Právní prostor
Účinné znění ( 30.1.2013 - bez omezení )

21/2013 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček

Účinné znění ( 30.1.2013 - bez omezení )
Datum vydáni 30.01.2013
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 30.01.2013
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2013
Zdroj částka 10/2013

21/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 23. ledna 2013
o stanovení podmínek při chovu psů a kočekMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7a odst. 2 zákona:


§ 1

Podmínky chovu psů

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu psů dodržovat tyto podmínky:
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u
1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku u fen, ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce až neomezeně u psů, a
2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku u fen, ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce až neomezeně u psů,
b) u fen, které ukončily osmý rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) umělou inseminaci může provést pouze osoba odborně způsobilá 1),
d) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců,
f) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 2

Podmínky chovu koček

Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu koček dodržovat tyto podmínky:
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček ode dne ukončeného jednoho roku věku do dne ukončeného devátého roku věku, u kocourů ode dne ukončeného jednoho roku věku až neomezeně; ve výjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného devátého měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete,
b) u koček, které ukončily devátý rok věku, je zabřeznutí možné pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,
d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

--------------------
+) 30. 1. 2013
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 30.01.2013
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 30.01.2013
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2013
Zdroj částka 10/2013

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Podmínky chovu psů
§ 2 - Podmínky chovu koček
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP