Právní prostor

318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

znění účinné od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018


318/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2017
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celkůVláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:


§ 1

Výše odměn

Výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc je stanovena v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


§ 32

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Chovanec v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

+---------------+---------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| číslo | Počet obyvatel s trvalým | Uvolnění členové zastupitelstva |
| velikostní | pobytem na území územního +-----------+----------------+------------+-----------------+
| kategorie | samosprávného celku, | starosta, | místostarosta, | člen rady | uvolněný člen |
| územního | městské části hlavního | primátor, | náměstek | (neuvedený | zastupitelstva, |
| samosprávného | města Prahy nebo městské | hejtman | primátora, | ve sl. 1 | (neuvedený |
| celku | části nebo městského | | náměstek | a 2) | ve sl. 1 až 3) |
| | obvodu územně členěného | | hejtmana | | |
| | statutárního města | | | | |
+---------------+---------------------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| číslo sloupce | 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+---------+-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 1 | obec, | do 300 | 36 499 | 32 119 | 28 469 | 24 819 |
+---------------+ městská +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 2 | část | od 301 do 600 | 40 988 | 36 070 | 31 971 | 27 872 |
+---------------+ nebo +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 3 | obvod | od 601 do 1 000 | 45 952 | 40 438 | 35 843 | 31 248 |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 4 | | od 1 001 do 3 000 | 51 135 | 44 999 | 39 885 | 34 772 |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 5 | | od 3 001 do 5 000 | 56 318 | 49 560 | 43 928 | 38 296 |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 6 | | od 5 001 do 10 000 | 61 501 | 54 121 | 47 971 | 41 821 |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 7 | | od 10 001 do 20 000 | 66 647 | 58 650 | 51 985 | 45 320 |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 8 | | od 20 001 do 50 000 | 72 743 | 64 013 | 56 739 | 49 465 |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 9 | | od 50 001 do 100 000 | 79 020 | 69 538 | 61 636 | 53 734 |
| | | a územně nečleněná | | | | |
| | | statutární města do | | | | |
| | | 100 000 obyvatel | | | | |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 10 | | od 100 001 do 200 000 | 85 773 | 75 480 | 66 903 | 58 325 |
| | | a územně členěná | | | | |
| | | statutární města | | | | |
+---------------+ +-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 11 | | nad 200 000 | 104 022 | 91 539 | 81 137 | 70 735 |
+---------------+---------+-----------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 12 | kraj do 500 000 | 109 497 | 96 357 | 87 598 | 74 458 |
+---------------+---------------------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 13 | kraj od 500 001 do 1 000 000 | 113 147 | 99 569 | 90 518 | 76 940 |
+---------------+---------------------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 14 | kraj nad 1 000 000 | 116 797 | 102 781 | 93 437 | 79 422 |
+---------------+---------------------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+
| 15 | hlavní město Praha | 120 447 | 105 993 | 96 357 | 81 904 |
+---------------+---------------------------------+-----------+----------------+------------+-----------------+

pokračování tabulky

+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Neuvolnění členové zastupitelstva |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| starosta, | místostarosta, | člen rady | předseda | člen výboru | neuvolněný člen |
| primátor, | náměstek | (neuvedený | výboru | zastupitelstva, | zastupitelstva |
| hejtman | primátora, | ve sl. 5 | zastupitelstva, | komise rady, | (neuvedený |
| | náměstek | a 6) | komise rady, | zvláštního | ve sl. 5 až 9) |
| | hejtmana | | zvláštního | orgánu | |
| | | | orgánu | | |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 21 899 | 19 709 | 4 380 | 2 190 | 1 825 | 1 095 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 24 593 | 22 134 | 4 919 | 2 459 | 2 049 | 1 230 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 27 571 | 24 814 | 5 514 | 2 757 | 2 298 | 1 379 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 30 681 | 27 613 | 6 136 | 3 068 | 2 557 | 1 534 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 33 791 | 30 412 | 6 758 | 3 379 | 2 816 | 1 690 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 36 900 | 33 210 | 7 380 | 3 690 | 3 075 | 1 845 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 39 988 | 35 989 | 7 998 | 3 999 | 3 332 | 1 999 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 43 646 | 39 281 | 8 729 | 4 365 | 3 637 | 2 182 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 47 412 | 42 671 | 9 482 | 4 741 | 3 951 | 2 371 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 51 464 | 46 317 | 10 293 | 5 146 | 4 289 | 2 573 |
| | | | | | |
| | | | | | |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 62 413 | 56 172 | 12 483 | 6 241 | 5 201 | 3 121 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 65 698 | 59 128 | 13 140 | 7 665 | 6 570 | 5 475 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 67 888 | 61 099 | 13 578 | 7 920 | 6 789 | 5 657 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 70 078 | 63 070 | 14 016 | 8 176 | 7 008 | 5 840 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
| 72 268 | 65 041 | 14 454 | 8 431 | 7 227 | 6 022 |
+-----------+----------------+------------+-----------------+------------------+-----------------+
§ 1 - Výše odměn1 § 2 - Zrušovací ustanovení2 § 3 - Účinnost3 Příloha - Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
Název
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Autor
Vláda
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
2. října 2017
Účinný od
1. ledna 2018
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2017
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP