Právní prostor
Účinné znění ( 1.7.2018 - bez omezení )

23/2018 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Účinné znění ( 1.7.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 09.02.2018
Autor Vláda
Účinný od 01.07.2018
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 13/2018

23/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památkyVláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze
Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze,
b) ve Středočeském kraji
Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana,
c) v Libereckém kraji
1. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,
2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,
d) v Ústeckém kraji
Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově,
e) v Karlovarském kraji
Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,
f) v Plzeňském kraji
Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie,
g) v Jihočeském kraji
1. Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
2. Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově,
h) v Jihomoravském kraji
Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána,
i) ve Zlínském kraji
Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
j) v Moravskoslezském kraji
1. Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě,
2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,
3. Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně,
k) v Olomouckém kraji
Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,
l) v Pardubickém kraji
1. Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
2. Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže,
3. Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,
m) v Královéhradeckém kraji
Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie Bolestné.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:
PhDr. Šmíd v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením


a) v hlavním městě Praze

Název: Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na
Bílé Hoře v Praze
Popis: kostel, ambit, kaple Božího hrobu, dům
administrátora a další nemovité kulturní památky
na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou pozemku parcelní číslo 1384

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Praha
Obec: Praha
Katastrální území: Řepy
Pozemky, parcelní čísla: 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 1384
Budovy, čísla popisná: 3, 4 (část obce Řepy)


b) ve Středočeském kraji

Název: Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem
Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem
a jeskyní sv. Ivana
Popis: kostel, klášter, zvonice, jeskyně sv. Ivana
a další nemovité kulturní památky na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Beroun
Obec: Svatý Jan pod Skalou
Katastrální území: Svatý Jan pod Skalou
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 16, 18/1, 19
pozemkové parcely: 30, 928/1, 1247, 1250, 1251,
1252
Budovy, čísla popisná: 1, 40 (část obce Svatý Jan pod Skalou)


c) v Libereckém kraji

1.
Název: Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie
s farou a zvonicí v Horní Polici
Popis: kostel, ambit, fara, zvonice, věž s bránou, pomník
Wenzela Hockeho a další nemovité kulturní památky
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku
parcelní číslo 294

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Česká Lípa
Obec: Horní Police
Katastrální území: Horní Police
Pozemky, parcelní čísla: 1, 294, 310


2.
Název: Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie
v Hejnicích
Popis: kostel, ambit, tarasní zeď, kaple sv. Antonína
Paduánského, sloup se sochou Panny Marie, zídka
se sochami světců a kašnou na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Liberec
Obec: Hejnice
Katastrální území: Hejnice
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 170, 171
pozemková parcela: 1251


d) v Ústeckém kraji

Název: Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné
v Bohosudově
Popis: kostel, ambit, kaple se studánkou a další nemovité
kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Teplice
Obec: Krupka
Katastrální území: Bohosudov
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 1
pozemková parcela: 152


e) v Karlovarském kraji

Název: Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Máří Magdalény
Popis: kostel, ambit, proboštství, fara a další nemovité
kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Sokolov
Obec: Chlum Svaté Maří
Katastrální území: Chlum Svaté Maří
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4/1, 4/3, 326, 328
Budovy, čísla popisná: 1, 248 (část obce Chlum Svaté Maří)


f) v Plzeňském kraji

Název: Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování
Panny Marie
Popis: kostel, ambit, proboštství a další nemovité kulturní
památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Plzeň - sever
Obec: Kralovice
Katastrální území: Kralovice u Rakovníka
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 382
pozemkové parcely: 4226, 5799
Budovy, čísla popisná: 1 (část obce Mariánský Týnec)


g) v Jihočeském kraji

1.
Název: Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie
Popis: kostel, ambit, rezidenční budova, 14 zastavení
křížové cesty, kaple Dobrá Voda a další nemovité
kulturní památky na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemků
parcelní čísla 1, 2, 592 v katastrálním území
Klokoty

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Tábor
Obec: Tábor
Katastrální území: Klokoty
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 9, 577/1, 578, 580/1, 592, 838, 841/1
Budovy, čísla popisná: 1 (část obce Klokoty)
Katastrální území: Tábor
Pozemky, parcelní čísla: 1159


2.
Název: Poutní areál s kostelem svátého Ducha a loretánskou
kaplí v Římově
Popis: kostel, ambit, loretánská kaple, zvonice, 25 zastavení
křížové cesty s vnitřním movitým vybavením pašijových
kaplí evidovaným v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky pod rejstříkovými čísly
89363/33-369, 89364/33-369, 89365/33-369, 89367/33-369,
89368/33-370, 89369/33-370, 89370/33-370, 89372/33-370,
89373/33-370, 89374/33-370,89375/33-371, 89376/33-371,
89377/33-372, 89378/33-372, 89379/33-372, 89380/33-373,
89381/33-373, 17074/3-414 a další nemovité kulturní
památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně stavebních parcel 26,
142, 182, 254 a pozemkových parcel 11/1 a 11/2

Prostorové identifikační znaky:
Okres: České Budějovice
Obec: Římov
Katastrální území: Římov
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 26, 142, 182, 254, 486, 489, 490,
491, 493, 494, 506
pozemkové parcely: 11/1, 11/2, 120/2, 125/3, 125/4,
183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 197/3, 230/15, 232/2,
232/3, 503/3, 1325/12, 1328/8, 1328/9, 1329/6, 1329/7


h) v Jihomoravském kraji

Název: Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí
sv. Šebestiána
Popis: kaple sv. Šebestiána, kaple Božího hrobu,
14 zastavení křížové cesty, zvonice a další nemovité
kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou pozemku parcelní číslo 3362

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Břeclav
Obec: Mikulov
Katastrální území: Mikulov na Moravě
Pozemky, parcelní čísla: 2681, 2683, 2686, 2687, 2690, 2691, 2692, 2696,
2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2703, 2704, 2706,
2707, 3362


i) ve Zlínském kraji

Název: Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou
a kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Popis: kostel, 14 zastavení křížové cesty a další nemovité
kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků,
s výjimkou pozemkové parcely 1022/10

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kroměříž
Obec: Chvalčov
Katastrální území: Chvalčov
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 91/1, 434, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 452
pozemková parcela: 1022/10


j) v Moravskoslezském kraji

1.
Název: Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě
Popis: kostel a 14 zastavení křížové cesty na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Bruntál
Obec: Tvrdkov
Katastrální území: Ruda u Rýmařova
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 112
pozemkové parcely: 522, 544, 1407/1, 1425


2.
Název: Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve
Frýdku
Popis: kostel, kaple, 14 zastavení křížové cesty a další
nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto
pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Frýdek-Místek
Katastrální území: Frýdek
Pozemky, parcelní čísla: 232, 233


3.
Název: Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné
a Povýšení svátého Kříže na Cvilíně
Popis: kostel, kaple, 14 zastavení křížové cesty a další
nemovité kulturní památky na pozemcích vymezených
prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemků
parcelní čísla 1840, 1841

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Bruntál
Obec: Krnov
Katastrální území: Opavské Předměstí
Pozemky, parcelní čísla: 1826, 1840, 1841, 1842, 1950


k) v Olomouckém kraji

Název: Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem
Navštívení Panny Marie
Popis: kostel, ambit, severní rezidence, jižní rezidence
a další nemovité kulturní památky na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Olomouc
Obec: Olomouc
Katastrální území: Svatý Kopeček
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3
Budovy, čísla popisná: 1, 2 (část obce Svatý Kopeček)


l) v Pardubickém kraji

1.
Název: Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč)
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Popis: kostel, ambit, konvent, 8 pašijových kaplí křížové
cesty, z nichž jsou 2 kaple součástí vstupního
schodiště s branou, a další nemovité kulturní památky
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně stavebních parcel 143, 144
v katastrálním území Dolní Hedeč

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Králíky
Katastrální území: Dolní Hedeč
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 143, 144
Budovy, čísla popisná: 1 (část obce Kopeček)
Katastrální území: Králíky
pozemkové parcely: 648, 2107/2, 3734, 3735, 3736,
3737


2.
Název: Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné
a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže
Popis: kostel, ambit, jezuitská rezidence a další nemovité
kulturní památky na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Chrudim
Obec: Luže
Katastrální území: Luže
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 286, 292, 293
pozemkové parcely: 341, 342, 343, 344
Budovy, čísla popisná: 13 (část obce Luže)


3.
Název: Poutní areál s kostelem Povýšení svátého Kříže
na hoře Kalvárie v Jaroměřicích
Popis: kostel, fara, vstupní brána, 8 zastavení křížové
cesty a další nemovité kulturní památky na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky,
včetně stavebních parcel 265, 266

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Svitavy
Obec: Jaroměřice
Katastrální území: Jaroměřice
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 265, 266
pozemkové parcely: 1, 2800/1, 2800/2, 2804/1, 2805,
2806/6, 2807/2
Budovy, čísla popisná: 269 (část obce Jaroměřice)


m) v Královéhradeckém kraji

Název: Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem
Panny Marie Bolestné
Popis: kostel, kostnice a další nemovité kulturní památky
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Lhoty u Potštejna
Katastrální území: Lhoty u Potštejna
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 93, 94, 95, 96
pozemkové parcely: 4003, 4018.

Poznámka:
Zpracováno podle právního stavu ke dni 30. října 2017, s výjimkou písm. g) bod 2, který je zpracován podle právního stavu ke dni 7. prosince 2017.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 09.02.2018
Autor Vláda
Účinný od 01.07.2018
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 13/2018

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
§ 2 - Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek
§ 3 - Účinnost
Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
a) v hlavním městě Praze
b) ve Středočeském kraji
c) v Libereckém kraji
d) v Ústeckém kraji
e) v Karlovarském kraji
f) v Plzeňském kraji
g) v Jihočeském kraji
h) v Jihomoravském kraji
i) ve Zlínském kraji
j) v Moravskoslezském kraji
k) v Olomouckém kraji
l) v Pardubickém kraji
m) v Královéhradeckém kraji
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP