Právní prostor

Usnesení - Zaručení základních práv a svobod

ze dne 25. listopadu 1993


USNESENÍ
Ústavního soudu
ze dne 25. 11. 1993
Zaručení základních práv a svobod


sp. zn./č. j.:
II. ÚS 75/93

Související legislativa ČR:
§ 43, § 72 zákona č. 182/1993 Sb.
§ 122 zákona č. 89/2012 Sb.


Právní věta:

Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu.Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 25. listopadu 1993 sp. zn. II. ÚS 75/93 ve věci ústavní stížnosti J. S. proti postupu znalce z oboru dopravní psychologie.

I. Výrok

Ústavní stížnost se odmítá.

II. Odůvodnění

Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. V ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je zakotveno oprávnění fyzické nebo právnické osoby podat tuto stížnost, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy.

Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. Za orgán veřejné moci nelze proto z tohoto pohledu považovat soudního znalce, jehož posudek může sloužit nejvýše jako podklad pro určité rozhodnutí nebo opatření.

Ústavní soud proto z uvedených důvodů ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb. odmítl.


Toto rozhodnutí Ústavního soudu ČR bylo získáno z bezplatné databáze Ústavního soudu ČR NALUS® (http://nalus.usoud.cz). Nejedná se o autentické znění dokumentu. Autentickým je pouze originál a stejnopisy rozhodnutí opatřené státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby.
Název
Usnesení - Zaručení základních práv a svobod
Zdroj
Sbírka nálezů a usnesení ÚS
Ze dne
25. listopadu 1993
Spisová značka/číslo jednací
sp. zn. II. ÚS 75/93
Sbírkové číslo
SbNU 3/2
Město
Brno
Právní věty
Veřejnou mocí se rozumí taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu.
Ročník
1993
Soud
Ústavní soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP