Právní prostor

298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 1. ledna 2017


298/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. srpna 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna trestního řádu


Čl. I

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 59 odstavec 1 zní:

"(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.".


2. V § 59 se odstavec 2 zrušuje.


Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.


3. V § 85b odst. 4 a 6 a v § 267 odst. 1 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".


ČÁST DRUHÁ
Změna občanského soudního řádu


Čl. II

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 40b odst. 2 se za slovo "listinné" vkládají slova "nebo v elektronické".


2. V § 40b se odstavec 3 zrušuje.


3. V § 42 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 103 zní:

"(3) V případě podání v elektronické podobě podepsaného způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 103), se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2.

------------------------------------------------------------------
103) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


4. V § 46 odst. 2 se slova "a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát" zrušují.


5. V § 47 odst. 2 a v § 50f odst. 2 se slova "jeho uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovem "adresátem".


6. V § 158 odst. 1 se za slovo "Písemné" vkládají slova "nebo elektronické" a věta třetí se zrušuje.


7. V § 174a odst. 1 se slova "uznávaným elektronickým podpisem žalobce" nahrazují slovem "žalobcem".


8. V § 174a odst. 6 se slova "zaručeným elektronickým podpisem" nahrazují slovem "žalovaným".


ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky


Čl. III

V § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., písmeno n) zní:
"n) elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru,".


ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky


Čl. IV

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 15 odst. 5 se slova "vlastnoručním podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým" zrušují.


2. V § 18 odst. 9 se slova "vlastnoručním podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým" zrušují.


ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o účetnictví


Čl. V

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 33a odst. 3 se slova "elektronickým podpisem uznávaným podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "uznávaným elektronickým podpisem".


2. Poznámka pod čarou č. 30a zní:

------------------------------------------------------------------
"30a) § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení


Čl. VI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. 213/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 39 odst. 6 a v § 39a odst. 6 se slova "a 3" zrušují.


2. V § 123e odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 83 zní:
"a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 83), nebo

------------------------------------------------------------------
83) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


Poznámka pod čarou č. 68a se zrušuje.


3. V § 123e odst. 1 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


4. V § 123e se odstavec 3 zrušuje.


Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.


5. V § 123e odst. 3 se písmeno d) zrušuje.


Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).


6. V § 123e odst. 3 písm. e) se text "písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)".


ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách


Čl. VII

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 9a odst. 7 se slova "vlastnoručním podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým" zrušují.


2. V § 10 odst. 12 se slova "vlastnoručním podpisem nebo jejím uznávaným elektronickým" zrušují.


ČÁST OSMÁ
Změna notářského řádu


Čl. VIII

V § 94a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se slova "uznávaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem podle zvláštního právního předpisu 5b)" nahrazují slovy "kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem" a slova "uznávaný elektronický podpis" se nahrazují slovy "kvalifikovaný elektronický podpis".


Poznámka pod čarou č. 5b se zrušuje.


Čl. IX

Přechodné ustanovení

Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného elektronického časového razítka podle § 94a zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použít elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.


ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o stavebním spoření


Čl. X

V § 9a odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 423/2003 Sb., větě první se slova " , v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat," nahrazují slovy "nebo v elektronické podobě" a ve větě třetí se slova "podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis" zrušují.


ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem


Čl. XI

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:


1. V § 45a odst. 5 se slova "podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat" zrušují.


2. V § 45a odst. 6 se slova "podle zvláštního právního předpisu upravujícího elektronický podpis nebo na technickém nosiči dat" zrušují.


ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o zeměměřictví


Čl. XII

V § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb., větě druhé se za slovo "kvalifikovaným" vkládá slovo "elektronickým" a větě poslední za slovo "založeno" se vkládají slova "kvalifikované elektronické".


ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Rejstříku trestů


Čl. XIII

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 11a odst. 3 a v § 11aa odst. 1 se slova " , podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou značkou podle zvláštního právního předpisu 5)" a slova "podepsaný uznávaným elektronickým podpisem 5)" zrušují.


Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


2. V § 16a se odstavce 1 a 2 zrušují.


Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.


3. V § 16a odstavec 1 zní:

"(1) Trestní listy a zprávy soudu nebo státního zastupitelství mohou být předávány v elektronické podobě.".


4. V § 16a odst. 2 se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


5. V § 16a odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "1" a číslo "4" se nahrazuje číslem "2".


6. V § 16j odst. 3 se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označené uznávanou elektronickou značkou, a to" zrušují.


ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře


Čl. XIV

V § 68b písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 271/2001 Sb., se slova "a elektronicky podepsat podle zvláštního právního předpisu 21a)" včetně poznámky pod čarou č. 21a zrušují.


ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o civilním letectví


Čl. XV

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 72 odst. 3 se slova "uznávaného elektronického" zrušují.


2. V § 72 odst. 4 větě druhé se za slovo "prostřednictvím" vkládají slova "podepsané datové" a slova "opatřené jeho uznávaným elektronickým podpisem" se zrušují.


ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o zemědělství


Čl. XVI

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 3 odst. 3 a v § 3g odst. 13 se slova "uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


2. V § 4c odst. 2 se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem 58) odpovědného pracovníka" nahrazují slovy "podepsaná odpovědným pracovníkem".


Poznámka pod čarou č. 58 se zrušuje.


ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o návykových látkách


Čl. XVII

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 106/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 26 odst. 1 se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 10a)" včetně poznámky pod čarou č. 10a zrušují.


2. V § 27 odst. 1, § 29 úvodní části ustanovení, § 30 a v § 31 odst. 1 se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 10a)" zrušují.


3. V § 43a odst. 4 písm. f) se slova "podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle jiného právního předpisu 10a)" zrušují.


ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím


Čl. XVIII

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb. a zákona č. 222/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 3 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.".


2. V § 4b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Povinné subjekty zveřejňují informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů, jako otevřená data. Povinné subjekty zaevidují tyto informace v národním katalogu otevřených dat. Seznam informací podle věty první stanoví prováděcí právní předpis.".


3. Za § 4b se vkládá nový § 4c, který včetně nadpisu zní:

"§ 4c

Národní katalog otevřených dat

(1) Národní katalog otevřených dat je informační systém veřejné správy přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup sloužící k evidování informací zveřejňovaných jako otevřená data.

(2) Správcem národního katalogu otevřených dat je Ministerstvo vnitra.".


4. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Vláda stanoví nařízením seznam informací podle § 4b odst. 2 zveřejňovaných jako otevřená data.".


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Povinný subjekt zveřejní informace podle § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako otevřená data a zaeviduje tyto informace v národním katalogu otevřených dat do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o azylu


Čl. XX

V § 77 odst. 6 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se slova "uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 35)".


Poznámka pod čarou č. 35 zní:

------------------------------------------------------------------
"35) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky


Čl. XXI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 191/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 31 odst. 6, § 71 odst. 2 a v § 87i odst. 2 se slova "uznávaným elektronickým podpisem; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 52)".


Poznámka pod čarou č. 52 zní:

------------------------------------------------------------------
"52) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


2. V § 102 odst. 2 písm. c) se slova "uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 52)".


ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech


Čl. XXII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a s daty nezbytně nutnými pro užívání elektronického podpisu. Data a kvalifikovaný certifikát podle věty první zapisuje do kontaktního elektronického čipu držitel občanského průkazu.".


Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.


2. V § 3 odst. 8 se slova "akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 25)" nahrazují slovy "kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru".


Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.


3. V § 4 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.


4. Nadpis § 16 zní:

"Působnost na úseku občanských průkazů".


5. V § 16 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Správa základních registrů zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a vydává za tímto účelem identifikační certifikáty občanského průkazu.".


6. V § 18a odst. 6 se věta druhá zrušuje.


7. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST SEDMÁ
Informační systém pro autentizaci


§ 18c

Informační systém pro autentizaci

(1) Informační systém pro autentizaci držitelů občanských průkazů (dále jen "informační systém pro autentizaci") je informační systém veřejné správy sloužící k autentizaci držitele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a).

(2) Správcem informačního systému pro autentizaci je Správa základních registrů.

(3) V informačním systému pro autentizaci se o držiteli občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) vede
a) číslo občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a),
b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu autentizace držitele občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a).

(4) Údaje podle odstavce 3 se v informačním systému pro autentizaci uchovávají po dobu platnosti občanského průkazu uvedeného v § 2 odst. 2 písm. a) a následujících 15 let od konce platnosti tohoto průkazu.


§ 18d

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, kde se narodila,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Správa základních registrů využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) pohlaví,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(4) Z údajů podle odstavců 1 a 2 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.".


Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá.


ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o cestovních dokladech


Čl. XXIII

V § 30a odst. 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 16b zrušuje.


ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí


Čl. XXIV

V § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., se slova "podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 68)" včetně poznámky pod čarou č. 68 zrušují.


ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o veřejných dražbách


Čl. XXV

V § 16a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.


Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.


ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna autorského zákona


Čl. XXVI

§ 94 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 228/2014 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb., včetně nadpisu zní:

"§ 94

Použití úpravy hlavy I

Ustanovení § 3 písm. a), § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 a 4, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1 a 3 a § 40 až 44 platí přiměřeně i pro pořizovatele databáze.".


Čl. XXVII

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 94 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na databáze chráněné zvláštním právem pořizovatele databáze pořízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel


Čl. XXVIII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 8 odst. 4 se slova " , který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem 8)" včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují.


2. V § 8b odst. 4 se slova "uznávaným elektronickým podpisem 8)" zrušují.


3. V § 10 odst. 12 se slova "uznávaným elektronickým podpisem 8) nebo dodá prostřednictvím datové schránky 8a)" nahrazují slovy "způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 29)".


Poznámka pod čarou č. 29 zní:

------------------------------------------------------------------
"29) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


4. V § 10b odst. 3 se věta druhá zrušuje.


ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu


Čl. XXIX

V § 11 odst. 8 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., se slova "uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví


Čl. XXX

V § 48 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., se čárka za slovy "o tomto subjektu" nahrazuje slovem "a" a slova " , a uznávaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat za poskytovatele zdravotních služeb" se zrušují.


ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o silničním provozu


Čl. XXXI

V § 117 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., se za slova "nebo oznámení" vkládají slova "v listinné podobě" a slova "nebo ověřen podle zvláštního právního předpisu 34)" se včetně poznámky pod čarou č. 34 zrušují.


ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy


Čl. XXXII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 3 odst. 3 písm. i) se slova "a Ministerstvem spravedlnosti" nahrazují slovy " , Ministerstvem spravedlnosti a Generální inspekcí bezpečnostních sborů".


2. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:
"l) Generální inspekcí bezpečnostních sborů při plnění jejích úkolů 18).

------------------------------------------------------------------
18) § 2 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.".


3. V § 4 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.


Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j) a k).


4. V § 9 odst. 2 se slova "označené uznávanou elektronickou značkou 11b) správce" nahrazují slovy "zabezpečené způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat".


Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


5. V § 9b odst. 2 se slova "označen uznávanou elektronickou značkou správce, že tato uznávaná elektronická značka je platná a její kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn a výstup z informačního systému veřejné správy nebyl následně změněn" nahrazují slovy "zabezpečen způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat".


6. V § 9b odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.


7. V § 9c odst. 1 se slova "označený uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zabezpečený způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat".


8. V § 9c se odstavec 3 zrušuje.


Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.


ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


Čl. XXXIII

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 6 odst. 4 písm. e) se slova "nebo uznávaný elektronický podpis 21) žadatele" nahrazují slovy " , je-li žádost podána v listinné podobě".


Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


2. V § 6 odst. 6 a v § 8 odst. 6 se slova "nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele" nahrazují slovy "zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 27)".


Poznámka pod čarou č. 27 zní:

------------------------------------------------------------------
"27) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


3. V § 8 odst. 3 větě druhé se za slova "1 písm. a)" vkládají slova "podaná v listinné podobě" a slova "nebo uznávanými elektronickými podpisy" se zrušují.


ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí


Čl. XXXIV

V § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se slova " , která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem 4a)" včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušují.


ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o odpadech


Čl. XXXV

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 184/2014 Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 31e odst. 2 písm. b) a v § 38b odst. 2 písm. b) se slova "označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu".


2. Poznámka pod čarou č. 30c zní:

------------------------------------------------------------------
"30c) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


3. V § 37i odst. 2 se slova "uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu 58)" nahrazují slovy "způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 30c)".


Poznámka pod čarou č. 58 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


4. V § 38b odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.


5. V § 38d odst. 2 se slova "uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 30c) nebo prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 30c)".


ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o obalech


Čl. XXXVI

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona 64/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "označené uznávanou elektronickou značkou nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu".


2. Poznámka pod čarou č. 13a zní:

------------------------------------------------------------------
"13a) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zbraních


Čl. XXXVII

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 229/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 39a odst. 1, 2 a 3 se za slovo "kvalifikované" vkládá slovo "elektronické".


2. V § 50 odst. 3 se slova "žádost lze též podat elektronicky bez použití elektronického podpisu" nahrazují slovy "je-li žádost podána v elektronické podobě, nevyžaduje se podepsání".


ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


Čl. XXXVIII

V § 17 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb., se slova "podle zvláštního právního předpisu 20)" nahrazují slovy "v elektronické podobě".


Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.


ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna soudního řádu správního


Čl. XXXIX

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 37 odst. 2 se slova "podepsané elektronicky podle zvláštního zákona 8)" včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují.


2. V § 43 odst. 1 se slova "elektronickou cestou podepsané podle zvláštního zákona 8)" nahrazují slovem "elektronicky".


ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin


Čl. XL

V § 5a odst. 3 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., se slova "uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovy "způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 31),".


Poznámka pod čarou č. 31 zní:

------------------------------------------------------------------
"31) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů


Čl. XLI

V § 175 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem 79)" včetně poznámky pod čarou č. 79 zrušují.


ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty


Čl. XLII

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 54/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 34 odst. 4 písm. b) se slovo "značkou" nahrazuje slovem "pečetí".


2. V § 101a odst. 3 písm. a) se slova "uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu".


3. V § 101a odst. 3 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).


ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě


Čl. XLIII

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 46 odst. 1 písm. b) se bod 3 zrušuje.


Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.


2. V § 49 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova "s výjimkou těch" zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova "nebo požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení".


3. V § 49 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 14 doplňují slova "s výjimkou bytových družstev".


4. V § 49 odst. 1 písm. c) závěrečné části ustanovení se slova "jejich vrcholových" nahrazují slovem "vrcholných" a na konci textu písmene se doplňují slova "původců uvedených v bodech 1 až 12".


5. V § 65 odst. 7 se slova "uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného časového razítka" nahrazují slovy "elektronického podpisu, elektronické pečetě, elektronického časového razítka nebo jiného elektronického prostředku obdobného účelu".


6. V § 65 odst. 8 se slova "uznávaný elektronický podpis, uznávanou elektronickou značku nebo kvalifikované časové razítko" nahrazují slovy "elektronický podpis, elektronickou pečeť, elektronické časové razítko nebo jiný elektronický prostředek obdobného účelu" a věta poslední se zrušuje.


7. V § 69a odst. 3 se slova "uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka" nahrazují slovy "elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka" a slova "kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny" se nahrazují slovy "certifikátů, jsou-li na nich založeny".


8. V § 69a odstavec 4 zní:

"(4) Dokument vzniklý převedením nebo změnou datového formátu opatří určený původce doložkou. Doložku dokumentu v analogové podobě podepíše osoba odpovědná za převedení dokumentu. Doložku dokumentu v digitální podobě podepíše osoba odpovědná za převedení nebo změnu datového formátu kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo určený původce zapečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Takový dokument má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením nebo změnou datového formátu vznikl. Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu stanoví prováděcí právní předpis.".


9. V § 69a se odstavec 5 zrušuje.


10. V § 70 odst. 1 písm. o) se slova "uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka" nahrazují slovy "elektronického podpisu, elektronické pečetě nebo elektronického časového razítka".


Čl. XLIV

Přechodné ustanovení

Po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze namísto kvalifikovaného elektronického časového razítka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použít elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna správního řádu


Čl. XLV

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 19 odst. 8 větě druhé se slova "zprávou podepsanou jeho uznávaným elektronickým podpisem 16)" nahrazují slovy "datovou zprávou podepsanou adresátem".


Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


2. V § 37 odst. 4 se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem" a slova "uznávaného elektronického" zrušují.


3. V § 37 se odstavec 5 zrušuje.


Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.


4. V § 69 odst. 3 se slova "na žádost účastníka" a slova "a dokument podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích


Čl. XLVI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., se mění takto:


1. V položce 11 oddílu "Osvobození" se bod 4 zrušuje.


2. V položce 12 se písmeno d) zrušuje.


Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).


3. V položce 12 oddílu "Poznámky" bodu 1 se text "d)" nahrazuje textem "c)".


4. V položce 12 oddílu "Poznámky" bodu 2 se slova "písmen c) a d)" nahrazují slovy "písmene c)" a slova "nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem" se zrušují.


5. V položce 12 oddílu "Osvobození od poplatku" se slova "písmen c) a d)" nahrazují slovy "písmene c)".


6. V položce 22 písm. f) se slova "akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb 25)" nahrazují slovy "statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vytvářející důvěru" a číslo "100 000" se nahrazuje číslem "25 000".


Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.


7. V položce 22 se písmena g) a h) zrušují.


Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena g) až o).


ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích


Čl. XLVII

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 222/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 25 odst. 4 se slova "uznávaného elektronického" zrušují.


2. V 33 odst. 10 se slova "prostřednictvím datové schránky nebo musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu" zrušují.


3. Poznámka pod čarou č. 28 zní:

------------------------------------------------------------------
"28) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


4. V § 75 odst. 5 se slova "prostřednictvím datové schránky nebo i elektronickými prostředky, jsou-li podepsány uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 28)" nahrazují slovy "v elektronické podobě".


ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací


Čl. XLVIII

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 13/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 46 odst. 4 písm. g) se slova "nebo v případě vydání tohoto certifikátu v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu 22)" nahrazují slovy " ; otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li certifikát vydán v elektronické podobě".


Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


2. V § 46 odst. 5 písm. d) se slova "nebo v případě vydání těchto certifikátů v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy " ; otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li certifikát vydán v elektronické podobě".


3. V § 54 odst. 2 písm. g) a v odst. 3 písm. e) se slova "nebo v případě vydání tohoto osvědčení v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy " ; otisk úředního razítka se nevyžaduje, bylo-li osvědčení vydáno v elektronické podobě".


4. V § 62 odst. 5 písm. f) se slova "nebo v případě vydání tohoto uznání v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy " ; otisk úředního razítka se nevyžaduje, bylo-li uznání vydáno v elektronické podobě".


5. V § 85 odst. 2 písm. f) se slova "nebo v případě vydání dokladu v elektronické podobě uznávaný elektronický podpis oprávněného zástupce Úřadu podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy " ; otisk úředního razítka se nevyžaduje, byl-li doklad vydán v elektronické podobě".


6. V § 89 odst. 8 se slova "dodáním do datové schránky Úřadu nebo" a slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí


Čl. XLIX

V § 10 odst. 3 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se ve větě první slova "a v případě nebezpečí z prodlení i elektronicky nebo faxem" a věta druhá zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi


Čl. L

V § 71 písm. b) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se slova "elektronicky podepsané podle zvláštního právního předpisu 50)" včetně poznámky pod čarou č. 50 zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o střetu zájmů


Čl. LI

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 12 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.


Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.


2. V § 13 odst. 1 se text "§ 12 odst. 4" nahrazuje textem "§ 12 odst. 3".


ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna insolvenčního zákona


Čl. LII

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 97 odst. 2 se slova " , nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky" zrušují.


2. V § 97 odst. 3 se slova "nebo uznávaným elektronickým podpisem insolvenčního navrhovatele" zrušují.


ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna stavebního zákona


Čl. LIII

V § 196 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se slova "podepsané podle zvláštních právních předpisů 58)" včetně poznámky pod čarou č. 58 zrušují.


ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění


Čl. LIV

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 162 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 81 zní:
"a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 81), nebo

------------------------------------------------------------------
81) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


Poznámka pod čarou č. 67 se zrušuje.


2. V § 162 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


3. V § 162 se odstavec 3 zrušuje.


Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.


4. V § 162 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.


Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).


5. V § 162 odst. 3 písm. e) se text "písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)".


ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech


Čl. LV

V § 5 odst. 1 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se slova "podepsané uznávaným elektronickým podpisem 2)" včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.


ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákoníku práce


Čl. LVI

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:


1. Poznámka pod čarou č. 95 zní:

------------------------------------------------------------------
"95) § 6 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


2. V § 337 odst. 4 a 5 se slova "označenou svou uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí".


ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů


Čl. LVII

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., se mění takto:


1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 17 odst. 5 se slova "označen uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí".


2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII se poznámky pod čarou č. 12 a 13 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


3. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII § 17 odst. 5 se slova "označen uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí".


4. V části čtyřicáté šesté čl. LXXIII se poznámky pod čarou č. 6 a 7 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


5. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 17 odst. 5 se slova "označen uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí".


6. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV se poznámky pod čarou č. 14 a 15 zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.


ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev


Čl. LVIII

V § 33b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se slova "opatří uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zapečetí uznávanou elektronickou pečetí 6)".


Poznámka pod čarou č. 6 zní:

------------------------------------------------------------------
"6) § 9 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů


Čl. LIX

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 20 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) připojí k datové zprávě odeslané z datové schránky data prokazující existenci datové zprávy k okamžiku jejího odeslání z datové schránky,".


2. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova "označí uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat".


3. V § 20 odst. 1 písm. e) se slova "označí uznávanou elektronickou značkou ministerstva; to neplatí, jde-li o dokument podle § 18a" nahrazují slovy "zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat".


4. V § 22 odst. 2 se slova "ověřená kopie dokumentu" nahrazují slovem "dokument".


5. V § 24 odst. 1 písm. a) se za slovo "kvalifikovaného" vkládá slovo "elektronického".


6. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.


7. V § 24 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


8. V § 24 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen.".


9. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.


Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.


10. V § 24 odst. 4 písm. f) se slova "uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 11), zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou".


Poznámka pod čarou č. 11 zní:

------------------------------------------------------------------
"11) § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


11. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla.".


12. V § 25 odst. 2 písmena f) až h) znějí:
"f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou, identifikaci uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru a o podepisující osobě, pečetící osobě nebo označující osobě obsažených v kvalifikovaném certifikátu a údaj o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky,
g) údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném elektronickém časovém razítku,
h) otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla.".


13. V § 27 odst. 2 se slova "uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovy "způsobem, se kterým tento zákon nebo jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 11)".


ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o auditorech


Čl. LX

V § 11 odst. 8 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 334/2014 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.


ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o základních registrech


Čl. LXI

V § 58 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se slova " , který subjekt údajů po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo který podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle jiného právního předpisu" zrušují.


ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna daňového řádu


Čl. LXII

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:


1. V § 56 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.


Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).


2. V § 71 odst. 1 písm. a) se slova "uznávaným elektronickým podpisem," nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo".


3. V § 71 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


4. V § 71 odst. 3 se slova "bez uznávaného elektronického podpisu" nahrazují slovy " , která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,".


5. V § 71 odst. 4 se text "c)" nahrazuje textem "b)".


6. V § 102 odst. 1 písm. g) a v § 176 odst. 2 písm. e) se slovo "uznávaným" nahrazuje slovem "kvalifikovaným".


ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o zdravotních službách


Čl. LXIII

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 55 písm. g) se slova " , která se podepíše" nahrazují slovy "a v této podobě doplněny doložkou potvrzující převedení podepsanou".


2. V § 71 odst. 13 závěrečné části ustanovení se slova "opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb osoby oprávněné jednat za poskytovatele, pokud není žádost doručena prostřednictvím datové schránky" nahrazují slovy "podepíše způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 51)".


Poznámka pod čarou č. 51 zní:

------------------------------------------------------------------
"51) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o specifických zdravotních službách


Čl. LXIV

V § 44 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se slova "uznávaným elektronickým podpisem" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu 22),".


Poznámka pod čarou č. 22 zní:

------------------------------------------------------------------
"22) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna katastrálního zákona


Čl. LXV

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 106/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 7 odst. 1 se za slovo "kvalifikovaným" vkládá slovo "elektronickým".


2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Je-li listina v elektronické podobě podepsána elektronickým podpisem, musí být k podepsání použit uznávaný elektronický podpis. Je-li písemnost v elektronické podobě zapečetěna elektronickou pečetí, musí být k pečetění použita uznávaná elektronická pečeť.".


3. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje, prokázat jejich pravost. Nebude-li pravost podpisů prokázána ve lhůtě 30 dnů od podání návrhu na zápis, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví nebo vrátí listinu předloženou k zápisu záznamem či poznámkou tomu, kdo listinu předložil.".


Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


4. V § 52 odst. 4 písm. b) a písm. c) se slova "opatřeny platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou značkou" nahrazují slovy "podepsány způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu, zapečetěny uznávanou elektronickou pečetí nebo označeny elektronickou značkou".


5. V § 60 se slova "opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou" nahrazují slovy "podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu, zapečetěna uznávanou elektronickou pečetí nebo označena elektronickou značkou".


ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zvláštních řízeních soudních


Čl. LXVI

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. a zákona č. 189/2016 Sb., se mění takto:


1. V § 125 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Otisk úředního razítka notáře se nevyžaduje, bylo-li usnesení vyhotoveno v elektronické podobě.".


2. V § 125 odst. 2 se slova " , anebo opatřeno jejich uznávaným elektronickým podpisem" a slova "nebo se opatří uznávaným elektronickým podpisem notáře" zrušují.


3. V § 125 odst. 3 se slova " , nebo opatřeno jeho uznávaným elektronickým podpisem" a slova " , nebo se opatří jeho uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob


Čl. LXVII

V § 22 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, se slova "uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává" nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 16)".


Poznámka pod čarou č. 16 zní:

------------------------------------------------------------------
"16) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.".


ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o státní službě


Čl. LXVIII

V § 26 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se slova "podepsaná uznávaným elektronickým podpisem" zrušují.


ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o registru smluv


Čl. LXIX

V § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se slova "označí svou uznávanou elektronickou značkou a opatří kvalifikovaným časovým razítkem" nahrazují slovy "zabezpečí způsobem zajišťujícím integritu, případně původ dat".


ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o dani z hazardních her


Čl. LXX

Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, se mění takto:


1. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova "uznávaným elektronickým podpisem," nahrazují slovy "způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo".


2. V § 9 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.


Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Účinnost


Čl. LXXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, +) s výjimkou čl. XVIII, XIX, XXVI, XXVII a čl. LXX, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

--------------------
+) 19. 9. 2016
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. II ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. III ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. IV ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. V ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VI ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. VII ČÁST OSMÁ - Změna notářského řádu Čl. VIII Čl. IX - Přechodné ustanovení ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření Čl. X ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XI ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XII ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XIII ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. XIV ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví Čl. XV ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XVI ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. XVII ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. XVIII Čl. XIX - Přechodné ustanovení ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o azylu Čl. XX ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XXI ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XXII ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. XXIII ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXIV ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. XXV ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna autorského zákona Čl. XXVI Čl. XXVII - Přechodné ustanovení ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XXVIII ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu Čl. XXIX ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XXX ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o silničním provozu Čl. XXXI ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XXXII ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. XXXIII ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXXIV ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XXXV ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech Čl. XXXVI ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. XXXVII ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Čl. XXXVIII ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního Čl. XXXIX ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. XL ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XLI ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XLII ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. XLIII Čl. XLIV - Přechodné ustanovení ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna správního řádu Čl. XLV ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XLVI ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XLVII ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací Čl. XLVIII ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XLIX ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. L ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. LI ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. LII ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna stavebního zákona Čl. LIII ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. LIV ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. LV ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákoníku práce Čl. LVI ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. LVII ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Čl. LVIII ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. LIX ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. LX ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o základních registrech Čl. LXI ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna daňového řádu Čl. LXII ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. LXIII ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. LXIV ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna katastrálního zákona Čl. LXV ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. LXVI ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. LXVII ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. LXVIII ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o registru smluv Čl. LXIX ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. LXX ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Účinnost Čl. LXXI
Název
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Autor
Parlament
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
19. září 2016
Účinný od
19. září 2016
Účinný do
bez ukončení
Poznámka
Zákon č. 298/2016 Sb. nabývá účinnosti dnem 19.9.2016, s výjimkou ustanovení dle Čl. LXXI.
Ročník
2016
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP