Právní prostor
Neúčinné znění ( 1.12.2016 - 12.1.2018 )

258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Neúčinné znění ( 1.12.2016 - 12.1.2018 )
Datum vydáni 05.08.2016
Autor Parlament
Účinný od 01.12.2016
Účinný do 12.01.2018
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 100/2016

258/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. července 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěruParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci


Čl. I

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 2 odst. 1 se slova " , poskytující spotřebitelský úvěr" zrušují.


2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.


ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona


Čl. II

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 151/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,".


2. V příloze č. 2 Živnosti vázané se předmět podnikání "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru" zrušuje.


ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o soudních poplatcích


Čl. III

V příloze zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 161/2016 Sb., položka 17a zní:

"Položka 17a

Za návrh na zrušení rozhodčího nálezu 3 000 Kč".


ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o bankách


Čl. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 1 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova " ; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, může banka tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr".


2. V § 1 odst. 4 se doplňuje věta "Banka může vykonávat činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího činnost akreditovaných osob na finančním trhu, je-li akreditovanou osobou podle takového zákona.".


3. V § 25a odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) poskytnutí informací Evropskému parlamentu pro účely výkonu vyšetřovacích pravomocí podle čl. 226 Smlouvy o fungování Evropské unie.".


ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů


Čl. V

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 5a odst. 2 písmeno a) zní:
"a) jsou osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr a".


Poznámka pod čarou č. 6f se zrušuje.


2. V § 5a odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.


3. V § 5a odst. 4 písm. c) se slova "ostatních finančních institucí, u nichž výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období činí alespoň 2 000 000 Kč" nahrazují slovy "zbývajících ostatních finančních institucí".


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 5a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní od prvního dne zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých ostatní finanční instituci zanikne živnostenské oprávnění pro poskytování úvěrů.


ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o České národní bance


Čl. VII

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 44 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) nebankovními poskytovateli spotřebitelského úvěru, samostatnými zprostředkovateli, zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru, vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, a".


Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).


2. V § 44a odst. 1 větě první se slovo "sjednávání" nahrazuje slovy "poskytování nebo zprostředkování".


3. Poznámka pod čarou č. 9m zní:

------------------------------------------------------------------
"9m) Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.".


4. V § 44a odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo obdobného oprávnění k působení na území České republiky uděleného zahraničním orgánem".


ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů


Čl. VIII

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 91/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:


1. V § 2 odst. 1 se za slova "s výjimkou" vkládají slova "sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel,".


2. V § 3 se odstavce 3 až 6 zrušují.


3. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.


4. V § 8 se odstavec 3 zrušuje.


5. V § 15 odst. 2 se věta poslední zrušuje.


6. V § 25 odst. 2 se věta poslední zrušuje.


7. V § 25 odst. 3 se věta poslední zrušuje.


8. V § 31 se písmena g) a h) zrušují.


Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno g).


9. V § 32 odst. 1 se věta poslední zrušuje.


10. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.


11. V § 33 se věta poslední zrušuje.


12. V § 34 se slova "a), b)," nahrazují slovy "a) nebo b)," a slova "g) nebo h)," se zrušují


13. V § 34 odst. 2 se slova "v § 31 písm. c) až f) nebo i)" nahrazují slovy "v § 31 písm. c) až g)".


14. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.


15. V § 35 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).


16. Část šestá se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Platnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy.

2. Rozhodčí řízení zahájená na základě rozhodčích smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

3. Ustanovení § 40a až § 40d zákona č. 216/1994 Sb. se ve vztahu k rozhodcům zapsaným do seznamu rozhodců ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona použijí ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST OSMÁ
Změna zákona o stavebním spoření


Čl. X

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 104/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova " ; spočívá-li finanční makléřství ve zprostředkování spotřebitelského úvěru, může stavební spořitelna tuto činnost vykonávat pouze tehdy, je-li některou z osob oprávněných zprostředkovávat spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr".


2. V § 9 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) vykonávat činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr.".


ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech


Čl. XI

V § 25a odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 41/2011 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) poskytnutí informací Evropskému parlamentu pro účely výkonu vyšetřovacích pravomocí podle čl. 226 Smlouvy o fungování Evropské unie.".


ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích


Čl. XII

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:


1. V příloze položce 10 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 9b zrušuje.


Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).


2. V příloze položce 65 v bodě 9 se doplňují písmena n) až q), která znějí:

"n) udělení oprávnění k činnosti nebankovního
poskytovatele spotřebitelského úvěru Kč 50 000

o) udělení oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 10 000

p) akreditaci podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 50 000

q) prodloužení akreditace podle zákona
upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 25 000".


3. V příloze položce 65 se doplňují body 11 a 12, které znějí:

"11. Zápis

a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
do registru podle zákona upravujícího
spotřebitelský úvěr Kč 2 000

b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru pro daného
zastoupeného Kč 2 000

12. Prodloužení oprávnění

a) k činnosti nebankovního poskytovatele
spotřebitelského úvěru Kč 25 000

b) k činnosti samostatného zprostředkovatele
podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 5 000

c) k činnosti vázaného zástupce podle zákona
upravujícího spotřebitelský úvěr Kč 1 000

d) k činnosti zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného Kč 1 000".


4. V příloze položce 65 poznámka na konci položky 65 zní:

"Poznámka

Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a) nebo b) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel a podle bodu 12 písm. c) nebo d) zastoupený. Poplatek je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení oprávnění.".


ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o platebním styku


Čl. XIII

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 261/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 36 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Poskytovat spotřebitelský úvěr, k jehož poskytování jsou podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr oprávněny pouze určité osoby, je však poskytovatel platebních služeb malého rozsahu oprávněn pouze tehdy, jestliže se jeho registrace vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru.".


2. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Má-li se registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu vztahovat na poskytování spotřebitelského úvěru, zapíše Česká národní banka do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu žadatele, který
a) je evropskou společností, akciovou společností nebo společností s ručením omezeným,
b) má počáteční kapitál, jehož původ je průhledný a nezávadný, alespoň ve výši 20 000 000 Kč a
c) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) až e).".


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


3. V § 37 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo 3".


4. V § 42 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".


5. Na konci § 42 se doplňuje věta "Podá-li poskytovatel platebních služeb malého rozsahu žádost o rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru, použijí se obdobně § 37 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4, § 38 a 39.".


6. V § 43 odst. 1 se za slovo "rozsahu," vkládají slova "nebo zúží registraci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu o poskytování spotřebitelského úvěru,".


7. V § 43 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "rozsahu," vkládají slova "nebo zúžit registraci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu o poskytování spotřebitelského úvěru,".


8. V § 43 odst. 2 písm. a) se slova "poskytování platebních služeb" nahrazují slovy "výkonu činností podle § 8".


9. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, jehož registrace se vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru, se použijí obdobně ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský úvěr o kapitálu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.".


10. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Poskytovat spotřebitelský úvěr, k jehož poskytování jsou podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr oprávněny pouze určité osoby, je však vydavatel elektronických peněz malého rozsahu oprávněn pouze tehdy, jestliže se jeho registrace vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru.".


11. V § 54 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Má-li se registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu vztahovat na poskytování spotřebitelského úvěru, zapíše Česká národní banka do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu žadatele, který
a) je evropskou společností, akciovou společností nebo společností s ručením omezeným,
b) má počáteční kapitál, jehož původ je průhledný a nezávadný, alespoň ve výši 20 000 000 Kč a
c) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1.".


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


12. V § 54 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo 3".


13. Na konci § 58a se doplňuje věta "Podá-li vydavatel elektronických peněz malého rozsahu žádost o rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru, použijí se obdobně § 54 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a b) a odst. 4 a § 55 a 56.".


14. V § 58b odst. 1 se za slovo "rozsahu," vkládají slova "nebo zúží registraci vydavatele elektronických peněz malého rozsahu o poskytování spotřebitelského úvěru,".


15. V § 58b odst. 2 se za slovo "rozsahu," vkládají slova "nebo zúžit registraci vydavatele elektronických peněz malého rozsahu o poskytování spotřebitelského úvěru,".


16. V § 59 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pro vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, jehož registrace se vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru, se použijí obdobně ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský úvěr o kapitálu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru.".


17. V § 125 odst. 2 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.


18. V § 125 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) v rozporu s § 44 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo".


Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).


19. V § 125 odst. 4 písm. a) se za slova "2 písm. b)" vkládají slova "nebo d)".


20. V § 125 odst. 4 písm. c) se slovo "d)" nahrazuje slovem "e)".


21. V § 126 odst. 2 písm. d) se slovo "nebo" zrušuje.


22. V § 126 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) v rozporu s § 59 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo".


Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).


23. V § 126 odst. 4 písm. a) se slova "nebo e)" nahrazují slovy " , e) nebo f)".


24. V § 136 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Do registrů podle odstavce 1 písm. b) a d) se zapisuje také údaj o tom, zda se registrace vztahuje na poskytování spotřebitelského úvěru souvisejícího s poskytováním platebních služeb.".


25. V § 142 se slova "§ 37 odst. 3" nahrazují slovy "§ 37 odst. 4" a slova "§ 54 odst. 3" se nahrazují slovy "§ 54 odst. 4".


Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu mohou na základě dosavadního oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podají-li v této lhůtě žádost o rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru, mohou poskytovat spotřebitelský úvěr do doby, než Česká národní banka rozhodne o jejich žádosti.


ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o finančním zajištění


Čl. XV

V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., se slovo "hypotečních," zrušuje.


ČÁST TŘINÁCTÁ
Účinnost


Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. +)

v z. Pokorná-Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

--------------------
+) 1. 12. 2016
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 05.08.2016
Autor Parlament
Účinný od 01.12.2016
Účinný do 12.01.2018
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 100/2016

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. V
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Čl. VIII
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ
Čl. XIII
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o finančním zajištění
Čl. XV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Účinnost
Čl. XVI
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP