištěnci, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření 46) a za celou dobu své účasti na důchodovém spoření nedoplatil podle zákona o ukončení důchodového spoření 47) pojistné na důchodové pojištění, se výše procentní výměry starobního důchodu za doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, které se kryjí s dobou účasti na důchodovém spoření, stanoví způsobem a za podmínek podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015. Ustanovení věty první platí i v případě vzniku nároku na starobní důchod podle § 61a odst. 1, jde-li o poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně; ustanovení § 61a odst. 2 se přitom nepoužije.

(2) Při stanovení procentní výměry vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v případě úmrtí pojištěnce, který byl v období let 2013 až 2015 účasten důchodového spoření 46), po 31. prosinci 2015 se tato účast na důchodovém spoření zohledňuje podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.

------------------------------------------------------------------
46) Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
47) Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření.".


Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. Pojištěnci, kterému byl přiznán starobní důchod ode dne spadajícího do období let 2016 a 2017 a výše procentní výměry tohoto důchodu byla stanovena s přihlédnutím k době jeho účasti na důchodovém spoření, se na jeho žádost výše tohoto důchodu přepočte od tohoto dne tak, že se k době účasti na důchodovém spoření nepřihlédne; podmínkou tohoto přepočtu je, že pojištěnec za celou dobu účasti na důchodovém spoření doplatil pojistné na důchodové pojištění podle zákona o ukončení důchodového spoření. Ustanovení § 55 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění platí přitom obdobně.

2. Zvolil-li pojištěnec v žádosti o přiznání starobního důchodu podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stanovení procentní výměry starobního důchodu podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vyjádřil v této žádosti souhlas s převodem 60 % prostředků naspořených v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu, dokončí se řízení o této žádosti a procentní výměra starobního důchodu se stanoví podle právní úpravy účinné ke dni 31. prosince 2015.


ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu


Čl. XIV

S účinností od 1.1.2018


ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody


Čl. XV

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 346/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2010 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 276/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 28 odst. 2 se písmeno m) zrušuje.


Dosavadní písmena n) až r) se označují jako písmena m) až p).


2. V § 33 odst. 3 se slova "důchodové spoření," zrušují.


ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o vojácích z povolání


Čl. XVI

S účinností od 1.1.2017


ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele


Čl. XVII

V § 10 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se slova "a pojistného na důchodové spoření" a slova "a plátce pojistného podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření" zrušují.


ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů


Čl. XVIII

S účinností od 1.1.2017


ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty


Čl. XIX

S účinností od 1.1.2017


ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí


Čl. XX

S účinností od 1.1.2017


ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu


Čl. XXI

V § 7 odst. 1 závěrečné části ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se slova "pojistného na důchodové spoření," zrušují.


ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi


Čl. XXII

V § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se slova "pojistného na důchodové spoření," zrušují.


ČÁST DVACÁTÁ
Změna insolvenčního zákona


Čl. XXIII

S účinností od 1.1.2017


ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákoníku práce


Čl. XXIV

S účinností od 1.1.2017


ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


Čl. XXV

S účinností od 1.1.2017


ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna trestního zákoníku


Čl. XXVI

S účinností od 1.1.2017


ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o auditorech


Čl. XXVII

S účinností od 1.1.2018


ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o důchodovém spoření


Čl. XXVIII

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 163/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.


Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.


2. V § 11 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.


3. § 14 se zrušuje.


4. V § 24 se odstavce 2 až 6 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.


ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření


Čl. XXIX

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:


1. V § 2 se slova "starší 18 let" zrušují.


2. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka nepotřebuje jeho zákonný zástupce souhlas soudu, neboť toto právní jednání se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte.".


3. V § 17 odst. 1 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. datum narození,".


Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.


4. V § 17 odst. 1 písm. b) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. datum narození,".


Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 4 až 6.


5. § 17 odst. 1 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. datum narození,".


Dosavadní body 3 až 6 se označují jako body 4 až 7.


6. V § 20 odst. 1 písm. a) se slova "účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění," nahrazují slovy "60 let nebo splnění podmínek uvedených v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6".


7. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova "potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění" nahrazují slovy "60 let".


8. V § 20 odst. 5 se slova "odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a)," zrušují.


9. V § 20 odst. 5 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "§ 23 odst. 6 písm. c)" se vkládají slova "a § 114 odst. 1".


10. V § 22 odst. 4 písm. c) se za slovo "aby" vkládají slova "započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a".


11. V § 23 odst. 6 písm. c) se za slova "důchodu," vkládají slova "započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a".


12. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků účastníka bez příspěvků zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních příspěvků náleží účastníkovi v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 kalendářních měsíců a během posledních 24 kalendářních měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva účastníka o doplňkovém penzijním spoření nezaniká. Není-li stanoveno jinak, platí pro částečné odbytné ustanovení tohoto zákona o odbytném.".


13. - 16. S účinností od 1.1.2018


17. V § 38 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.


18. V části čtvrté hlavě III se doplňuje díl 5, který včetně nadpisu zní:

"Díl 5
Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů


§ 47a

(1) Peněžní prostředky svěřené penzijní společnosti pro přijímání a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu účastnického fondu, a vracení státního příspěvku musí být drženy na samostatném účtu u depozitáře odděleně od prostředků určených k jinému účelu. Tyto prostředky nelze použít k účelu jinému, než který je stanoven ve větě první.

(2) Prostředky podle odstavce 1 nejsou součástí majetkové podstaty penzijní společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

(3) V případě převodu obhospodařování všech účastnických fondů podle § 109 je penzijní společnost povinna převést prostředky podle odstavce 1 na účet zřízený u depozitáře schváleného v rozhodnutí České národní banky podle § 109 odst. 5.".


19. - 21. S účinností od 1.1.2018


22. V § 60 odst. 3 se číslo "0,8" nahrazuje číslem "1".


23. V § 60 odst. 4 se za slovo "je" vkládají slova "v případě povinného konzervativního fondu" a za číslo "10 %" se vkládají slova "a v případě ostatních účastnických fondů nejvýše 15 %".


24. V § 63 odst. 1 se číslo "3,5" nahrazuje číslem "7".


25. V § 79 odst. 9 se na konci věty první vkládají slova "nebo pokud bylo penzijní společnosti odejmuto povolení k činnosti penzijní společnosti".


26. V § 80 odst. 1 se slova "do konce kalendářního roku" nahrazují slovy "do konce druhého kalendářního roku".


27. V § 80 odst. 2 první větě se číslo "12" nahrazuje číslem "24".


28. V § 82 odst. 3 první větě se slova "do konce kalendářního roku" nahrazují slovy "do konce druhého kalendářního roku" a v druhé větě se číslo "12" nahrazuje číslem "24".


29. V § 82 odst. 6 se ve větě první za slovo "zápisu" vkládají slova " , výmaz ze seznamu".


30. V § 82 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Česká národní banka provede výmaz činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry ze seznamu vázaných zástupců také v případě, pokud zastoupený pozbyl oprávnění k činnosti, které se zastoupení týká.".


31. V § 100 odst. 2 písm. d) bodě 2 se za slovo "trhu" vkládají slova "nebo na trhu obdobném regulovanému trhu uvedenému v § 100 odst. 2 písm. a)" a slova "a jím vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona upravujícího kolektivní investování" se zrušují.


32. V § 105 odst. 1 se slova "standardním fondem" nahrazují slovy "fondem kolektivního investování" a slovo "se" se nahrazuje slovem "s".


33. V § 105 odst. 2 se číslo "35" nahrazuje číslem "60", slovo "standardními" se zrušuje a za slovo "fondy" se vkládají slova "kolektivního investování".


34. V § 105 odst. 3 se slova "Penzijní společnost může" nahrazují slovy "V rámci limitu podle odstavce 2 může penzijní společnost" a číslo "5" se nahrazuje číslem "20".


35. V § 105 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) V rámci limitu podle odstavce 3 nesmí penzijní společnost investovat více než 10 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do cenných papírů vydávaných speciálními fondy nebo zahraničními investičními fondy srovnatelnými se speciálním fondem, které nekopírují složení finančního indexu, který může být podkladovou hodnotou finančního derivátu podle § 100 odst. 2 písm. g).

(5) Kopírováním složení finančního indexu se rozumí kopírování složení majetkových hodnot, ke kterým se tento index vztahuje, bez použití derivátů a technik a nástrojů podle § 102.

(6) Součet hodnot investic podle odstavce 2 vůči jedné osobě nesmí překročit 35 % hodnoty majetku v účastnickém fondu. Za jednu osobu se považují i osoby tvořící koncern.".


36. V § 114 odst. 1 se slova "vznikem nároku na dávky podle § 20 odst. 1" nahrazují slovy "dosažením věku účastníka, který je potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění".


37. V § 153 odst. 1 se slovo "odejme" nahrazuje slovem "může" a za slovo "společnosti" se vkládá slovo "odejmout".


38. V § 154 odst. 2 písm. a) a b) se slova "nebo činnost podle zákona upravujícího důchodové spoření" zrušují.


39. V § 154 odst. 2 písm. d) se slova "nebo zákonem upravujícím důchodové spoření" zrušují.


40. V § 160 odst. 3 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.


41. V § 160 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) poruší povinnost podle § 47a odst. 1 a 3.".


42. V § 168 odstavec 3 zní:

"(3) Informace podle odstavce 1 písm. c) a l) se poskytuje za úhradu nákladů s tím spojených.".


43. V § 192 odst. 3 písm. a) se číslo "0,6" nahrazuje číslem "0,8".


44. V § 192 odst. 3 písm. b) se číslo "15" nahrazuje číslem "10".


45. V § 193 odstavec 2 zní:

"(2) Pravidla skladby majetku a hospodaření s majetkem v transformovaném fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, pokud tento zákon nestanoví jinak.".


46. V § 193 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Do nemovitých věcí lze investovat pouze za předpokladu, že výnos z nich dosahovaný při řádném hospodaření připadá do majetku v transformovaném fondu.

(4) Při oceňování cenného papíru v majetku transformovaného fondu platí ustanovení o způsobu oceňování cenných papírů v majetku účastnického fondu, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, a to maximálně do výše 35 % majetku v transformovaném fondu, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a jejichž rating vydaný ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o ratingových agenturách dosahuje srovnatelné ratingové kategorie jako rating České republiky.".


Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.


ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky


Čl. XXX

S účinností od 1.1.2017


ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech


Čl. XXXI

S účinností od 1.1.2018


ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Účinnost


Čl. XXXII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení
a) části druhé, části páté čl. V bodů 3 až 8, 10 až 12, části desáté čl. XII bodu 18, části třinácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, dvacáté, dvacáté první, dvacáté druhé, dvacáté třetí a dvacáté sedmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017, a
b) části třetí, sedmé, jedenácté, dvacáté čtvrté, části dvacáté šesté čl. XXIX bodů 13 až 16 a 19 až 21 a části dvacáté osmé, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. II ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o účetnictví Čl. III ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IV ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. V Čl. VI - Přechodná ustanovení ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. VII Čl. VIII - Přechodná ustanovení ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. IX ČÁST OSMÁ - Změna zákona o výkonu vazby Čl. X ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XI ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XII Čl. XIII - Přechodná ustanovení ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XIV ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody Čl. XV ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. XVI ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Čl. XVII ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XVIII ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XIX ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XX ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XXI ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. XXII ČÁST DVACÁTÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. XXIII ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. XXIV ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. XXV ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna trestního zákoníku Čl. XXVI ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XXVII ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém spoření Čl. XXVIII ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření Čl. XXIX ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. XXX ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. XXXI ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Účinnost Čl. XXXII
Název
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Účinný od
1. ledna 2016
Datum vydání
28. prosince 2015
Autor
Parlament
Zdroj
Sbírka zákonů
Ročník
2015
Poznámka
Zákon č. 377/2015 Sb. nabývá účinnosti dnem 1.1.2016, s výjimkou ustanovení dle Čl. XXXII.