Právní prostor

68/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

znění účinné od 23. března 2019


68/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 4. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizincůMinisterstvo vnitra stanoví podle § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, se mění takto:


1. § 2 zní:

"§ 2

Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu 1)
1. Albánii,
2. Alžírsko,
3. Austrálii,
4. Bosnu a Hercegovinu,
5. Černou Horu,
6. Ghanu,
7. Gruzii, s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie,
8. Indii,
9. Island,
10. Kanadu,
11. Kosovo,
12. Lichtenštejnsko,
13. Makedonii,
14. Maroko,
15. Moldavsko, s výjimkou Podněstří,
16. Mongolsko,
17. Norsko,
18. Nový Zéland,
19. Senegal,
20. Spojené státy americké,
21. Srbsko,
22. Švýcarsko,
23. Tunisko,
24. Ukrajinu, s výjimkou poloostrova Krym a částí Doněcké a Luhanské oblasti pod kontrolou proruských separatistů.".


2. V § 4 se na konci textu bodu 2 doplňují slova " , s výjimkou Podněstří".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
Hamáček v. r.

--------------------
+) 23. 3. 2019
Čl. I Čl. II - Přechodné ustanovení Čl. III - Účinnost
Název
68/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Autor
Ministerstvo vnitra
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
8. března 2019
Účinný od
23. března 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP