Právní prostor
Účinné znění ( 19.5.2018 - bez omezení )

73/2018 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

Účinné znění ( 19.5.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 04.05.2018
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účinný od 19.05.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 37/2018

73/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 26. dubna 2018,
kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhláškyMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2017 Sb.:


§ 1

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.
2. Vyhláška č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.
3. Vyhláška č. 442/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Ing. Hüner v. r.

--------------------
+) 19. 5. 2018
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 04.05.2018
Autor Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účinný od 19.05.2018
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 37/2018

Obsah

Žádne výsledky
§ 1
§ 2 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP