Právní prostor
Účinné znění ( 1.10.2016 - bez omezení )

170/2016 Sb. Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Účinné znění ( 1.10.2016 - bez omezení )
Datum vydáni 31.05.2016
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj
Účinný od 01.10.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 65/2016

170/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 12. května 2016
o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázekMinisterstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


§ 1

Paušální částka nákladů řízení

Paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

Ministryně:
Ing. Šlechtová v. r.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 31.05.2016
Autor Ministerstvo pro místní rozvoj
Účinný od 01.10.2016
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2016
Zdroj částka 65/2016

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Paušální částka nákladů řízení
§ 2 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP