Právní prostor

T-452/14: Věc T-452/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. června 2015 - Laboratoires CTRS v. Komise „Humánní léčivé přípravky - Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění - Registrace léčivého přípravku Cholic Acid FGK (nyní Kolbam) - Léčebné indikace - Výhradní právo na trhu - Článek 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 141/2000“

dokument nemá žádné omezení


SOUDNÍ INFORMACE
Tribunál
ze dne 11. června 2015
T-452/14
Věc T-452/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. června 2015 - Laboratoires CTRS v. Komise „Humánní léčivé přípravky - Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění - Registrace léčivého přípravku Cholic Acid FGK (nyní Kolbam) - Léčebné indikace - Výhradní právo na trhu - Článek 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 141/2000“Účastnice řízení

Žalobkyně: Laboratoires CTRS (Boulogne Billancourt, Francie) (zástupci: K. Bacon, barrister, M. Utges Manley a M. Vickers, solicitors)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: E. White, P. Mihaylova a A. Sipos, zmocněnci)


Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise C (2014) 2375 ze dne 4. dubna 2014 o registraci, za výjimečných okolností, humánního léčivého přípravku pro vzácná onemocnění "Cholic Acid FGK - Kyselina cholová" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, ve znění prováděcího rozhodnutí Komise C (2014) 6508 ze dne 11. září 2014, kterým se převádí a mění registrace, kterou rozhodnutí C (2014) 2375 poskytlo za výjimečných okolností humánnímu léčivému přípravku pro vzácná onemocnění "Kolbam - Kyselina cholová", v rozsahu, v němž v podstatě uvádí, že tento léčivý přípravek je zaregistrován pro léčebné indikace léčivého přípravku Orphacol, nebo podpůrně návrh na zrušení článku 1 tohoto rozhodnutí.


Výrok rozsudku

1) Prováděcí rozhodnutí Komise C (2014) 2375 ze dne 4. dubna 2014 o registraci, za výjimečných okolností, humánního léčivého přípravku pro vzácná onemocnění "Cholic Acid FGK - Kyselina cholová" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, ve znění prováděcího rozhodnutí Komise C (2014) 6508 ze dne 11. září 2014, kterým se převádí a mění registrace, kterou rozhodnutí C (2014) 2375 poskytlo za výjimečných okolností humánnímu léčivému přípravku pro vzácná onemocnění "Kolbam - Kyselina cholová", se zrušuje.

2) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Laboratoires CTRS.

3) ASK Pharmaceuticals GmbH ponese vlastní náklady řízení.

------------------------------------------------------------------
1) Úř. věst. C 253, 4.8.2014.


Za autentické a právně závazné znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v elektronickém vydání Úředního věstníku Evropské unie.
Účastnice řízení Předmět věci Výrok rozsudku
Název
T-452/14: Věc T-452/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. června 2015 - Laboratoires CTRS v. Komise „Humánní léčivé přípravky - Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění - Registrace léčivého přípravku Cholic Acid FGK (nyní Kolbam) - Léčebné indikace - Výhradní právo na trhu - Článek 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 141/2000“
Autor
Tribunál
Zdroj
Úřední věstník Evropské unie
Datum vydání
27. července 2015
Platný do
bez ukončení
Cizojazyčné znění
62014TA0452;JOC_2015_245_R_0020
CELEXové číslo
62014TA0452
JOC_2015_245_R_0020
Řada
C
Informace o vydání
Úř. věst. C 245, 27.7.2015, s. 17 - 17
Doplňující informace
Data:
dokumentu: 11.6.2015
dokumentu: 11.6.2015
Ročník
2015
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP