Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2017 - bez omezení )

310/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

Účinné znění ( 1.1.2017 - bez omezení )
Datum vydáni 26.09.2016
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2017
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 122/2016

310/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Prostředky státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017 činí 26 185 000 000 Kč.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 26.09.2016
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2017
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 122/2016

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Prostředky státního rozpočtu
§ 2 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP