Právní prostor
Účinné znění ( 1.4.2018 - bez omezení )

25/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Účinné znění ( 1.4.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 19.02.2018
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 01.04.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 14/2018

25/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), k provedení § 13 odst. 11:


Čl. I

V § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., odstavec 2 zní:

"(2) Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Ministr:
Ing. Milek v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 19.02.2018
Autor Ministerstvo zemědělství
Účinný od 01.04.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 14/2018

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP