Právní prostor
Účinné znění ( 4.5.2018 - bez omezení )

75/2018 Sb. Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Účinné znění ( 4.5.2018 - bez omezení )
Datum vydáni 04.05.2018
Autor Národní rozpočtová rada
Účinný od 04.05.2018
Účinný do bez omezení
Typ Sdělení
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 37/2018

75/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 25. dubna 2018
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhuNárodní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2017 na úrovni 34,60 % HDP.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 04.05.2018
Autor Národní rozpočtová rada
Účinný od 04.05.2018
Účinný do bez omezení
Typ Sdělení
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2018
Zdroj částka 37/2018
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP