Právní prostor
Účinné znění ( 1.7.2016 - bez omezení )

205/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Účinné znění ( 1.7.2016 - bez omezení )
Datum vydáni 29.06.2016
Autor Národní bezpečnostní úřad
Účinný od 01.07.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 77/2016

205/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu a Ministerstva vnitra
ze dne 14. června 2016,
kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériíchNárodní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti):


Čl. I

Ve vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1
Významné informační systémy

+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| PČ | Správce | Název |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 1 | Agentura ochrany přírody | Ekonomický informační systém JASU CS |
| | a krajiny České republiky | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 2 | Agentura ochrany přírody | Elektronický systém spisové služby - státní správa |
| | a krajiny České republiky | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 3 | Česká inspekce životního | Centrální informační systém (CIS) |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 4 | Česká národní banka | JERRS-Jednotná evidence regulovaných |
| | | a registrovaných subjektů |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 5 | Česká národní banka | KRZR - Komunikační rozhraní pro Základní registry |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 6 | Český statistický úřad | Integrovaný agendový informační systém - registr |
| | | osob (IAIS - ROS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 7 | Český telekomunikační úřad | ASMKS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 8 | Český telekomunikační úřad | MOSS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 9 | Český telekomunikační úřad | Spectra |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 10 | Český úřad zeměměřický | IS územní identifikace (ISÚI) |
| | a katastrální | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 11 | Český úřad zeměměřický | Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) |
| | a katastrální | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 12 | Energetický regulační úřad | Jednotný informační systém Energetického |
| | | regulačního úřadu |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 13 | Generální ředitelství cel | Centrální registr subjektů (CRS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 14 | Hlavní město Praha | Ekonomický systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 15 | Hlavní město Praha | Spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 16 | Hlavní město Praha | Webový portál (Praha.eu) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 17 | Hlavní město Praha | Elektronický poštovní systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 18 | Jihočeský kraj | Elektronický systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 19 | Jihočeský kraj | Spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 20 | Jihočeský kraj | Firemní e-mailová komunikace |
| | | (elektronický poštovní systém) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 21 | Jihočeský kraj | Webový portál (webové stránky kraje) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 22 | Jihomoravský kraj | Poštovní server - Exchange |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 23 | Jihomoravský kraj | Geoportál |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 24 | Jihomoravský kraj | Ginis |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 25 | Jihomoravský kraj | Kevis - Krajský evidenční informační systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 26 | Jihomoravský kraj | Redakční systém JMK |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 27 | Kancelář veřejného | Personální informační systém VEMA |
| | ochránce práv | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 28 | Kancelář veřejného | Informační systém spisové služby a ekonomických |
| | ochránce práv | informací GINIS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 29 | Kancelář veřejného | Systém elektronické pošty MS Exchange |
| | ochránce práv | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 30 | Karlovarský kraj | Ekonomický systém (ERP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 31 | Karlovarský kraj | Spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 32 | Karlovarský kraj | Integrační směrnice |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 33 | Karlovarský kraj | Webový portál (Webové stránky kraje) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 34 | Kraj Vysočina | Webový portál WISMO |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 35 | Kraj Vysočina | Elektronický poštovní systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 36 | Kraj Vysočina | GINIS - spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 37 | Kraj Vysočina | GINIS - ekonomické moduly |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 38 | Královéhradecký kraj | Spisová služba EZOP |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 39 | Královéhradecký kraj | Ekonomický informační systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 40 | Liberecký kraj | Informační systém ekonomické agendy |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 41 | Liberecký kraj | Informační systém elektronické spisové služby |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 42 | Liberecký kraj | Webový portál Libereckého kraje |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 42 | Liberecký kraj | Elektronický poštovní systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 43 | Ministerstvo dopravy | Přeprava nebezpečných věcí (ADR) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 44 | Ministerstvo dopravy | Centralizovaný informační systém STK (CIS STK) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 45 | Ministerstvo dopravy | Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 46 | Ministerstvo dopravy | Databáze vozidel (DAVOZ) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 47 | Ministerstvo dopravy | Aplikace pro testování nových řidičů a dopravců |
| | | v rámci autoškol (eTesty) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 48 | Ministerstvo dopravy | IS Digitální tachograf (ISDT) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 49 | Ministerstvo dopravy | Informační systém pro podporu při schvalování |
| | | technické způsobilosti vozidel (ZTP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 50 | Ministerstvo dopravy | Evidence údajů o mýtném (MÝTO) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 51 | Ministerstvo dopravy | Informační systém o silniční a dálniční síti ČR |
| | | (ISSDS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 52 | Ministerstvo financí | ISPROFIN - IS programového financování |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 53 | Ministerstvo obrany | Biologický a monitorovací informační systém |
| | | (BMIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 54 | Ministerstvo obrany | Informační systém Vojenské policie (ISVP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 55 | Ministerstvo obrany | LETVIS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 56 | Ministerstvo obrany | Síť včasného zjištění armádní radiační monitorovací |
| | | sítě (SVZ ARMS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 57 | Ministerstvo obrany | Štábní informační systém AČR (ŠIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 58 | Ministerstvo obrany | Zdravotnický IS (ZDRAVIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 59 | Ministerstvo práce | Informační systém registr poskytovatelů sociálních |
| | a sociálních věcí | služeb |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 60 | Ministerstvo práce | Jednotný informační systém práce a sociálních věcí |
| | a sociálních věcí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 61 | Ministerstvo práce | Informační systém sociálně-právní ochrany dětí |
| | a sociálních věcí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 62 | Ministerstvo průmyslu | Registr živnostenského podnikání |
| | a obchodu | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 63 | Ministerstvo průmyslu | Ekonomický informační systém |
| | a obchodu | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 64 | Ministerstvo spravedlnosti | Evidence znalců a tlumočníků - prezenční část |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 65 | Ministerstvo spravedlnosti | Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 66 | Ministerstvo školství, | Informační systém pro kvalifikace a autorizace ISKA |
| | mládeže a tělovýchovy | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 67 | Ministerstvo školství, | EIS (Ekonomický IS) |
| | mládeže a tělovýchovy | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 68 | Ministerstvo školství, | EPD |
| | mládeže a tělovýchovy | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 69 | Ministerstvo školství, | Informační systém Akreditační komise (ISACC) |
| | mládeže a tělovýchovy | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 70 | Ministerstvo vnitra | AIS PČR - Agendový informační systém Policie ČR |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 71 | Ministerstvo vnitra | AZYL II - Informační systém pro evidenci udělení |
| | | azylu |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 72 | Ministerstvo vnitra | DP-2 - Informační systém orgánu sociálního |
| | | zabezpečení, výpočet a výplata dávek sociálního |
| | | zabezpečení |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 73 | Ministerstvo vnitra | EKIS MV - Ekonomický informační systém Ministerstva |
| | | vnitra |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 74 | Ministerstvo vnitra | GINIS - Informační systém elektronické spisové |
| | | služby |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 75 | Ministerstvo vnitra | IS ISVS - Informační systém o informačních |
| | | systémech veřejné správy |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 76 | Ministerstvo vnitra | PVS - Portál veřejné správy |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 77 | Ministerstvo vnitra | Systém SO - Informační systém - registr státního |
| | | občanství |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 78 | Ministerstvo vnitra | Informační systém Ústřední evidence fyzických osob, |
| | | které nabyly nebo pozbyly státní občanství České |
| | | republiky |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 79 | Ministerstvo vnitra | ISoSS - Informační systém o státní službě |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 80 | Ministerstvo zahraničních | ePasy |
| | věcí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 81 | Ministerstvo zahraničních | Víza ČR (EVC2) |
| | věcí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 82 | Ministerstvo zdravotnictví | Národní zdravotnický informační systém (NZIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 83 | Ministerstvo zdravotnictví | Ochrana veřejného zdraví |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 84 | Ministerstvo zemědělství | Informační systém VODA |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 85 | Ministerstvo zemědělství | Informační systém vodovodů a kanalizací (IS VaK) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 86 | Ministerstvo zemědělství | Integrovaný zemědělský registr (IZR) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 87 | Ministerstvo zemědělství | Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů |
| | | (LPIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 88 | Ministerstvo zemědělství | Společný zemědělský registr (SZR) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 89 | Ministerstvo životního | IRZ- Integrovaný registr znečišťování životního |
| | prostředí | prostředí |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 90 | Ministerstvo životního | ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích |
| | prostředí | povinností |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 91 | Ministerstvo životního | Informační systém SEA |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 92 | Ministerstvo životního | Informační systém EIA |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 93 | Ministerstvo životního | MA ISOH - modul autovraky IS odpadového |
| | prostředí | hospodářství |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 94 | Ministerstvo životního | Registr CITES |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 95 | Ministerstvo životního | IPPC - IS integrované prevence |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 96 | Moravskoslezský kraj | Integrační sběrnice |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 97 | Moravskoslezský kraj | Firemní e-mailová komunikace |
| | | (Elektronický poštovní systém) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 98 | Moravskoslezský kraj | Webový portál (Webové stránky kraje www.msk.cz) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 99 | Moravskoslezský kraj | Systém GINIS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 100 | Nejvyšší kontrolní úřad | Kontrolní informační systém (KIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 101 | Nejvyšší státní | Centrální evidence stíhaných osob |
| | zastupitelství | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 102 | Olomoucký kraj | ERP - Ekonomický systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 103 | Olomoucký kraj | Spisová služba (SSL) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 104 | Olomoucký kraj | Integrační směrnice (ISb) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 105 | Olomoucký kraj | Webový portál (WP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 106 | Olomoucký kraj | Elektronický poštovní systém (EPS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 107 | Pardubický kraj | Integrovaný informační systém GINIS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 108 | Plzeňský kraj | Mailový server |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 109 | Plzeňský kraj | Integrační sběrnice |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 110 | Plzeňský kraj | Spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 111 | Plzeňský kraj | Webový portál kraje |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 112 | Plzeňský kraj | ERP |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 113 | Probační a mediační služba | Agendový informační systém AIS PMS |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 114 | Rada pro rozhlasové | Intranet RRTV |
| | a televizní vysílání | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 115 | Správa státních hmotných | IS Argis - IS pro plánování civilních zdrojů |
| | rezerv | (provozní i cvičné prostředí) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 116 | Správa státních hmotných | IS Krizkom - IS krizové komunikace |
| | rezerv | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 117 | Správa základních registrů | Systém řízení přístupů do základních registrů |
| | | (RACS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 118 | Státní fond životního | EIS-JASU |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 119 | Státní fond životního | SFZP-CENTRAL |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 120 | Státní fond životního | E-SPIS |
| | prostředí | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 121 | Státní pozemkový úřad | Agendový systém pro pozemkové úpravy (ASPU - DMS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 122 | Státní pozemkový úřad | Centrální informační systém (CIS) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 123 | Státní úřad inspekce práce | Registr elektronizace úkonů inspekce práce (REÚIP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 124 | Státní úřad pro jadernou | Registr externích adres (REA) |
| | bezpečnost | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 125 | Státní ústav pro kontrolu | Centrální úložiště elektronických receptů |
| | léčiv | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 126 | Státní ústav pro kontrolu | Registr léčivých přípravků s omezením |
| | léčiv | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 127 | Státní zemědělská | Kontrolní a laboratorní činnost (KLČ) |
| | a potravinářská inspekce | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 128 | Státní zemědělská | Spisová služba SZPI |
| | a potravinářská inspekce | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 129 | Státní zemědělský | Informační systém platební agentury (ISPA) |
| | intervenční fond | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 130 | Středočeský kraj | IS Ginis - ekonomický systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 131 | Středočeský kraj | E-spis - spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 132 | Středočeský kraj | Firemní e-mailová komunikace |
| | | (elektronický poštovní systém) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 133 | Středočeský kraj | Webový portál (webové stránky kraje) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 134 | Úřad pro civilní letectví | IS Úřadu pro civilní letectví |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 135 | Úřad pro ochranu | GINIS - gordic integrovaný informační systém |
| | hospodářské soutěže | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 136 | Úřad pro ochranu | elektronická pošta |
| | hospodářské soutěže | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 137 | Úřad pro ochranu | internetové stránky |
| | hospodářské soutěže | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 138 | Úřad pro ochranu osobních | IS ÚOOÚ |
| | údajů | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 139 | Úřad pro zastupování státu | Informační systém majetku státu (ISMS) |
| | ve věcech majetkových | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 140 | Úřad průmyslového | Informační systém duševního vlastnictví (ISDV) |
| | vlastnictví | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 141 | Úřad průmyslového | Systém průmyslových práv (SyPP) |
| | vlastnictví | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 142 | Úřad vlády České republiky | Elektronická knihovna legislativního procesu |
| | | (eKLEP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 143 | Úřad vlády České republiky | IS výzkumu, experimentálního vývoje a inovací |
| | | (IS VaVal) (eKLEP) |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 144 | Ústecký kraj | Ekonomický systém Navision |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 145 | Ústecký kraj | Spisová a archivní služba EZOP |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 146 | Ústecký kraj | Internetový portál Ústeckého kraje VISMO |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 147 | Ústecký kraj | Poštovní server Microsoft Exchange |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 148 | Vězeňská služba České | Vězeňský informační systém (VIS) |
| | republiky | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 149 | Všeobecná zdravotní | Centrální registr pojištěnců |
| | pojišťovna České republiky | |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 150 | Zeměměřický úřad | IS zeměměřictví |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 151 | Zlínský kraj | Ekonomický systém a spisová služba |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 152 | Zlínský kraj | Webové stránky kraje |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+
| 153 | Zlínský kraj | Elektronický poštovní systém |
+-----+----------------------------+-----------------------------------------------------+".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

Ministr:
Chovanec v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 29.06.2016
Autor Národní bezpečnostní úřad
Účinný od 01.07.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 77/2016

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP