Právní prostor

C-163/16: Věc C-163/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag (Nizozemsko) dne 21. března 2016 - Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV

dokument nemá žádné omezení


SOUDNÍ INFORMACE
Soudní dvůr Evropských společenství
ze dne 21. března 2016
C-163/16
Věc C-163/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag (Nizozemsko) dne 21. března 2016 - Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BVPředkládající soud

Rechtbank Den Haag


Účastníci původního řízení

Žalobci: Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS

Žalovaná: Van Haren Schoenen BV


Předběžná otázka

Je výraz "tvar" ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) bodu iii) směrnice 2008/95/ES 1) (v německém znění směrnice "Form", v anglickém znění "shape" a ve francouzském znění "forme") omezen na trojrozměrné vlastnosti výrobku, jako jsou jeho obrysy, rozměry nebo objem (s možným trojrozměrným vyjádřením), nebo zahrnuje toto ustanovení i další vlastnosti výrobku (jejichž trojrozměrné vyjádření není možné), jako například barvu?

------------------------------------------------------------------
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25).


Za autentické a právně závazné znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v elektronickém vydání Úředního věstníku Evropské unie.
Předkládající soud Účastníci původního řízení Předběžná otázka
Název
C-163/16: Věc C-163/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag (Nizozemsko) dne 21. března 2016 - Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV
Autor
Soudní dvůr Evropských společenství
Zdroj
Úřední věstník Evropské unie
Datum vydání
13. června 2016
Platný do
bez ukončení
Cizojazyčné znění
62016CN0163
CELEXové číslo
62016CN0163
Řada
C
Informace o vydání
Úř. věst. C 211, 13.6.2016, s. 30 - 31
Doplňující informace
Data:
dokumentu: 21.3.2016
dokumentu: 21.3.2016
Ročník
2016
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP