Právní prostor

249/2017 Usnesení vlády České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 29. března 2017


249/2017
USNESENÍ
vlády České republiky
ze dne 29. března 2017
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisůVláda


I. schvaluje

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a s úpravou podle připomínky vlády;


II. ukládá

ministru průmyslu a obchodu vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;


III. pověřuje

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká členství České republiky v Evropské unii,

2. ministra průmyslu a obchodu, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky;


IV. zmocňuje

předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministra průmyslu a obchodu pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena vlády.

Provedou:

předseda vlády, ministr průmyslu a obchodu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
I. schvaluje II. ukládá III. pověřuje IV. zmocňuje
Název
249/2017 Usnesení vlády České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Vláda
Zdroj
webový portál vlády
Datum vydání
29. března 2017
Účinný od
29. března 2017
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2017
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP