Právní prostor

85/2008 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

znění účinné od 2. září 2013


85/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
ze dne 26. února 2008
o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):


§ 1

Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků 1) je uveden v příloze této vyhlášky.

------------------------------------------------------------------
1) § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.


§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. +)

Ministr zdravotnictví:
MUDr. Julínek, MBA v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

--------------------
+) 11. 3. 2008

------------------------------------------------------------------

Příloha
Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků

Léčivé látky a pomocné látky, včetně tzv. rostlinných drog, jsou v tomto Seznamu uvedeny lékopisnými názvy.

+---------------------------------------+---------------------------------------+
| Mezinárodní název | Český název |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ABSINTHII HERBA | PELYŇKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACACIAE GUMMI | ARABSKÁ KLOVATINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACACIAE GUMMI DISPERSIONE DESICCATUM | ARABSKÁ KLOVATINA USUŠENÁ |
| | ROZPRÁŠENÍM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACAMPROSATUM CALCICUM | AKAMPROSÁT VÁPENATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACARBOSUM | AKARBOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM | ACEBUTOLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACECLOFENACUM | ACEKLOFENAK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACESULFAMUM KALICUM | ACESULFAM DRASELNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETAZOLAMIDUM | ACETAZOLAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETONUM | ACETON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETYLCYSTEINUM | ACETYLCYSTEIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETYLCHOLINI CHLORIDUM | ACETYLCHOLIN-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETYLDIGOXINUM BETA | ACETYLDIGOXIN-BETA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM | ACETYLTRYPTOFAN RACEMICKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACETYLTYROSINUM | ACETYLTYROSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACICLOVIRUM | ACIKLOVIR |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ACETICUM 99 % | KYSELINA OCTOVÁ 99 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ACETYLSALICYLICUM | KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ADIPICUM | KYSELINA ADIPOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ALGINICUM | KYSELINA ALGINOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM 4-AMINOBENZOICUM | KYSELINA 4-AMINOBENZOOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM p-AMINOHIPPURICUM | KYSELINA p-AMINOHIPPUROVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM AMIDOTRIZOICUM DIHYDRICUM | KYSELINA AMIDOTRIZOOVÁ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM AMINOCAPROICUM | KYSELINA AMINOKAPRONOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ASCORBICUM | KYSELINA ASKORBOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ASPARTICUM | KYSELINA ASPARAGOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM BENZOICUM | KYSELINA BENZOOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM BORICUM | KYSELINA BORITÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM CHENODEOXYCHOLICUM | KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM CITRICUM | KYSELINA CITRÓNOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM | KYSELINA CITRÓNOVÁ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM DEHYDROCHOLICUM | KYSELINA DEHYDROCHOLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM EDETICUM | KYSELINA EDETOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM ETACRYNICUM | KYSELINA ETAKRYNOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM FOLICUM | KYSELINA LISTOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM FORMICUM | KYSELINA MRAVENČÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM FUSIDICUM HEMIHYDRICUM | KYSELINA FUSIDOVÁ HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM GENTISICUM | KYSELINA GENTISOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM GLUTAMICUM | KYSELINA GLUTAMOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM HYDROCHLORICUM 10 % | KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 10 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM HYDROCHLORICUM 35 % | KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 35 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM IOPANOICUM | KYSELINA JOPANOOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM IOTALAMICUM | KYSELINA JOTALAMOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM IOXAGLICUM | KYSELINA JOXAGLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM LACTICUM | KYSELINA MLÉČNÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM LACTICUM S | KYSELINA MLÉČNÁ S |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM LACTOBIONICUM | KYSELINA LAKTOBIONOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM MALEICUM | KYSELINA MALEINOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM MALICUM LAEVOGYRUM | KYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM MALICUM RACEMICUM | KYSELINA JABLEČNÁ RACEMICKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM MEFENAMICUM | KYSELINA MEFENAMOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM METHACRYLICUM ET ETHYLIS | KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A |
| ACRYLAS POLYMERISATUM 1:1 DISPERSIO | ETHYL-AKRYLÁTU 1 : 1 30 % DISPERZE |
| 30 % | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM METHACRYLICUM ET ETHYLIS | KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A |
| ACRYLAS POLYMERISATUM 1:1 | ETHYL-AKRYLÁTU 1:1 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM METHACRYLICUM ET METHYLIS | KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A |
| METHACRYLAS POLYMERISATUM 1:1 | METHYL-METHAKRYLÁTU 1:1 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM METHACRYLICUM ET METHYLIS | KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A |
| METHACRYLAS POLYMERISATUM 1:2 | METHYL-METHAKRYLÁTU 1:2 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM NALIDIXICUM | KYSELINA NALIDIXOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM NICOTINICUM | KYSELINA NIKOTINOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM NITRICUM 70 % | KYSELINA DUSIČNÁ 70 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM OCTANOICUM | KYSELINA OKTANOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM OLEICUM | KYSELINA OLEJOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM OXOLINICUM | KYSELINA OXOLINOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PALMITICUM | KYSELINA PALMITOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PENTETICUM | KYSELINA PENTETOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PERACETICUM 4 % | KYSELINA PEROCTOVÁ 4 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PERACETICUM 15 % | KYSELINA PEROCTOVÁ 15 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PERACETICUM 35 % | KYSELINA PEROCTOVÁ 35 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PHOSPHORICUM 10 % | KYSELINA FOSFOREČNÁ 10 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PHOSPHORICUM 85 % | KYSELINA FOSFOREČNÁ 85 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM PIPEMIDICUM TRIHYDRICUM | KYSELINA PIPEMIDOVÁ TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM POLYACRYLICUM | KYSELINA POLYAKRYLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM SALICYLICUM | KYSELINA SALICYLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM SORBICUM | KYSELINA SORBOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM STEARICUM | KYSELINA STEAROVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM SULFURICUM | KYSELINA SÍROVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM TARTARICUM | KYSELINA VINNÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM THIOCTICUM | KYSELINA THIOKTOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM TIAPROFENICUM | KYSELINA TIAPROFENOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM TOLFENAMICUM | KYSELINA TOLFENAMOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM TRANEXAMICUM | KYSELINA TRANEXAMOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM TRICHLORACETICUM | KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM UNDECYLENICUM | KYSELINA UNDECYLENOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACIDUM VALPROICUM | KYSELINA VALPROOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACITRETINUM | ACITRETIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACONITI RADIX | OMĚJOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACRIFLAVINII DICHLORIDUM | AKRIFLAVINIUM-DICHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ACRIFLAVINII CHLORIDUM | AKRIFLAVINIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADENINUM | ADENIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADENOSINUM | ADENOSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADEPS LANAE | TUK Z OVČÍ VLNY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADEPS LANAE CUM AQUA | LANOLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADEPS LANAE HYDROGENATUS | TUK Z OVČÍ VLNY HYDROGENOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADEPS SOLIDUS | TUK ZTUŽENÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADEPS SUILLUS | VEPŘOVÉ SÁDLO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ADONANTHE HERBA | HLAVÁČKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AGAR | AGAR |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AGNI CASTI FRUCTUS | DRMKOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AGRIMONIAE HERBA | ŘEPÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AGRIMONIAE PROCERAE HERBA | NAŤ ŘEPÍKU VONNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALANINUM | ALANIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALBENDAZOLUM | ALBENDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCHEMILLAE HERBA | KONTRYHELOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCHEMILLAE FOLIUM | KONTRYHELOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL AMYLICUS | AMYLALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL BENZYLICUS | BENZYL ALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL CETYLICUS | CETYL ALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS | CETYLSTEARYL ALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS | CETYLSTEARYLALKOHOL EMULGUJÍCÍ |
| A | (TYP A) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS | CETYLSTEARYL ALKOHOL EMULGUJÍCÍ |
| B | (TYP B) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL ISOPROPYLICUS | ISOPROPYLALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL OLEICUS | OLEYLALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL POLYVINYLICUS | POLYVINYL ALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOL STEARYLICUS | STEARYLALKOHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCOHOLES ADIPIS LANAE | ALKOHOLY TUKU Z OVČÍ VLNY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALCURONII CHLORIDUM | ALKURONIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALFACALCIDOLUM | ALFAKALCIDOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALFADEXUM | ALFADEX |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM | ALFENTANIL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM | ALFUZOSIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALGELDRATUM | ALGELDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLANTOINUM | ALANTOIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLIARIAE HERBA | ČESNÁČKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLII SATIVI BULBUS | CIBULE ČESNEKU SETÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLII SATIVI BULBUS PULVERATUM | CIBULE ČESNEKU SETÉHO PRÁŠKOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLIUM SATIVUM AD PRAEPARATA | ČESNEK PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
| HOMEOPATHICA | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLOBARBITALUM | ALLOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALLOPURINOLUM | ALOPURINOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALMAGATUM | ALMAGÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALOE BARBADENSIS | ALOE BARBADOSKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALOE CAPENSIS | ALOE KAPSKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALOES EXTRACTUM SICCUM NORMATUM | ALOOVÝ EXTRAKT SUCHÝ |
| | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALOXIPRINUM | ALOXIPRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALPINIAE RHIZOMA | GALGANOVÝ ODDENEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALPRAZOLAMUM | ALPRAZOLAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM | ALPRENOLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALPROSTADILUM | ALPROSTADIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALSTONIAE CORTEX | KŮRA ALSTONIE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALTEPLASUM AD INIECTABILE | ALTEPLASA PRO INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALTHAEAE FOLIUM | PROSKURNÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALTHAEAE RADIX | PROSKURNÍKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII ACETOTARTRATIS SOLUTIO | ROZTOK OCTANU A VINANU HLINITÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM | CHLORID HLINITÝ HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII HYDROXIDUM HYDRICUM AD | HYDROXID HLINITÝ HYDRATOVANÝ PRO |
| ADSORPTIONEM | ADSORPCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII MAGNESII SILICAS | KŘEMIČITAN HOŘEČNATO-HLINITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII PHOSPHAS HYDRICUS | FOSFOREČNAN HLINITÝ HYDRATOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII PHOSPHATIS GELATUM | FOSFOREČNAN HLINITÝ GEL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALUMINII SULFAS HYDRICUS | SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ALVERINI CITRAS | ALVERIN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMANTADINI HYDROCHLORIDUM | AMANTADIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMARANTHUM | AMARANT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM | AMBROXOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMFETAMINI SULFAS | AMFETAMIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMI VISNAGE FRUCTUS | PLOD MORAČE ZÁKROVNATÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMIKACINI DISULFAS | AMIKACIN-DISULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMIKACINUM | AMIKACIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | AMILORID-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMINITROZOLUM | AMINITROZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMINOGLUTETHIMIDUM | AMINOGLUTETHIMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMINOPHENAZONUM | AMINOFENAZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMINOPHYLLINUM | AMINOFYLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMINOPHYLLINUM HYDRICUM | AMINOFYLIN HYDRATOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMIODARONI HYDROCHLORIDUM | AMIODARON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMISULPRIDUM | AMISULPRID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM | AMITRIPTYLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMLODIPINI BESILAS | AMLODIPIN-BESILAT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONIAE SOLUTIO CONCENTRATA | AMONIAK KONCENTROVANÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONII BROMIDUM | BROMID AMONNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONII CARBONAS | UHLIČITAN AMONNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONII CHLORIDUM | CHLORID AMONNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONII GLYCYRRHIZAS | AMONIUM-GLYCYRRHIZÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONII HYDROGENOCARBONAS | HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONIO METHACRYLATIS COPOLYMERUM A | AMONIO-METHAKRYLÁTOVÝ KOPOLYMER |
| | TYP A |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMMONIO METHACRYLATIS COPOLYMERUM B | AMONIO-METHAKRYLÁTOVÝ KOPOLYMER |
| | TYP B |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMOBARBITALUM | AMOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMOBARBITALUM NATRICUM | AMOBARBITAL SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMOXICILLINUM NATRICUM | AMOXICILIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM | AMOXICILIN TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMPHOTERICINUM B | AMFOTERICIN B |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMPICILLINUM | AMPICILIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMPICILLINUM NATRICUM | AMPICILIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMPICILLINUM TRIHYDRICUM | AMPICILIN TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMYGDALAE OLEUM RAFFINATUM | MANDLOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMYGDALAE OLEUM VIRGINALE | MANDLOVÝ OLEJ PANENSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMYGDALAE AMARUM SEMEN | MANDLOŇOVÉ SEMENO HOŘKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMYGDALAE DULCE SEMEN | MANDLOŇOVÉ SEMENO SLADKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AMYLUM PREGELIFICATUM | ŠKROB PŘEDBOBTNALÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANGELICAE FRUCTUS | ANDĚLIKOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANGELICAE RADIX | ANDĚLIKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANISI ETHEROLEUM | ANÝZOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANISI FRUCTUS | ANÝZOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANISI STELLATI ETHEROLEUM | BADYÁNÍKOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANISI STELLATI FRUCTUS | BADYÁNÍKOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANSERINAE HERBA | NAŤ MOCHNY HUSÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM | ANTAZOLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ANTAZOLINI MESILAS | ANTAZOLIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| APIS MELLIFERA AD PRAEPARATA | VČELA MEDONOSNÁ PRO HOMEOPATICKÉ |
| HOMEOPATHICA | ÚČELY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| APOCYNI RADIX | TOJEŠŤOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM | APOMORFIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT |
| HEMIHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| APROTININI SOLUTIO CONCENTRATA | APROTININ KONCENTROVANÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| APROTININUM | APROTININ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AQUA AD CONCENTRATAS SOLUTIONES | VODA PRO ŘEDĚNÍ KONCENTROVANÝCH |
| DILUENDAS HAEMODIALYSI | HEMODIALYZAČNÍCH ROZTOKŮ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AQUA PRO INIECTIONE | VODA NA INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AQUA PURIFICATA | VODA ČIŠTĚNÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AQUA VALDE PURIFICATA | VODA VYSOCE ČIŠTĚNÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM | PODZEMNICOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARACHIDIS OLEUM RAFFINATUM | PODZEMNICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARACHIDIS SEMEN | PODZEMNICOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARECAE SEMEN | AREKOVÉ SEMENO (BETELOVÉ SEMENO) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGENTI DIACETYLTANNAS ALBUMINATUS | DIACETYLTANINOALBUMINÁT STŘÍBRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGENTI NITRAS | DUSIČNAN STŘÍBRNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGENTI PROTEINAS | PROTEINÁT STŘÍBRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGENTUM COLLOIDALE | KOLOIDNÍ STŘÍBRO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGENTUM COLLOIDALE AD USUM EXTERNUM | STŘÍBRO KOLOIDNÍ PRO ZEVNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGININI ASPARTAS | ARGININ-ASPARTÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGININI HYDROCHLORIDUM | ARGININ-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARGININUM | ARGININ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARNICAE FLOS | ARNIKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARNICAE TINCTURA | ARNIKOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARSENI SESQUIOXIDUM AD PRAEPARATA | OXID ARSENITÝ PRO HOMEOPATICKÉ |
| HOMEOPATHICA | PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARSENI TRIOXIDUM | OXID ARSENITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARTEMISIAE HERBA | ČERNOBÝLOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ARTICAINI HYDROCHLORIDUM | ARTIKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ASCORBYLIS PALMITAS | ASKORBYL-PALMITÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ASPARAGINUM MONOHYDRICUM | ASPARAGPN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ASPARTAMUM | ASPARTAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ASPERULAE HERBA | NAŤ SVÍZELE VONNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ASTEMIZOLUM | ASTEMIZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ATENOLOLUM | ATENOLOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ATRACURII BESILAS | ATRACURIUM-BESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ATROPINI SULFAS MONOHYDRICUS | ATROPIN-SULFÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ATROPINUM | ATROPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII AMARI ETHEROLEUM | SILICE Z OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII AMARI FLORIS ETHEROLEUM | SILICE KVĚTŮ HOŘKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII AMARI FLOS | KVĚT HOŘKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII AMARI PERICARPII TINCTURA | TINKTURA Z OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII AMARI PERICARPIUM | OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII DULCIS PERICARPII ETHEROLEUM | SILICE Z OPLODÍ SLADKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AURANTII PERICARPIUM DULCE | OPLODÍ SLADKÉHO POMERANČE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AVELLANAE FOLIUM | LÍSKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AZAPERONUM AD USUM VETERINARIUM | AZAPERON PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AZATHIOPRINUM | AZATHIOPRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AZELASTPNI HYDROCHLORIDUM | AZELASTIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| AZITHROMYCINUM | AZITHROMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BACAMPICILLINI HYDROCHLORIDUM | BAKAMPICILIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BACITRACINUM | BACITRACIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BACITRACINUM ZINCICUM | BACITRACIN ZINEČNATÝ KOMPLEX |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BACLOFENUM | BAKLOFEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BALLOTAE NIGRAE HERBA | NAŤ MĚRNICE ČERNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BALSAMUM PERUVIANUM | PERUÁNSKÝ BALZÁM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BALSAMUM TOLUTANUM | TOLUÁNSKÝ BALZÁM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM | BAMBUTEROL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BARBITALUM NATRICUM | BARBITAL SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BARBITALUM | BARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BARDANAE RADIX | LOPUCHOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BARII CHLORIDUM DIHYDRICUM AD | CHLORID BARNATÝ DIHYDRÁT PRO |
| PRAEPARATA HOMEOPATHICA | HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BARII SULFAS | SÍRAN BARNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BASILICI HERBA | BAZALKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BECLOMETASONI DIPROPIONAS ANHYDRICUS | BEKLOMETASON-DIPROPIONÁT BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BECLOMETASONI DIPROPIONAS | BEKLOMETASON-DIPROPIONÁT MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUS | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BELLADONNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM | EXTRAKT Z RULÍKOVÉHO LISTU SUCHÝ |
| NORMATUM | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BELLADONNAE FOLII TINCTURA NORMATA | TINKTURA Z RULÍKOVÉHO LISTU |
| | STANDARDIZOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BELLADONNAE FOLIUM | RULÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BELLADONNAE PULVIS NORMATUS | RULÍKOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ |
| | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BELLADONNAE RADIX | RULÍKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BELLIDIS FLOS | SEDMIKRÁSKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENDROFLUMETHIAZIDUM | BENDROFLUMETHIAZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENFLUOREXI HYDROCHLORIDUM | BENFLUOREX-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENPERIDOLUM | BENPERIDOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM | BENSERAZID-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENTONITUM | BENTONIT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZALDEHYDCYANHYDRINUM | BENZALDEHYDKYANHYDRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZALKONII CHLORIDUM | BENZALKONIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZALKONII CHLORIDI SOLUTIO | BENZALKONIUM-CHLORID ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM | BENZATHIN-BENZYLPENICILIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZBROMARONUM | BENZBROMARON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZENUM | BENZEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZETHONII CHLORIDUM | BENZETHONIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZINUM | BENZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOCAINUM | BENZOKAIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZODODECINII BROMIDUM | BENZODODECINIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOE SUMATRANUS | BENZOOVÁ PRYSKYŘICE SUMATERSKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOIS SUMATRANI TINCTURA | TINKTURA Z BENZOOVÉ PRYSKYŘICE |
| | SUMATERSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOE TONKINENSIS | BENZOOVÁ PRYSKYŘICE SIAMSKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOIS TONKINENSIS TINCTURA | TINKTURA Z BENZOOVÉ PRYSKYŘICE |
| | SIAMSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOE RESINA | STYRAČOVÁ PRYSKYŘICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZOYLIS PEROXIDUM CUM AQUA | BENZOYLPEROXID S VODOU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZYLIS BENZOAS | BENZYL-BENZOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZYLPENICILLINUM KALICUM | BENZYLPENICILIN DRASELNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BENZYLPENICILLINUM NATRICUM | BENZYLPENICILIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BERGAMOTTAE ETHEROLEUM | BERGAMOTOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETADEXUM | BETADEX |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETACAROTENUM | BETAKAROTEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM | BETAHISTIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAHISTINI DIMESILAS | BETAHISTIN-DIMESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAMETHASONI ACETAS | BETAMETHASON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAMETHASONI DIPROPIONAS | BETAMETHASON-DIPROPIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS | BETAMETHASON-FOSFÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAMETHASONI VALERAS | BETAMETHASON-VALERÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAMETHASONUM | BETAMETHASON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM | BETAXOLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BETULAE FOLIUM | BŘEZOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BEZAFIBRATUM | BEZAFIBRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BIFONAZOLUM | BIFONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BIOTINUM | BIOTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BIPERIDENI HYDROCHLORIDUM | BIPERIDEN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISACODYLUM | BISAKODYL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISMUTHI SUBCARBONAS | UHLIČITAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISMUTHI SUBGALLAS | GALLAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISMUTHI SUBNITRAS | DUSIČNAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISMUTHI SUBNITRAS PONDEROSUS | DUSIČNAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ TĚŽKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISMUTHI SUBSALICYLAS | SALICYLAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISMUTHI TRIBROMPHENOLAS | TRIBROMFENOLÁT BISMUTITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BISTORTAE RADIX | RDESNOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BLEOMYCINI SULFAS | BLEOMYCIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BOLDO FOLIUM | BOLDOVNÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BORAGINIS OLEUM RAFFINATUM | BRUTNÁKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMAZEPAMUM | BROMAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM | BROMHEXIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMISOVALUM | BROMISOVAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMOCRIPTINI MESILAS | BROMOKRIPTIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMOFORMUM | BROMOFORM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMPERIDOLI DECANOAS | BROMPERIDOL-DEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMPERIDOLUM | BROMPERIDOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROMPHENIRAMINI MALEAS | BROMFENIRAMIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BRONOPOLUM | BRONOPOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BROTIZOLAMUM | BROTIZOLAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUCCO FOLIUM | LIST TĚHOZEVU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUDESONIDUM | BUDESONID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUFEXAMACUM | BUFEXAMAK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM | BUFLOMEDIL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUMETANIDUM | BUMETANID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM | BUPIVAKAIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM | BUPRENORFIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUPRENORPHINUM | BUPRENORFIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BURSAE PASTORIS HERBA | NAŤ PASTUŠÍ TOBOLKA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUSERELINUM | BUSERELIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUSPIRONI HYDROCHLORIDUM | BUSPIRON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUSULFANUM | BUSULFAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUTAMIRATI CITRAS | BUTAMIRÁT-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUTOBARBITALUM | BUTOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUTYLHYDROXYANISOLUM | BUTYLHYDROXYANISOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUTYLHYDROXYTOLUENUM | BUTYLHYDROXYTOLUEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUTYLPARABENUM | BUTYLPARABEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| BUTYLSCOPOLAMINE BROMIDUM | BUTYLSKOPOLAMINIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CABERGOLINUM | KABERGOLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CACAO OLEUM | KAKAOVÝ OLEJ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CACAO SEMEN | KAKAOVNÍKOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CADMII SULFAS HYDRICUS AD PRAEPARATA | SÍRAN KADEMNATÝ HYDRÁT PRO |
| HOMEOPATHICA | HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALABARICAE SEMEN | SEMENO PUCHÝŘNATCE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALAMI RADIX | PUŠKVORCOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCATRIPPAE FLOS | KVĚT OSTROŽKY POLNÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCIFEDIOLUM MONOHYDRICUM | KALCIFEDIOL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII ACETAS | KALCIUM-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII ASCORBAS DIHYDRICUS | ASKORBAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII BENZAMIDOSALICYLAS | BENZAMIDOSALICYLAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII CARBONAS | UHLIČITAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM | CHLORID VÁPENATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM | CHLORID VÁPENATÝ HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII CITRAS | CITRONAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII DOBESILAS MONOHYDRICUS | DOBESILAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII FOLINAS HYDRICUS | KALCIUM-FOLINÁT HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII GLUCOHEPTONAS | KALCIUM-GLUKOHEPTONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS PRO | GLUKONAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT NA |
| INIECTIONE | INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS | GLUKONAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII GLYCEROPHOSPHAS | GLYCEROFOSFOREČNAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS | HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS | HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII HYDROXIDUM | HYDROXID VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII HYPOCHLORIS | CHLORNAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII IODIDUM TETRAHYDRICUM AD | JODID VÁPENATÝ TETRAHYDRÁT PRO |
| PRAEPARATA HOMEOPATHICA | HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII LACTAS ANHYDRICUS | KALCIUM-LAKTÁT BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII LACTAS MONOHYDRICUS | KALCIUM-LAKTÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS | MLÉČNAN VÁPENATÝ PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII LACTAS TRIHYDRICUS | MLÉČNAN VÁPENATÝ TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII LAEVULINAS DIHYDRICUS | KALCIUM-LEVULÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII LEVOFOLINAS PENTAHYDRICUS | KALCIUM-LEVOFOLINÁT PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII OXIDUM | OXID VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII PANTOTHENAS | PANTOTHENAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII PHOSPHAS | FOSFOREČNAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII STEARAS | STEARAN VÁPENATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII SULFAS DIHYDRICUS | SÍRAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCII SULFAS HEMIHYDRICUS | SÍRAN VÁPENATÝ HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCIPOTRIOLUM ANHYDRICUM | KALCIPOTRIOL BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCIPOTRIOLUM MONOHYDRICUM | KALCIPOTRIOL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCITONINUM SALMONIS | KALCITONIN LOSOSÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALCITRIOLUM | KALCITRIOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALENDULAE FLOS | MĚSÍČKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALLUNAE FLOS | VŘESOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CALLUNAE HERBA | VŘESOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAMPHORAD | D-KAFR |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAMPHORA RACEMICA | KAFR RACEMICKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CANNABIS INDICAE FLOS | KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CANNABIS SATIVAE FLOS | KVĚT KONOPÍ SETÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAPSAICINUM | KAPSAICIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAPSICI FRUCTUS | PAPRIKOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAPSICI OLEORESINA RAFFINATA ET | PAPRIKOVÁ OLEOPRYSKYŘICE ČIŠTĚNÁ A |
| QUANTIFICATA | KVANTIFIKOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAPSICI TINCTURA NORMATA | PAPRIKOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CAPTOPRILUM | KAPTOPRIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBACHOLUM | KARBACHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBAMAZEPINUM | KARBAMAZEPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBASALATUM CALCICUM | KARBASALÁT VÁPENATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBETHOPENDECINII BROMIDUM | KARBETHOPENDECINIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBETHOPENDECINII CHLORIDUM | KARBETHOPENDECINIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBIDOPUM MONOHYDRICUM | KARBIDOPA MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBIMAZOLUM | KARBIMAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBO ACTIVATUS | UHLÍ AKTIVNÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOCISTEINUM | KARBOCYSTEIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOMERA | KARBOMERY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBONEI TETRACHLORIDUM | CHLORID UHLIČITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBONIS DETERGENS TINCTURA | TINKTURA Z KAMENOUHELNÉHO DEHTU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOPLATINUM | KARBOPLATINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOPROSTUM TROMETAMOLUM | KARBOPROST-TROMETAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM A | KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP A) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM B | KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP B) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM C | KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP C) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARDAMOMI FRUCTUS | KARDAMOMOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARDAMOMI SEMEN | KARDAMOMOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARDUI BENEDICTI HERBA | NAŤ CUBETU BENEDIKTU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARDUI MARIAE FRUCTUS | PLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARISOPRODOLUM | KARISOPRODOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARLINAE RADIX | KOŘEN PUPAVY BEZLODYŽNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARMELLOSUM CALCICUM | KARMELOSA VÁPENATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARMELLOSUM NATRICUM | KARMELOSA SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM | KROSKARMELOSA SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARMELLOSUM NATRICUM SUBSTITUTUM | KARMELOSA SODNÁ SŮL ČÁSTEČNĚ |
| HUMILE | SUBSTITUOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARMUSTINUM | KARMUSTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM | KARTEOLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARTHAMI OLEUM RAFFINATUM | SVĚTLICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARVEDILOLUM | KARVEDILOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARVI ETHEROLEUM | KMÍNOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARVI FRUCTUS | KMÍNOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARYOPHYLLI FLORIS ETHEROLEUM | SILICE HŘEBÍČKOVCOVÉHO KVĚTU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARYOPHYLLATAE RADIX | KOŘEN KUKLÍKU OBECNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CARYOPHYLLI FLOS | HŘEBÍČKOVCOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CATHARANTHI HERBA | NAŤ KATARANTU RŮŽOVÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFACLORUM MONOHYDRICUM | CEFAKLOR MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFADROXILUM MONOHYDRICUM | CEFADROXIL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFALEXINUM MONOHYDRICUM | CEFALEXIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFALOTINUM NATRICUM | CEFALOTIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFAMANDOLI NAFAS | CEFAMANDOL-NAFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFAPIRINUM NATRICUM | CEFAPIRIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFATRIZINUM PROPYLENGLYCOLUM | CEFATRIZIN-PROPYLENGLYKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFAZOLINUM NATRICUM | CEFAZOLIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM | CEFEPIM-DIHYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFIXIMUM TRIHYDRICUM | CEFIXIM TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFOPERAZONUM NATRICUM | CEFOPERAZON SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFOTAXIMUM NATRICUM | CEFOTAXIM SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFOXITINUM NATRICUM | CEFOXITIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFRADINUM | CEFRADIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFTAZIDIMUM PENTAHYDRICUM | CEFTAZIDIM PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFTRIAXONUM NATRICUM | CEFTRIAXON SODNÁ SŮL TRIHEMIHYDRÁT |
| TRIHEMIHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFUROXIMUM AXETILI | CEFUROXIM-AXETIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CEFUROXIMUM NATRICUM | CEFUROXIM SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CELIPROLOLI HYDROCHLORIDUM | CELIPROLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CELLABURATUM | CELABURÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CELLACEFATUM | CELACEFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CELLULOSI ACETAS | ACETÁT CELULOSY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CELLULOSI PULVIS | CELULOSOVÝ PRÁŠEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM | CELULOSA MIKROKRYSTALICKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CENTAURII HERBA | ZEMĚŽLUČOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CENTELLAE ASIATICAE HERBA | NAŤ CENTELY ASIJSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CERA ALBA | VOSK BÍLÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CERA CARNAUBA | VOSK KARNAUBSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CERA FLAVA | VOSK ŽLUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM | CETIRIZIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CETOSTEAROMACROGOLUM | CETOSTEAROMAKROGOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CETOSTEARYLIS ISONONANOAS | CETOSTEARYL-ISONONANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CETRIMIDUM | CETRIMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CETYLIS PALMITAS | CETYL-PALMITÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CETYLPYRIDINII CHLORIDUM MONOHYDRICUM | CETYLPYRIDINIUM-CHLORID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHAMOMILLAE ROMANAE FLOS | KVĚT HEŘMÁNKU ŘÍMSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHELIDONII HERBA | VLAŠŤOVIČNÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHITOSANI HYDROCHLORIDUM | CHITOSAN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORALI HYDRAS | CHLORALHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORAMBUCILUM | CHLORAMBUCIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS | CHLORAMFENIKOL-SUKCINÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORAMPHENICOLI PALMITAS | CHLORAMFENIKOL-PALMITÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORAMPHENICOLUM | CHLORAMFENIKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORCYCLIZINI HYDROCHLORIDUM | CHLORCYKLIZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORDIAZEPOXIDI HYDROCHLORIDUM | CHLORDIAZEPOXID-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORDIAZEPOXIDUM | CHLORDIAZEPOXID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORHEXIDINI DIACETAS | CHLORHEXIDIN-DIACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO | CHLORHEXIDIN-DIGLUKONÁT ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM | CHLORHEXIDIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLOROBUTANOLUM | CHLORBUTANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM | CHLORBUTANOL HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLOROCRESOLUM | CHLORKRESOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLOROQUINI DIPHOSPHAS | CHLOROCHIN-DIFOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLOROQUINI SULFAS MONOHYDRICUS | CHLOROCHIN-SULFÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLOROTHIAZIDUM | CHLOROTHIAZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORPHENAMINI MALEAS | CHLORFENAMIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM | CHLORPROMAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORPROPAMIDUM | CHLORPROPAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM | CHLORPROTHIXEN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORTALIDONUM | CHLORTALIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHLORTETRACYCLIN! HYDROCHLORIDUM | CHLORTETRACYKLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHOLESTEROLUM | CHOLESTEROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHOLINI CHLORIDUM | CHOLIN-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHONDROITINI NATRII SULFAS | CHONDROITIN-SULFÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CHYMOTRYPSINUM | CHYMOTRYPSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CICLOPIROXUM | CIKLOPIROX |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CICLOPIROXUM OLAMINUM | CIKLOPIROX-OLAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CICLOSPORINUM | CYKLOSPORIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CICHORII HERBA | ČEKANKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CICHORII RADIX | ČEKANKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CILASTATINUM NATRICUM | CILASTATIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CILAZAPRILUM MONOHYDRICUM | CILAZAPRIL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CIMETIDINI HYDROCHLORIDUM | CIMETIDIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CIMETIDINUM | CIMETIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CIMICIFUGAE RADIX | PLOŠTIČNÍKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM | CINCHOKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINCHONAE CORTEX | CHINOVNÍKOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINCHONAE EXTRACTUM FLUIDUM | CHINOVNÍKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ |
| NORMATUM | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINEOLUM | CINEOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINNAMOMI CASSIAE ETHEROLEUM | SILICE SKOŘICOVNÍKU ČÍNSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINNAMOMI CORTEX | SKOŘICOVNÍKOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINNAMOMI CORTICIS TINCTURA | TINKTURA ZE SKOŘICOVNÍKOVÉ KŮRY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINNAMOMI ZEYLANICI CORTICIS | SILICE KŮRY SKOŘICOVNÍKU CEJLONSKÉHO |
| ETHEROLEUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINNAMOMI ZEYLANICI FOLII ETHEROLEUM | SILICE LISTU SKOŘICOVNÍKU CEJLONSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CINNARIZINUM | CINARIZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CIPROFIBRATUM | CIPROFIBRAT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM | CIPROFLOXACIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CIPROFLOXACINUM | CIPROFLOXACIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CISAPRIDI TARTRAS | CISAPRID-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CISAPRIDUM MONOHYDRICUM | CISAPRID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CISPLATINUM | CISPLATINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CITRI ETHEROLEUM | CITRÓNOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CITRI RETICULATAE ETHEROLEUM | MANDARINKOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CITRI FLOS | KVĚT CITRONÍKU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CITRI PERICARPIUM | OPLODÍ CITRONÍKU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CITRONELLAE ETHEROLEUM | CITRONELOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CITRULINUM | CITRULIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLADRIBINUM | KLADRIBIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLARITHROMYCINUM | KLARITHROMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM | KLAZURIL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLEBOPRIDI MALAS | KLEBOPRID-MALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLEMASTINI FUMARAS | KLEMASTIN-FUMARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM | KLENBUTEROL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLINDAMYCINI DIHYDROGENOPHOSPHAS | KLINDAMYCIN-DIHYDROGEN-FOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM | KLINDAMYCIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLIOQUINOLUM | KLIOCHINOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOBAZAMUM | KLOBAZAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOBETASOLI PROPIONAS | KLOBETASOL-PROPIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOBETASONI BUTYRAS | KLOBETASON-BUTYRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOFAZIMINUM | KLOFAZIMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOFIBRATUM | KLOFIBRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOMIFENI CITRAS | KLOMIFEN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM | KLOMIPRAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLONAZEPAMUM | KLONAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLONIDINI HYDROCHLORIDUM | KLONIDIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOROXINUM | KLOROXIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOSANTELUM NATRICUM DIHYDRICUM AD | KLOSANTEL SODNÁ SŮL PRO VETERINÁRNÍ |
| USUM VETERINARIUM | POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOTRIMAZOLUM | KLOTRIMAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM | KLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CLOZAPINUM | KLOZAPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COCAINI HYDROCHLORIDUM | KOKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COCOIS OLEUM RAFFINATUM | KOKOSOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COCOIS SEMEN | KOKOSOVNÍKOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COCOYLIS OCTANODECANOAS | KOKOYL-OKTANODEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CODEINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | KODEIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS | KODEIN-FOSFÁT HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CODEINI PHOSPHAS SESQUIHYDRICUS | KODEIN-FOSFÁT SESKVIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CODEINUM MONOHYDRICUM | KODEIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CODERGOCRINI MESILAS | KODERGOKRIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COFFEINI CITRAS | KOFEIN S KYSELINOU CITRÓNOVOU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COFFEINUM ET NATRII BENZOAS | KOFEIN S BENZOANEM SODNÝM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COFFEINUM ET NATRII SALICYLAS | KOFEIN SE SALICYLANEM SODNÝM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COFFEINUM | KOFEIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COFFEINUM MONOHYDRICUM | KOFEIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLAE SEMEN | KOLOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLECALCIFEROLI PULVIS | CHOLEKALCIFEROL PRÁŠEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLECALCIFEROLUM | CHOLEKALCIFEROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLECALCIFEROLUM DENSATUM OLEOSUM | CHOLEKALCIFEROL OLEJOVÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLECALCIFEROLUM IN AQUA DISPERGIBILE | CHOLEKALCIFEROL DISPERGOVATELNÝ VE |
| | VODĚ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLESTYRAMINUM | KOLESTYRAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLCHICINUM | KOLCHICIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLISTIMETHATUM NATRICUM | KOLISTIMETHÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLISTINI SULFAS | KOLISTIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLLODIUM | KOLODIUM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COLOPHONIUM | KALAFUNA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CONDURANGO CORTEX | KONDURANGOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CONVALLARIAE FOLIUM | KONVALINKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CONVALLARIAE HERBA | KONVALINKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COPERNICIAE CERIFERAE FOLIUM | LIST KOPERNICIE VOSKODÁRNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COPOLYMERUM METHACRYLATIS BUTYLATI | KOPOLYMER METHAKRYLÁTU |
| BASICUM | BUTYLOVANÉHO BAZICKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| COPOVIDONUM | KOPOVIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CORIANDRI ETHEROLEUM | KORIANDROVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CORIANDRI FRUCTUS | KORIANDROVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CORTISONI ACETAS | KORTISON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CORYDALIDIS CAVAE TUBER | HLÍZA DYMNIVKY DUTÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CORYDALIDIS SOLIDAE TUBER | HLÍZA DYMNIVKY PLNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRATAEGI FLOS | HLOHOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRATAEGI FOLII CUM FLORE EXTRACTUM | EXTRAKT Z HLOHOVÉHO LISTU S KVĚTEM |
| FLUIDUM QUANTIFICATUM | TEKUTÝ KVANTIFIKOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRATAEGI FOLII CUM FLORE EXTRACTUM | EXTRAKT Z HLOHOVÉHO LISTU SUCHÝ |
| SICCUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRATAEGI FOLIUM CUM FLORE | HLOHOVÝ LIST S KVĚTEM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRATAEGI FOLIUM | HLOHOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRATAEGI FRUCTUS | HLOHOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CRESOLUM CRUDUM | KRESOL SUROVÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CROCI STIGMA | ŠAFRÁN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CROCI STIGMA AD PRAEPARATA | ŠAFRÁN PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
| HOMEOPHATHICA | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CROSPOVIDONUM | KROSPOVIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CROTAMITONUM | KROTAMITON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CUCURBITAE SEMEN | TYKVOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CUPRI ACETAS MONOHYDRICUS AD | OCTAN MĚĎNATÝ MONOHYDRÁT PRO |
| PRAEPARATA HOMEOPATHICA | HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CUPRI CHLORIDUM DIHYDRICUM | CHLORID MĚĎNATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS | SÍRAN MĚĎNATÝ PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CUPRI SULFAS ANHYDRICUS | SÍRAN MĚĎNATÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CUPRUM AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA | MĚĎ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CURCUMAE LONGAE RHIZOMA | KURKUMOVÝ ODDENEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA | ODDENEK KURKUMY ŽLUTOKOŘENNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYAMOPSIDIS SEMINIS PULVIS | GUAR |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYAMOPSIDIS TETRAGONOLOBAE SEMEN | SEMENO CYAMOPSISU ČTYŘHRANNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYANI FLOS CUM CALYCE | KVĚT CHRPY SE ZÁKROVEM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYANI FLOS SINE CALYCE | KVĚT CHRPY BEZ ZÁKROVU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYANOCOBALAMINUM | KYANOKOBALAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM | CYKLIZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYCLOBARBITALUM CALCICUM | CYKLOBARBITAL VÁPENATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM | CYKLOPENTOLÁT-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYMBOPOGONIS HERBA | NAŤ VOŇATKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYNARAE FOLIUM | ARTYČOKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYNOSBATI FRUCTUS | ŠÍPEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM | CYPROHEPTADIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SESQUIHYDRICUM | SESKVIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYPROTERONI ACETAS | CYPROTERON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM | CYSTEIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYSTINUM | CYSTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| CYTARABINUM | CYTARABIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DACARBAZINUM | DAKARBAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DALTEPARINUM NATRICUM | DALTEPARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DANAPAROIDUM NATRICUM | DANAPAROID SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DAPSONUM | DAPSON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM | DAUNORUBICIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DECAMETHONII IODIDUM | DEKAMETHONIUM-JODID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DECYLIS OLEAS | DECYL-OLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEFEROXAMINI MESILAS | DEFEROXAMIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM | DEMBREXIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM AD USUM VETERINARIUM | PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM | DEMEKLOCYKLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEPTROPINI CITRAS | DEPTROPIN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEQUALINII DICHLORIDUM | DEKVALINIUM-DICHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DESIPRAMINI HYDROCHLORIDUM | DESIPRAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DESLANOSIDUM | DESLANOSID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DESMOPRESSINUM | DESMOPRESSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DESOGESTRELUM | DESOGESTREL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DESOXYCORTONI ACETAS | DESOXYKORTON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DETOMIDINI HYDROCHLORIDUM AD USUM | DETOMIDIN-HYDROCHLORID PRO |
| VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXAMETHASONI ACETAS | DEXAMETHASON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXAMETHASONI ISONICOTINAS | DEXAMETHASON-ISONIKOTINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS | DEXAMETHASON-SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXAMETHASONUM | DEXAMETHASON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS | DEXCHLORFENIRAMIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXPANTHENOLUM | DEXPANTHENOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTRANUM 1 PRO INIECTIONE | DEXTRAN 1 NA INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTRANUM 40 PRO INIECTIONE | DEXTRAN 40 NA INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTRANUM 60 PRO INIECTIONE | DEXTRAN 60 NA INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTRANUM 70 PRO INIECTIONE | DEXTRAN 70 NA INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTRINUM | DEXTRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM | DEXTROMETHORFAN-HYDROBROMID |
| MONOHYDRICUM | MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTROMORAMIDI TARTRAS | DEXTROMORAMID-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM | DEXTROPROPOXYFEN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIACETYLAMINOAZOTOLUENUM | DIACETYLAMINOAZOTOLUEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIAMFENETIDUM | DIAMFENETID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIAVERIDINUM | DIAVERIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIAZEPAMUM | DIAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIAZOXIDUM | DIAZOXID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIBROMPROPAMIDINI DIISETIONAS | DIBROMPROPAMIDIN-ISETIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIBUTYLIS PHTHALAS | DIBUTYL-FTALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DICLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM | DIKLAZURIL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DICLOFENACUM KALICUM | DIKLOFENAK DRASELNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DICLOFENACUM NATRICUM | DIKLOFENAK SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DICLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM | DIKLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DICYCLOVERINI HYDROCHLORIDUM | DICYKLOVERIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIDANOSINUM | DIDANOSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIENESTROLUM | DIENESTROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIETHYLCARBAMAZINI CITRAS | DIETHYLKARBAMAZIN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIETHYLENGLYCOLI MONOETHYLICUM | DIETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER |
| ETHERUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIETHYLENGLYCOLI PALMITOSTEARAS | DIETHYLENGLYKOL-PALMITOSTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIETHYLIS PHTHALAS | DIETHYL-FTALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIETHYLSTILBESTROLUM | DIETHYLSTILBESTROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIFLUNISALUM | DIFLUNISAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIGITALIS PURPURE AE FOLIUM | LIST NÁPRSTNÍKU ČERVENÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIGITOXINUM | DIGITOXIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIGOXINUM | DIGOXIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDRALAZINI SULFAS DIHEMIHYDRICUS | DIHYDRALAZIN-SULFÁT DIHEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDROCODEINI TARTRAS | DIHYDROKODEIN-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS | DIHYDROERGOKRISTIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDROERGOTAMINI MESILAS | DIHYDROERGOTAMIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDROERGOTAMINI TARTRAS | DIHYDROERGOTAMIN-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS AD USUM | DIHYDROSTREPTOMYCIN-SULFÁT PRO |
| VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHYDROTACHYSTEROLUM | DIHYDROTACHYSTEROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIKALII CLORAZEPAS | KLORAZEPÁT DIDRASELNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM | DILTIAZEM-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIMENHYDRINATUM | DIMENHYDRINAT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIMERCAPROLUM | DIMERKAPROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIMETHINDENI MALEAS | DIMETINDEN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIMETHYLACETAMIDUM | DIMETHYLACETAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIMETHYLIS SULFOXIDUM | DIMETHYLSULFOXID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIMETICONUM | DIMETIKON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DINATRII CROMOGLICAS | DINATRIUM-CHROMOGLYKÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DFNATRII EDETAS DIHYDRICUS | EDETAN DISODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DINATRII ETIDRONAS | DINATRIUM-ETIDRONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DINATRII PAMIDRONAS PENTAHYDRICUS | DINATRIUM-PAMIDRONÁT PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DINOPROSTONUM | DINOPROSTON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DINOPROSTINUM TROMETAMOLI | DINOPROST-TROMETAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIOSMINUM | DIOSMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM | DIFENHYDRAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM | DIFENOXYLÁT-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM | DIPIVEFRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIPROPHYLLINUM | DIPROFYLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIPYRIDAMOLUM | DIPYRIDAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DISOPYRAMIDI PHOSPHAS | DISOPYRAMID-FOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DISOPYRAMIDUM | DISOPYRAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DISULFIRAMUM | DISULFIRAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DITHRANOLUM | DITHRANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM | DOBUTAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOCUSATUM NATRICUM | DOKUSÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DODECYLIS GALLAS | DODECYL-GALLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOMPERIDONI MALEAS | DOMPERIDON-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOMPERIDONUM | DOMPERIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOPAMINI HYDROCHLORIDUM | DOPAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOPEXAMINI DIHYDROCHLORIDUM | DOPEXAMIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOSULEPINI HYDROCHLORIDUM | DOSULEPIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXAPRAMI HYDROCHLORIDUM | DOXAPRAM-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXAZOSINI MESILAS | DOXAZOSIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXEPINI HYDROCHLORIDUM | DOXEPIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM | DOXORUBICIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXYCYCLINI HYCLAS | DOXYCYKLIN-HYKLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM | DOXYCYKLIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS | DOXYLAMIN-HYDROGEN-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DROSERAE HERBA | ROSNATKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DROPERIDOLUM | DROPERIDOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DUBOISIAE FOLIUM | LIST DUBOISIE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECBALLII FRUCTUS | TYKVICOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECONAZOLI NITRAS | EKONAZOL-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECONAZOLUM | EKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE RADIX | KOŘEN TŘAPATKY ÚZKOLISTÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECHINACEAE PALIDAE RADIX | KOŘEN TŘAPATKY BLEDÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECHINACEAE PURPUREAE HERBA | NAŤ TŘAPATKY NACHOVÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ECHINACEAE PURPUREAE RADIX | KOŘEN TŘAPATKY NACHOVÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EDROPHONII CHLORIDUM | EDROPHONIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ELEUTHEROCOCCIRADIX | ELEUTEROKOKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EMEDASTINI DIFUMARAS | EMEDASTIN-DIFUMARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EMETINI DIHYDROCHLORIDUM | EMETIN-DIHYDROCHLORID HEPTAHYDRÁT |
| HEPTAHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EMETINI DIHYDROCHLORIDUM | EMETIN-DIHYDROCHLORID PENTAHYDRÁT |
| PENTAHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ENALAPRILATUM DIHYDRICUM | ENALAPRILÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ENALAPRILI MALEAS | ENALAPRIL-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ENILCONAZOLUM AD USUM VETERINARIUM | ENILKONAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ENOXAPARINUM NATRICUM | ENOXAPARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ENOXOLONUM | ENOXOLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPHEDRAE HERBA | CHVOJNÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | EFEDRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPHEDRINI RACEMICI HYDROCHLORIDUM | EFEDRIN-HYDROCHLORID RACEMICKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPHEDRINUM | EFEDRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM | EFEDRIN HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPILOBII HERBA | VRBOVKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPINEPHRINI TARTRAS | EPINEFRIN-TARTARAT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM | EPIRUBICIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EQUISETI HERBA | PŘESLIČKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERGOCALCIFEROLUM | ERGOKALCIFEROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERGOMETRINI MALEAS | ERGOMETRIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERGOTAMINI TARTRAS | ERGOTAMIN-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHRITOLUM | ERYTHRITOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROMYCINI ESTOLAS | ERYTHROMYCIN-ESTOLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS | ERYTHROMYCIN-ETHYLSUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS | ERYTHROMYCIN-LAKTOBIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROMYCINI STEARAS | ERYTHROMYCIN-STEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROMYCINUM | ERYTHROMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROPOIETINI SOLUTIO CONCENTRATA | ERYTROPOETIN KONCENTROVANÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ERYTHROSINUM NATRICUM | ERYTHROSIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESCHSCHOLTZIAE CALIFORNICAE HERBA | NAŤ SLUNCOVKY KALIFORNSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESKETAMINI HYDROCHLORIDUM | ESKETAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESTRADIOLI BENZOAS | ESTRADIOL-BENZOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESTRADIOLI VALERAS | ESTRADIOL-VALERÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM | ESTRADIOL HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESTRIOLUM | ESTRIOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ESTROGENA CONIUGATA | ESTROGENY KONJUGOVANÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETAMSYLATUM | ETAMSYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHACRIDINI LACTAS MONOHYDRICUS | ETHAKRIDIN-LAKTÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHAMBUTOLI DIHYDROCHLORIDUM | ETHAMBUTOL-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHANOLUM 60 % | ETHANOL 60 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHANOLUM 85 % | ETHANOL 85 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHANOLUM 96 % (V/V) | ETHANOL 96 % (V/V) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHANOLUM ANHYDRICUM | ETHANOL BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHANOLUM BENZINO DENATURATUM | ETHANOL DENATUROVANÝ BENZINEM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHER ANESTHETICUS | ETHER K NARKÓZE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHER SOLVENS | ETHER |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHINYLESTRADIOLUM | ETHINYLESTRADIOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHIONAMIDUM | ETHIONAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHOSUXIMIDUM | ETHOSUXIMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLCELLULOSUM | ETHYLCELULOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLENDIAMINUM | ETHYLENDIAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLENGLYCOLI MONOPALMITOSTEARAS | ETHYLENGLYKOL-MONOPALMITOSTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLIS ACETAS | ETHYL-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLIS BISCOUMACETAS | ETHYL-BISKUMACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLIS CHLORIDUM | ETHYL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLIS OLEAS | ETHYL-OLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM | ETHYLMORFIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
| DIHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLPARABENUM | ETHYLPARABEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETHYLPARABENUM NATRICUM | ETHYLPARABEN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM | ETILEFRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETODOLACUM | ETODOLÁK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETOFENAMATUM | ETOFENAMÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETOFYLLINUM | ETOFYLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETOMIDATUM | ETOMIDÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ETOPOSIDUM | ETOPOSID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EUCALYPTI ETHEROLEUM | BLAHOVIČNÍKOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EUCALYPTI FOLIUM | BLAHOVIČNÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EUGENOLUM | EUGENOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| EUPHRASIAE HERBA | SVĚTLÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FAGI PIX | BUKOVÝ DEHET |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FAGOPYRI HERBA | POHANKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FAMOTIDINUM | FAMOTIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FARFARAE FOLIUM | PODBĚLOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FELODIPINUM | FELODIPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FELYPRESSINUM | FELYPRESIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FEBANTELUM AD USUM VETERINARIUM | FEBANTEL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENBENDAZOLUM AD USUM VETERINARIUM | FENBENDAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENBUFENUM | FENBUFEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENOFIBRATUM | FENOFIBRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENOTEROLI HYDROBROMIDUM | FENOTEROL-HYDROBROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENTANYLI CITRAS | FENTANYL-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENTANYLUM | FENTANYL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FENTICONAZOLI NITRAS | FENTIKONAZOL-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FERRI CHLORIDUM HEXAHYDRICUM | CHLORID ŽELEZITÝ HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FERROSI FUMARAS | FUMARAN ŽELEZNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FERROSI GLUCONAS HYDRICUS | GLUKONAN ŽELEZNATÝ HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FERROSI SULFAS HEPTAHYDRICUS | SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FERROSI SULFAS SICCATUS | SÍRAN ŽELEZNATÝ SUŠENÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FERRUM AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA | ŽELEZO PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FILIPENDULAE ULMARIAE FLOS | TUŽEBNÍKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FILIPENDULAE ULMARIAE HERBA | NAŤ TUŽEBNÍKU JILMOVÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FINASTERIDUM | FINASTERID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLECAINIDI ACETAS | FLEKAINID-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUBENDAZOLUM | FLUBENDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUCLOXACILLINUM NATRICUM | FLUKLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUCONAZOLUM | FLUKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUCYTOSINUM | FLUCYTOSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUDARABINI PHOSPHAS | FLUDARABIN-FOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUDROCORTISONI ACETAS | FLUDROKORTISON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUMAZENILUM | FLUMAZENIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUMEQUINUM | FLUMECHIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUMETASONI PIVALAS | FLUMETASON-PIVALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUNARIZINI DIHYDROCHLORIDUM | FLUNARIZIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUNITRAZEPAMUM | FLUNITRAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUNIXINUM MEGLUMINICUM AD USUM | FLUNIXIN MEGLUMINOVÁ SŮL PRO |
| VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUOCINOLONI ACETONIDUM | FLUOCINOLON-ACETONID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUOCORTOLONI PIVALAS | FLUOKORTOLON-PIVALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUORESCEINUM NATRICUM | FLUORESCEIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUORESCEINUM | FLUORESCEIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUOROURACILUM | FLUORURACIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM | FLUOXETIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM | FLUPENTIXOL-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUPHENAZINI DECANOAS | FLUFENAZIN-DEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM | FLUFENAZIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUPHENAZINI ENANTAS | FLUFENAZIN-ENANTÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM | FLURAZEPAM-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLURBIPROFENUM | FLURBIPROFEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUSPIRILENUM | FLUSPIRILEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUTAMIDUM | FLUTAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUTICASONI PROPIONAS | FLUTICASON-PROPIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FLUTRIMAZOLUM | FLUTRIMAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOENICULI AMARI FRUCTUS | PLOD FENYKLU OBECNÉHO PRAVÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOENICULI AMARI FRUCTUS ETHEROLEUM | SILICE FENYKLU HOŘKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOENICULI DULCIS FRUCTUS | PLOD FENYKLU OBECNÉHO SLADKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOENICULI ETHEROLEUM | FENYKLOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FORMALDEHYDI SOLUTIO 35 % | FORMALDEHYD 35 % ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS | FORMOTEROL-FUMARÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRICUM | FOSKARNET SODNÁ SŮL HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOSFOMYCINUM CALCIUM MONOHYDRICUM | FOSFOMYCIN VÁPENATÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOSFOMYCINUM DINATRICUM | FOSFOMYCIN DISODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FOSFOMYCINUM TROMETAMOLI | FOSFOMYCIN-TROMETAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FRAGARIAE FOLIUM | JAHODNÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FRAMYCETINI SULFAS | FRAMYCETIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FRANGULAE CORTEX | KRUŠINOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FRANGULAE CORTICIS EXTRACTUM SICCUM | EXTRAKT Z KŮRY KRUŠINY SUCHÝ |
| NORMATUM | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FRAXINI FOLIUM | JASANOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FRUCTOSUM | FRUKTOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FUCUS | CHALUHA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FUCHSINUM BASICUM | FUCHSIN ZÁSADITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FUMARIAE HERBA | ZEMĚDÝMOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FURAZOLIDONUM | FURAZOLIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| FUROSEMIDUM | FUROSEMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GALACTOSUM | GALAKTOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GALEGAE HERBA | JESTŘABINOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GALEOPSIDIS HERBA | KONOPICOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GALLA | DUBĚNKA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GALLAMINI TRIETHIODIDUM | GALLAMIN-TRIETHOJODID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GALLARUM TINCTURA | DUBĚNKOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GELATINA | ŽELATINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GELSEMII RADIX | JASMÍNOVCOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM | GEMCITABIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GEMFIBROZILUM | GEMFIBROZIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GENTAMICINI SULFAS | GENTAMICIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GENTIANAE RADIX | HOŘCOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GENTIANAE TINCTURA | HOŘCOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GERANII ETHEROLEUM | GERANIOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GINKGO FOLIUM | JINANOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GINSENG RADIX | VŠEHOJOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLIBENCLAMIDUM | GLIBENKLAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLICLAZIDUM | GLIKLAZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLIMEPIRIDUM | GLIMEPIRID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLIPIZIDUM | GLIPIZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCAGONUM | GLUKAGON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCAGONUM HUMANUM | GLUKAGON LIDSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCOSI DINATRII 1-PHOSPHATE | DISODNÁ SŮL GLUKOSY-1-FOSFÁTU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCOSUM | GLUKOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCOSUM LIQUIDUM | GLUKOSA TEKUTÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCOSUM LIQUIDUM DISPERSIONE | GLUKOSA TEKUTÁ USUŠENÁ ROZPRÁŠENÍM |
| DESICCATUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUCOSUM MONOHYDRICUM | GLUKOSA MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUTARALDEHYDE SOLUTIO | ROZTOK GLUTARALDEHYDU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLUTATHIONUM | GLUTATHION |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLI DIBEHENAS | GLYCEROL-DIBEHENÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLI DISTEARAS | GLYCEROL-DISTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLI MONOLINOLEAS | GLYCEROL-MONOLINOLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLI MONOOLEAS | GLYCEROL-MONOOLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLI MONOSTEARAS 40 - 55 | GLYCEROL-MONOSTEARÁT 40 - 55 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLI TRINITRATE SOLUTIO | GLYCEROL-TRINITRÁT ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLUM 85 % | GLYCEROL 85 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROLUM | GLYCEROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI 20 MONOSTEARAS | GLYCEROMAKROGOL-20-MONOSTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI 6 OCTANODECANOAS | GLYCEROMAKROGOL-6-OKTANODEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI COCOATES | GLYCEROMAKROGOL-KOKOÁTY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI HYDROXYS TEARAS | GLYCEROMAKROGOL-HYDROXYSTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI LAURATES | GLYCEROMAKROGOL-LAURÁTY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI LINOLEATES | GLYCEROMAKROGOL-LINOLEÁTY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI OCTANODECANOATES | GLYCEROMAKROGOL-OKTANODEKANOÁTY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI OLEATES | GLYCEROMAKROGOL-OLEÁTY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI RICINOLEAS | GLYCEROMAKROGOL-RICINOLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCEROMACROGOLI STEARATES | GLYCEROMAKROGOL-STEARÁTY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GLYCINUM | GLYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GONADORELINI ACETAS | GONADORELIN-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GONADOTROPINUM CHORIONICUM | GONADOTROPIN CHORIOVÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM AD | GONADOTROPIN SÉROVÝ KOŇSKÝ PRO |
| USUM VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GOSERELINUM | GOSERELIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GOSSYPII OLEUM HYDROGENATUM | BAVLNÍKOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GOSSYPII SEMEN | BAVLNÍKOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GRAMINIS RHIZOMA | PÝROVÝ ODDENEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GRAMICIDINUM | GRAMICIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM | GRANISETRON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GRINDELIAE HERBA | GRINDÉLIOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GRISEOFULVINUM | GRISEOFULVIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GUAIACOLUM | GUAJAKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GUAIFENESINUM | GUAIFENESIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GUANETHIDFNI MONOSULFAS | GUANETHIDIN-MONOSULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GUAR GALACTOMANNANUM | GUAR GALAKTOMANNAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GUMMIRESINA MYRRHA | MYRHOVNÍKOVÁ KLEJOPRYSKYŘICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| GUMMI TRAGACANTHUM | KLOVATINA TRAGANTHOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HALOFANTRINI HYDROCHLORIDUM | HALOFANTRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HALOPERIDOLI DECANOAS | HALOPERIDOL-DEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HALOPERIDOLUM | HALOPERIDOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HALOTHANUM | HALOTHAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HAMAMELIDIS FOLIUM | VILÍNOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HAMAMELIDIS TINCTURA | VILÍNOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HARPAGOPHYTI RADIX | HARPAGOFYTOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEDERAE FOLIUM | BŘEČŤANOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEDERAE TESTERIS HERBA | POPENCOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEDERA HELIX AD PRAEP ARATA | BŘEČŤAN POPÍNAVÝ PRO HOMEOPATICKÉ |
| HOMEOPATHICA | PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HELIANTHI OLEUM HYDROGENATUM | SLUNEČNICOVÝ OLEJ ZTUŽENÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HELIANTHI OLEUM RAFFINATUM | SLUNEČNICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HELIANTHI FRUCTUS | SLUNEČNICOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HELLEBORI RADIX | ČEMEŘICOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS | HEPARINY NÍZKOMOLEKULÁRNÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEPARINUM CALCICUM | HEPARIN VÁPENATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEPARINUM NATRICUM | HEPARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEPTAMINOLI HYDROCHLORIDUM | HEPTAMINOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEPTOBARBITALUM | HEPTOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HERNIARIAE HERBA | PRŮTRŽNÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEXACHLOROPHENUM | HEXACHLOROFEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEXAMIDINI DIISETIONAS | HEXAMIDIN-DIISETIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEXETIDINUM | HEXETIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEXOBARBITALUM | HEXOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HEXYLRESORCINOLUM | HEXYLRESORCINOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HIBISCI SABDARIFFAE FLOS | KVĚT IBIŠKU SUDÁNSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HIPPOCASTANI SEMEN | JÍROVCOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM | HISTAMIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HISTAMINI DIPHOSPHAS MONOHYDRICUS | HISTAMIN-DIFOSFÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HISTIDINI HYDROCHLORIDUM | HISTIDIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HISTIDINUM | HISTIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HOMATROPINI HYDROBROMIDUM | HOMATROPIN-HYDROBROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HOMATROPINI METHYLBROMIDUM | HOMATROPIN-METHYLBROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYALURONIDASUM | HYALURONIDASA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM | HYDRALAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRI AMINOCHLORIDUM | AMIDOCHLORID RTUŤNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRI DICHLORIDUM | CHLORID RTUŤNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRI DIIODIDUM RUBRUM | JODID RTUŤNATÝ ČERVENÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM | OXID RTUŤNATÝ ŽLUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRI OXYCYANIDUM | KYANID RTUŤNATÝ ZÁSADITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM | SULFID RTUŤNATÝ ČERVENÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRARGYRUM | RTUŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRASTIDIS HERBA | VODILKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDRASTIDIS RADIX | VODILKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROCHLOROTHIAZIDUM | HYDROCHLOROTHIAZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROCODONI TARTRAS | HYDROKODON-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROCODONI HYDROGENOTARTRAS | HYDROKODON-HYDROGENTARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| DIHEMIHYDRICUS | DIHEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROCORTISONI ACETAS | HYDROKORTISON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROCORTISONI HYDROGENOSUCCINAS | HYDROKORTISON-HYDROGEN-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROCORTISONUM | HYDROKORTISON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROGENII PEROXIDUM 3 % | PEROXID VODÍKU 3 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROGENII PEROXIDUM 30 % | PEROXID VODÍKU 30 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM | HYDROMORPHON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXOCOBALAMINI ACETAS | HYDROXOKOBALAMIN-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXOCOBALAMINI HYDROCHLORIDUM | HYDROXOKOBALAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXOCOBALAMINI SULFAS | HYDROXOKOBALAMIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXYCARBAMIDUM | HYDROXYMOČOVINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXYETHYLIS SALICYLAS | HYDROXYETHYL-SALICYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXYETHYLMETHYLCELLULOSUM | HYDROXYETHYLMETHYLCELULOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXYPROPYLBETADEXUM | HYDROXYPROPYLBETADEX |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXYPROPYLCELLULOSUM | HYDROXYPROPYLCELULOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYDROXYZINI DIHYDROCHLORIDUM | HYDROXYZIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYETELLOSUM | HYETELOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYMECROMONUM | HYMEKROMON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYOSCYAMI FOLIUM | BLÍNOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYOSCYAMI PULVIS NORMATUS | BLÍNOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ |
| | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYOSCYAMINI SULFAS DIHYDRICUS | HYOSCYAMIN-SULFÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYOSCYAMUS NIGER AD PRAEPARATA | BLÍN ČERNÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY |
| HOMEOPATHICA | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYPERICI HERBA | TŘEZALKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYPERICUM PERFORATUM AD PRAEPARATA | TŘEZALKA TEČKOVANÁ |
| HOMEOPATHICA | PRO HOMEOPATICKÉ ÚČELY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYPROMELLOSI PHTHALAS | FTALÁT HYPROMELOSY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYPROMELLOSUM | HYPROMELOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| HYSSOPI HERBA | YZOPOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IBUPROFENUM | IBUPROFEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ICHTHAMMOLUM | ICHTHAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IDOXURIDINUM | IDOXURIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IFOSFAMIDUM | IFOSFAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IMIPENEMUM MONOHYDRICUM | IMIPENEM MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM | IMIPRAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INDAPAMIDUM | INDAPAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INDICARMINUM | INDIGOKARMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INDOMETACINUM | INDOMETACIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INOSITOLUM | INOSITOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INSULINUM ASPARTUM | INSULIN-ASPART |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INSULINUM BOVINUM | INSULIN HOVĚZÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INSULINUM HUMANUM | INSULIN LIDSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INSULINUM LISPRUM | INSULIN-LISPRO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INSULINUM PORCINUM | INSULIN PRASEČÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INTERFERONI ALFA-2 SOLUTIO | INTERFERON ALFA-2 KONCENTROVANÝ |
| CONCENTRATA | ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INTERFERONI GAMMA-IB SOLUTIO | INTERFERON GAMA-1B KONCENTROVANÝ |
| CONCENTRATA | ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INULAE RADIX | OMANOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| INULINUM | INULIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IODOFORMUM | JODOFORM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IODUM | JOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IOHEXOLUM | JOHEXOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IOPAMIDOLUM | JOPAMIDOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IOTROLANUM | JOTROLAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IPECACUANHAE EXTRACTUM FLUIDUM | HLAVĚNKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ |
| NORMATUM | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IPECACUANHAE EXTRACTUM PULVIS | HLAVĚNKOVÝ EXTRAKT PRÁŠKOVANÝ |
| NORMATUS | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IPECACUANHAE PULVIS NORMATUS | HLAVĚNKOVÝ KOŘEN PRÁŠKOVANÝ |
| | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IPECACUANHAE RADIX | HLAVĚNKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IPECACUANHAE TINCTURA NORMATA | HLAVĚNKOVÁ TINKTURA |
| | STANDARDIZOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IPRATROPII BROMIDUM MONOHYDRICUM | IPRATROPIUM-BROMID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IRIDIS RADIX | KOSATCOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOCONAZOLI NITRAS | ISOKONAZOL-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOCONAZOLUM | ISOKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOFLURANUM | ISOFLURAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOLEUCINUM | ISOLEUCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOMALTUM | ISOMALT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISONIAZIDUM | ISONIAZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM | ISOPRENALIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOPRENALINI SULFAS DIHYDRICUS | ISOPRENALIN-SULFÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOPROPYLIS MYRISTAS | ISOPROPYL-MYRISTÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOPROPYLIS PALMITAS | ISOPROPYL-P ALMITÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOSORBIDI DINITRAS DILUTUS | ISOSORBID-DINITRÁT TRITURACE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOSORBIDI MONONITRAS DILUTUS | ISOSORBID-MONONITRÁT TRITURACE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOTRETINOINUM | ISOTRETINOIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM | ISOXSUPRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ISRADIPINUM | ISRADIPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ITRACONAZOLUM | ITRAKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| IVERMECTINUM | IVERMEKTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JALAPAE RADIX | JALAPOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JECORIS ASELLI OLEUM (TYPUS A) | RYBÍ OLEJ (TYP A) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JECORIS ASELLI OLEUM (TYPUS B) | RYBÍ OLEJ (TYP B) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JOSAMYCINI PROPIONAS | JOSAMYCIN-PROPIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JOSAMYCINUM | JOSAMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JUGLANDIS FOLIUM | OŘEŠÁKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JUNIPERI ETHEROLEUM | JALOVCOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| JUNIPERI FRUCTUS | JALOVCOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII ACETAS | OCTAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII ALUMINII SULFAS DODECAHYDRICUS | SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII BROMIDUM | BROMID DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII CARBONAS | UHLIČITAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII CHLORAS | CHLOREČNAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII CHLORIDUM | CHLORID DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII CITRAS MONOHYDRICUS | CITRONAN DRASELNÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII CLAVULANAS | KALIUM-KLAVULANÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII CLAVULANAS TRITURATUS | KALIUM-KLAVULANÁT TRITURACE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS | DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII DISULFIS | DISIŘIČITAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII GUAJACOLSULFONAS | SULFOGUAJAKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII HYDROGENOASPARTAS HEMIHYDRICUS | KALIUM-HYDROGEN-ASPARTÁT |
| | HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII HYDROGENOCARBONAS | HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII HYDROGENOPHOSPHAS | HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII HYDROGENOTARTRAS | HYDROGENVINAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII HYDROXIDUM | HYDROXID DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII IODIDUM | JODID DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII NATRII TARTRAS TETRAHYDRICUS | VINAN DRASELNO-SODNÝ TETRAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII NITRAS | DUSIČNAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII PERCHLORAS | CHLORISTAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII PERMANGANAS | MANGANISTAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII SORBAS | SORBITAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KALII SULFAS | SÍRAN DRASELNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KANAMYCINI MONOSULFAS MONOHYDRICUS | KANAMYCIN-MONOSULFÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KANAMYCINI SULFAS ACIDUS | KANAMYCIN-SULFÁT KYSELÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KAOLINUM PONDEROSUM | KAOLIN TĚŽKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KEBUZONUM | KEBUZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KETAMINI HYDROCHLORIDUM | KETAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KETOBEMIDONI HYDROCHLORIDUM | KETOBEMIDON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KETOCONAZOLUM | KETOKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KETOPROFENUM | KETOPROFEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KETOROLACUM TROMETAMOLI | KETOROLAK-TROMETAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| KETOTIFENI FUMARAS | KETOTIFEN-FUMARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LABETALOLI HYDROCHLORIDUM | LABETALOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LACCA | ŠELAK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LACTITOLUM MONOHYDRICUM | LAKTITOL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LACTOSUM ANHYDRICUM | LAKTOSA BEZVODÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LACTOSUM MONOHYDRICUM | LAKTOSA MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LACTULOSI SOLUTIO | LAKTULOSA ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LACTULOSUM | LAKTULOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LAMII ALBI FLOS | HLUCHAVKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LAMIVUDINUM | LAMIVUDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LANATOSIDUM C | LANATOSID C |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LAUROMACROGOLUM | LAUROMAKROGOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LAVANDULAE ETHEROLEUM | LEVANDULOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LAVANDULAE FLOS | LEVANDULOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEFLUNOMIDUM | LEFLUNOMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEONURI HERBA | SRDEČNÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LETROZOLUM | LETROZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEUCINUM | LEUCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEUPRORELINUM | LEUPRORELIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM | LEVAMISOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVAMISOLUM AD USUM VETERINARIUM | LEVAMISOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVISTICI RADIX | LIBEČKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOCABASTINI HYDROCHLORIDUM | LEVOKABASTIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOCARNITINUM | LEVOKARNITIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVODOPUM | LEVODOPA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVODROPROPIZINUM | LEVODROPROPIZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOGLUTAMIDUM | LEVOGLUTAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOMENTHOLUM | LEVOMENTHOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOMEPROMAZINI HYDROCHLORIDUM | LEVOMEPROMAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOMEPROMAZINI MALEAS | LEVOMEPROMAZIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM | LEVOMETHADON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVONORGESTRELUM | LEVONORGESTREL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LEVOTHYROXINUM NATRICUM HYDRICUM | LEVOTHYROXIN SODNÁ SŮL HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM | LIDOKAIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LIDOCAINUM | LIDOKAIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LICHEN ISLANDICUS | LIŠEJNÍK ISLANDSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LINARIAE HERBA | KVĚTELOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM | LINKOMYCIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LINDANUM | LINDAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LINI OLEUM | LNĚNÝ OLEJ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LINI OLEUM VIRGINALE | LNĚNÝ OLEJ PANENSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LINI SEMEN | LNĚNÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LIOTHYRONINUM NATRICUM | LIOTHYRONIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LIQUIRITIAE EXTRACTUM FLUIDUM | EXTRAKT LÉKOŘICOVÝ TEKUTÝ LIHOVÝ |
| ETHANOLICUM NORMATUM | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LIQUIRITIAE RADIX | LÉKOŘICOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LISINOPRILUM DIHYDRICUM | LISINOPRIL DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LITHII CARBONAS | UHLIČITAN LITHNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LITHII CITRAS TETRAHYDRICUS | CITRONAN LITHNÝ TETRAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LOBELIAE HERBA | LOBELKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LOBELINI HYDROCHLORIDUM | LOBELIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LOMUSTINUM | LOMUSTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM | LOPERAMID-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LOPERAMIDI OXIDUM MONOHYDRICUM | LOPERAMID-OXID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LORATADINUM | LORATADIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LORAZEPAMUM | LORAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LOVASTATINUM | LOVASTATIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LUPULI FLOS | CHMELOVÁ ŠIŠTICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYMECYCLINUM | LYMECYKLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYNESTRENOLUM | LYNESTRENOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYPPIAE CITRIDORATAE HERBA | NAŤ ALOISIE TROJLISTÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYSINI ACETAS | LYSIN-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYSINI HYDROCHLORIDUM | LYSIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYSINI SALICYLAS | LYSIN-SALICYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| LYTHRI HERBA | KYPREJOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MACROGOLA | MAKROGOLY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MACROGOLI 15 HYDROXYSTEARAS | MAKROGOL-15-HYDROXYSTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MACROGOLI OLEAS | MAKROGOL-OLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MACROGOLI STEARAS | MAKROGOL-STEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGALDRATUM | MAGALDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS | OCTAN HOŘEČNATÝ TETRAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII ALUMINAS | HLINITAN HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM | CHLORID HOŘEČNATÝ HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII CHLORIDUM TETRAHEMIHYDRICUM | CHLORID HOŘEČNATÝ TETRAHEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII CITRAS | CITRONAN HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS | GLYCEROFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII HYDROGENOASPARTAS DIHYDRICUS | MAGNESIUM-HYDROGEN-ASPARTÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII HYDROXIDUM | HYDROXID HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS | MAGNESIUM-LAKTÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII OXIDUM LEVE | OXID HOŘEČNATÝ LEHKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM | OXID HOŘEČNATÝ TĚŽKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII PEROXIDUM | PEROXID HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII PIDOLAS | MAGNESIUM-PIDOLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII STEARAS | STEARAN HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS | UHLIČITAN HOŘEČNATÝ ZÁSADITÝ LEHKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS | UHLIČITAN HOŘEČNATÝ ZÁSADITÝ TĚŽKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS | SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS | SÍRAN HOŘEČNATÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAGNESII TRISILICAS | TRIKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALATHIONUM | MALATHION |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALTITOLUM | MALTITOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALTITOLUM LIQUIDUM | MALTITOL ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALTODEXTRINUM | MALTODEXTRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALVAE ARBOREAE FLOS CUM CALYCAE | KVĚT TOPOLOVKY SE ZÁKROVEM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALVAE FOLIUM | SLÉZOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MALVAE SYLVESTRIS FLOS | KVĚT SLÉZU LESNÍHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MANDRAGORAE RADIX | MANDRAGOROVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MANGANI GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS | GLYCEROFOSFOREČNAN MANGANATÝ HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MANGANI SULFAS MONOHYDRICUS | SÍRAN MANGANATÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MANGANOSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM | CHLORID MANGANATÝ TETRAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MANNA | MANNA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MANNITOLUM | MANNITOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM | MAPROTILIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MARRUBII HERBA | JABLEČNÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MATRICARIAE ETHEROLEUM | HEŘMÁNKOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MATRICARIAE EXTRACTUM FLUIDUM | HEŘMÁNKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MATRICARIAE FLOS | HEŘMÁNKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAYDIS AMYLUM | ŠKROB KUKUŘIČNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAYDIS OLEUM RAFFINATUM | KUKUŘIČNÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MAYDIS FRUCTUS | KUKUŘIČNÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEBENDAZOLUM | MEBENDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MECLOZINI DIHYDROCHLORIDUM | MEKLOZIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEDROXYPROGESTERONI ACETAS | MEDROXYPROGESTERON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM | MEFLOCHIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEGLUMINUM | MEGLUMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEGESTROLI ACETAS | MEGESTROL-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEL | MED |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELALEUCAE ETHEROLEUM | SILICE KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE FOLIUM | LIST MELALEUKY STŘÍDAVOLISTÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELALEUCAE LEUCADENDRONI FOLIUM | KAJEPUTOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELALEUCAE VIRIDIFLORAE FOLIUM | NIAOULOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELILOTI HERBA | KOMONICOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELISSAE FOLIUM | MEDUŇKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MELISSAE HERBA | MEDUŇKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENADIONUM | MENADION |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHAE ARVENS IS ETHEROLEUM PARTIM | SILICE MÁTY ROLNÍ ČÁSTEČNĚ ZBAVENÉ |
| MENTHOLI PRIVUM | MENTHOLU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHAE CANADENSIS FOLIUM | LIST MÁTY KANADSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHAE CANADENSIS HERBA | NAŤ MÁTY KANADSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHAE PIPERITAE ETHEROLEUM | SILICE MÁTY PEPRNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHAE PIPERITAE FOLIUM | LIST MÁTY PEPRNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHAE PIPERITAE HERBA | NAŤ MÁTY PEPRNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MENTHOLUM RACEMICUM | MENTHOL RACEMICKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM | MEPIVAKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEPROBAMATUM | MEPROBAMÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEPYRAMINI MALEAS | MEPYRAMIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MERCAPTOPURINUM MONOHYDRICUM | MERKAPTOPURIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MESALAZINUM | MESALAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MESNUM | MESNA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MESTEROLONUM | MESTEROLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MESTRANOLUM | MESTRANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METACRESOLUM | METAKRESOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METAMIZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM | METAMIZOL SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METFORMINI HYDROCHLORIDUM | METFORMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHADONI HYDROCHLORIDUM | METHADON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHACHOLINE CHLORIDUM | METHACHOLIN CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHANOLUM | METHANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHAQUALONUM | METHAKVALON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHOXSALENUM | METHOXSALEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHENAMINUM | METHENAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHIONINUM | METHIONIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHIONINUM RACEMICUM | METHIONIN RACEMICKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHOTREXATUM | METHOTREXÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLATROPINII BROMIDUM | METHYLATROPINIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLATROPINII NITRAS | METHYLATROPINIUM-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLCELLULOSUM | METHYLCELULOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLDOPUM | METHYLDOPA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLENI CHLORIDUM | DICHLORMETHAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLIS NICOTINAS | METHYL-NIKOTINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLIS SALICYLAS | METHYL-SALICYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPARABENUM | METHYLPARABEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPARABENUM NATRICUM | METHYLPARABEN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPHENOBARBITALUM | METHYLFENOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPREDNISOLONI ACETAS | METHYLPREDNISOLON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPREDNISOLONI HYDROGENOSUCCINAS | METHYLPREDNISOLON-HYDROGEN-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPREDNISOLONUM | METHYLPREDNISOLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLPYRROLIDONUM | METHYLPYRROLIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLROSANILINII CHLORIDUM | METHYLROSANILINIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLTESTOSTERONUM | METHYLTESTOSTERON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METHYLTHIONINII CHLORIDUM HYDRICUM | METHYLTHIONINIUM-CHLORID HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METIPRANOLOLUM | METIPRANOLOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METIXENI HYDROCHLORIDUM MONOHYDDRICUM | METIXEN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM | METOKLOPRAMID-HYDROCHLORID |
| MONOHYDRICUM | MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METOLAZONUM | METOLAZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METOCLOPRAMIDUM | METOKLOPRAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METOPROLOLI SUCCINAS | METOPROLOL-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METOPROLOLI TARTRAS | METOPROLOL-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METRIFONATUM | METRIFONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METRONIDAZOLI BENZOAS | METRONIDAZOL-BENZOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| METRONIDAZOLUM | METRONIDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MEXILETINI HYDROCHLORIDUM | MEXILETIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MIANSERINI HYDROCHLORIDUM | MIANSERIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MICONAZOLI NITRAS | MIKONAZOL-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MICONAZOLUM | MIKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MIDAZOLAMUM | MIDAZOLAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MILLEFOLII FLOS | ŘEBŘÍČKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MILLEFOLII HERBA | ŘEBŘÍČKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM | MINOCYKLIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
| DIHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MINOXIDILUM | MINOXIDIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MIRTAZAPINUM | MIRTAZAPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MISOPROSTOLUM | MISOPROSTOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MITOMYCINUM | MITOMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MITOXANTRONI DIHYDROCHLORIDUM | MITOXANTRON-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MODAFINILUM | MODAFINIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MOFETILIS MYCOPHENOLAS | MOFETIL-MYKOFENOLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MOLGRAMOSTIMI SOLUTIO CONCENTRATA | MOLGRAMOSTIM KONCENTROVANÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MOMETASONI FUROAS | MOMETASON-FUROÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MORANTELI HYDROGENOTARTRAS AD USUM | MORANTEL-HYDROGEN-TARTARÁT PRO |
| VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM | MORFIN-HYDROCHLORID TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS | MORFIN-SULFÁT PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MOXASTINI HYDROCHLORIDUM | MOXASTIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MOXIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM | MOXIFLOXACIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MOXONIDINUM | MOXONIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MUPIROCINUM | MUPIROCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MUPIROCINUM CALCICUM DIHYDRICUM | MUPIROCIN VÁPENATÁ SŮL DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRISTICAE ETHEROLEUM | MUŠKÁTOVNÍKOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRISTICAE FRUCTUS | MUŠKÁTOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRISTICAE SEMEN | MUŠKÁTOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRRHAE TINCTURA | MYRHOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRTILLI FOLIUM | BORŮVKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRTILLI FRUCTUS RECENS | BORŮVKOVÝ PLOD ČERSTVÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| MYRTILLI FRUCTUS SICCUS | BORŮVKOVÝ PLOD SUŠENÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NABUMETONUM | NABUMETON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NADOLOLUM | NADOLOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NADROPARINUM CALCICUM | NADROPARIN VÁPENATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NAFTIDROFURYLI OXALAS | NAFTIDOFURYL-OXALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NALOXONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | NALOXON-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NALTREXONI HYDROCHLORIDUM | NALTREXON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NANDROLONI DECANOAS | NANDROLON-DEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM | NAFAZOLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NAPHAZOLINI NITRAS | NAFAZOLIN-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NAPHTHOLUM-BETA | BETA-NAFTOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NAPROXENUM | NAPROXEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NAPROXENUM NATRICUM | NAPROXEN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII ACETAS TRIHYDRICUS | OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII ADENOSINTRIPHOSPHAS | NATRIUM-ADENOSIN-TRIFOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII ALCOXYMACROGOLSULFONAS | NATRIUM-ALKOXYMAKROGOL-SULFONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUS | NATRIUM-ALENDRONÁT TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII ALGINAS | NATRIUM-ALGINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII AMIDOTRIZOAS | NATRIUM-AMIDOTRIZOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII AMINOSALICYLAS DIHYDRICUS | AMINOSALICYLAN SODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII AMINOSALICYLAS | AMINOSALICYLAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII ASCORBAS | ASKORBAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII AUROTHIOMALAS | NATRIUM-AUROTHIOMALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII BENZOAS | BENZOAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII BROMIDUM | BROMID SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CALCII EDETAS HYDRICUS | EDETAN SODNO-VÁPENATÝ HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CARBONAS ANHYDRICUS | UHLIČITAN SODNÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CARBONAS DECAHYDRICUS | UHLIČITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CARBONAS MONOHYDRICUS | UHLIČITAN SODNÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CETYLSULFAS | NATRIUM-CETYL-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CETYLO-ET STEARYLOSULFAS | NATRIUM-CETYLSTEARYL-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CHLORIDUM | CHLORID SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CITRAS DIHYDRICUS | CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII CYCLAMAS | CYKLAMÁT SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS | DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII DISULFIS | DISIŘIČITAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII FLUORIDUM | FLUORID SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII FUSIDAS | NATRIUM-FUSIDÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII GENTISAS | NATRIUM-GENTISÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII GLUCONAS | NATRIUM-GLUKONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS | GLYCEROFOSFOREČNAN SODNÝ HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII HYALURONAS | NATRIUM-HYALURONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII HYDROGENOCARBONAS | HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS | HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS | HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII HYDROGENOPHOSPHAS | HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ |
| DODECAHYDRICUS | DODEKAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII HYDROXIDUM | HYDROXID SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII IODIDUM | JODID SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII LACTATIS SOLUTIO | MLÉČNAN SODNÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII LACTATIS S SOLUTIO | MLÉČNAN S SODNÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII LAURILSULFAS | NATRIUM-LAURYL-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS | MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII NITRIS | DUSITAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII NITROPRUSSIAS DIHYDRICUS | NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII OCTANOAS | NATRIUM-OKTANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII PERBORAS HYDRICUS | PERBORITAN SODNÝ HYDRATOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII PICOSULFAS MONOHYDRICUS | PIKOSÍRAN SODNÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII POLYSTYRENSULFONAS | NATRIUM-POLYSTYRENSULFONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII PROPIONAS | PROPIONAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII PYROPHOSPHAS DECAHYDRICUS | DIFOSFOREČNAN SODNÝ DEKAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SALICYLAS | SALICYLAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SELENIS ANHYDRICUS | SELENIČITAN SODNÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS | SELENIČITAN SODNÝ PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII STEARAS | STEARAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII STEARILIS FUMARAS | NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SULFAS | SÍRAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SULFAS DECAHYDRICUS | SÍRAN SODNÝ DEKAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SULFIS ANHYDRICUS | SIŘIČITAN SODNÝ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII SULFIS HEPTAHYDRICUS | SIŘIČITAN SODNÝ HEPTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII TETRABORAS DECAHYDRICUS | TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII THIOSULFAS PENTAHYDRICUS | THIOSÍRAN SODNÝ PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NATRII VALPROAS | NATRIUM-VALPROÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NEOHESPERIDINI DIHYDROCHALCONUM | NEOHESPERIDIN-DIHYDROCHALKON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NEOMYCINI SULFAS | NEOMYCIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NEOSTIGMINI BROMIDUM | NEOSTIGMIN-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NEOSTIGMINI METILSULFAS | NEOSTIGMIN-METHYLSULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NETILMICINI SULFAS | NETILMICIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NEVIRAPINUM ANHYDRICUM | NEVIRAPIN BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICERGOLINUM | NICERGOLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICETHAMIDUM | NICETHAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICLOSAMIDUM | NIKLOSAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICLOSAMIDUM MONOHYDRICUM | NIKLOSAMID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICOTIANAE FOLIUM | TABÁKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICOTINAMIDUM | NIKOTINAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICOTINI RESINAS | NIKOTIN-RESINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NICOTINUM | NIKOTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NIFEDIPINUM | NIFEDIPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NIFUROXAZIDUM | NIFUROXAZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NIMESULIDUM | NIMESULID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NIMODIPINUM | NIMODIPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NITRAZEPAMUM | NITRAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NITRENDIPINUM | NITRENDIPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NITROFURALUM | NITROFURAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NITROFURANTOINUM | NITROFURANTOIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NIZATIDINUM | NIZATIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NOMEGESTROLI ACETAS | NOMEGESTROL-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NONOXINOLUM 9 | NONOXINOL 9 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NOREPINEPHRINI HYDROCHLORIDUM | NOREPINEFRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NOREPINEPHRINI TARTRAS MONOHYDRICUS | NOREPINEFRIN-TARTARÁT MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NORETHISTERONI ACETAS | NORETHISTERON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NORETHISTERONUM | NORETHISTERON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NORFLOXACINUM | NORFLOXACIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NORGESTRELUM | NORGESTREL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM | NORTRIPTYLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM | NOSKAPIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NOSCAPINUM | NOSKAPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| NYSTATINUM | NYSTATIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OCTOXINOLUM 10 | OKTOXINOL 10 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OCTYLDODECANOLUM | OKTYLDODEKANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OCTYLIS GALLAS | OCTYL-GALLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OENOTHERAE OLEUM RAFFINATUM | PUPALKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OENOTHERAE SEMEN | PUPALKOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OFLOXACINUM | OFLOXACIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLAMINUM | OLAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLEAE FOLIUM | OLIVOVNÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLEAE FRUCTUS | OLIVOVNÍKOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLEANDRAE FOLIUM | OLEANDROVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLEANDRAE HERBA | OLEANDROVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLEOMACROGOLUM | OLEOMAKROGOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLEUM PRO INJECTIONE | OLEJ NA INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLIBANUM INDICUM | PRYSKYŘICE INDICKÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLIVAE OLEUM RAFFINATUM | OLIVOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLIVAE OLEUM VIRGINALE | OLIVOVÝ OLEJ PANENSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OLSALAZINUM DINATRICUM | OLSALAZIN DISODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60 | ETHYLESTERY OMEGA-3-KYSELIN 60 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90 | ETHYLESTERY OMEGA-3-KYSELIN 90 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OMEGA-3-ACIDORUM TRIGLYCERIDA | TRIACYLGLYCEROLY OMEGA-3-KYSELIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OMEPRAZOLUM | OMEPRAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OMEPRAZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM | OMEPRAZOL SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM | ONDANSETRON-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
| DIHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ONONIDIS RADIX | JEHLICOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OPII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM | OPIOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OPII TINCTURA NORMATA | OPIOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OPII PULVIS NORMATUS | OPIUM PRÁŠKOVANÉ STANDARDIZOVANÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OPIUM CRUDUM | OPIUM SUROVÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OPIUM PULVERATUM | OPIUM PRÁŠKOVANÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORCIPRENALINI SULFAS | ORCIPRENALIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORIGANI HERBA | DOBROMYSLOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORNIDAZOLUM | ORNIDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORPHENADRINI CITRAS | ORFENADRIN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORPHENADRINI HYDROCHLORIDUM | ORFENADRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORTHOSIPHONIS FOLIUM | TRUBKOVCOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORYZAE AMYLUM | ŠKROB RÝŽOVÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ORYZAE FRUCTUS | RÝŽOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OUABAINUM OCTAHYDRICUM | OUABAIN OKTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM | OXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXALIPLATINUM | OXALIPLATINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXAZEPAMUM | OXAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXELADINI CITRAS | OXELADIN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXFENDAZOLUM AD USUM VETERINARIUM | OXFENDAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXITROPII BROMIDUM | OXITROPIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM | OXPRENOLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM | OXYBUPROKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM | OXYBUTYNIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYCODONI HYDROCHLORIDUM | OXYCODON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM | OXYMETAZOLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYPHENBUTAZONUM MONOHYDRICUM | OXYFENBUTAZON MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM | OXYTETRACYKLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYTETRACYCLINUM DIHYDRICUM | OXYTETRACYKLIN DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYTOCINI SOLUTIO CONCENTRATA | OXYTOCIN KONCENTROVANÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| OXYTOCINUM | OXYTOCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PACLITAXELUM | PAKLITAXEL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PAEONIAE FLOS | PIVOŇKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PANCREATIS PULVIS | PANKREATIN PRÁŠEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PANCURONII BROMIDUM | PANKURONIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM | PAPAVERIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PAPAVERIS RHOEADOS FLOS | KVĚT MÁKU VLČÍHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PAPAVERIS SOMNIFERI FRUCTUS | NEZRALÝ PLOD MÁKU SETÉHO |
| IMMATURATUS | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARACETAMOLUM | PARACETAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARAFFINUM LIQUIDUM | PARAFIN TEKUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARAFFINUM PERLIQUIDUM | PARAFIN TEKUTÝ LEHKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARAFFINUM SOLIDUM | PARAFIN TVRDÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARAFORMALDEHYDUM | PARAFORMALDEHYD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARALDEHYDUM | PARALDEHYD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARAOXONUM | PARAOXON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PARNAPARINUM NATRICUM | PARNAPARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PAROXETINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM | PAROXETIN-HYDROCHLORID BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PAROXETINI HYDROCHLORIDUM | PAROXETIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT |
| HEMIHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM | MUČENKOVÝ EXTRAKT SUCHÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PASSIFLORAE HERBA | MUČENKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PEFLOXACINI MESILAS DIHYDRICUS | PEFLOXACIN-MESYLÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PELARGONII FOLIUM | PELARGONIOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PELARGONII RADIX | PELARGONIOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENBUTOLOLI SULFAS | PENBUTOLOL-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENICILLAMINUM | PENICILAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS | PENTAERYTHRITYL-TETRANITRÁT |
| TRITURATUS | TRITURACE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTAMIDINI DIISETIONAS | PENTAMIDIN-DIISETIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM | PENTAZOCIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTAZOCINI LACTAS | PENTAZOCIN-LAKTÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTAZOCINUM | PENTAZOCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTOBARBITALUM | PENTOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTOBARBITALUM NATRICUM | PENTOBARBITAL SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTOXIFYLLINUM | PENTOXIFYLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PENTOXYVERINI CITRAS | PENTOXYVERIN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PEPSINI PULVIS | PEPSIN PRÁŠKOVÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PERGOLIDI MESILAS | PERGOLID-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PERINDOPRILUM ERBUMINUM | PERINDOPRIL-ERBUMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PERMETHRINUM | PERMETRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PERPHENAZINUM | PERFENAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PERSICARIAE HYDROPIPERI HERBA | NAŤ RDESNA PEPRNÍKU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PERSICARIAE LAPATHIFOLIAE HERBA | NAŤ RDESNA BLEŠNÍKU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PETHIDINI HYDROCHLORIDUM | PETHIDIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PETROSELINI FRUCTUS | PETRŽELOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PETROSELINI RADIX | PETRŽELOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHASEOLI FRUCTUS SINE SEMINE | FAZOLOVÝ PLOD BEZ SEMEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENACETINUM | FENACETIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENAZONUM CUM COFFEINO ET ACIDO | FENAZON S KOFEINEM A KYSELINOU |
| CITRICO | CITRÓNOVOU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENAZONUM | FENAZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENIRAMINI MALEAS | FENIRAMIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOBARBITALUM NATRICUM | FENOBARBITAL SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOBARBITALUM | FENOBARBITAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOLPHTHALEINUM | FENOLFTALEIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOLSULFONPHTHALEINUM | FENOLSULFONFTALEIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOLUM LIQUEFACTUM | PHENOL TEKUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOLUM | FENOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOTHIAZINUM | FENOTHIAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOXYETHANOLUM | FENOXYETHANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | FENOXYMETHYLPENICILIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM | FENOXYMETHYLPENICILIN DRASELNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENTOLAMINI MESILAS | FENTOLAMIN-MESYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLALANINUM | FENYLALANIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLBUTAZONUM | FENYLBUTAZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM | FENYLEFRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLEPHRINUM | FENYLEFRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLHYDRARGYRI ACETAS | FENYLHYDRARGYRIUMACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLHYDRARGYRI BORAS | FENYLHYDRARGYRIUMBORÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLHYDRARGYRI NITRAS | FENYLHYDRARGYRIUMNITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLIS SALICYLAS | FENYL-SALICYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM | FENYLPROPANOLAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYTOINUM | FENYTOIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHENYTOINUM NATRICUM | FENYTOIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHLOROGLUCINOLUM ANHYDRICUM | FLOROGLUCINOL BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHLOROGLUCINOLUM DIHYDRICUM | FLOROGLUCINOL DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHOLCODINUM MONOHYDRICUM | FOLKODIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHTHALYLSULFATHIAZOLUM | FTALYLSULFATHIAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHYSOSTIGMINI SALICYLAS | FYSOSTIGMIN-SALICYLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHYSOSTIGMINI SULFAS | FYSOSTIGMIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHYTOMENADIONUM | FYTOMENADION |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PHYTOSTEROLUM | FYTOSTEROL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PICEAE ABIETIS GEMMA | SMRKOVÉ PUPENY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PICOTAMIDUM MONOHYDRICUM | PIKOTAMID MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PILOCARPI SEMEN | SEMENO MRŠTNOPLODU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM | PILOKARPIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PILOCARPINI NITRAS | PILOKARPIN-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIMOBENDANUM | PIMOBENDAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIMOZIDUM | PIMOZID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIMPINELLAE MAIORIS RADIX | KOŘEN BEDRNÍKU VĚTŠÍHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIMPINELLAE HERBA | BEDRNÍKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIMPINELLAE RADIX | BEDRNÍKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PINDOLOLUM | PINDOLOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PINI SUMMITAS | VRCHOLKY BOROVICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PINI PUMILIONIS SUMMITAS | VRCHOLKY BOROVICE KLEČI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PINI PUMILIONIS ETHEROLEUM | KOSODŘEVINOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PINI SYLVESTRIS ETHEROLEUM | BOROVICOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERACILLINUM MONOHYDRICUM | PIPERACILIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERACILLINUM NATRICUM | PIPERACILIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERAZINI ADIPAS | PIPERAZIN-ADIPÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERAZINI CITRAS HYDRICUS | PIPERAZIN-CITRÁT HYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERAZINUM HEXAHYDRICUM | PIPERAZIN HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERI IMMATURI FRUCTUS | PLOD PEPŘE ČERNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIPERI METHYSTICI RADIX | KOŘEN PEPŘOVNÍKU OPOJNÉHO |
| | (KOŘEN KAVA-KAVA) |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIRACETAMUM | PIRACETAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM | PIRENZEPIN-DIHYDROCHLORID |
| MONOHYDRICUM | MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIRETANIDUM | PIRETANID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIROXICAMUM | PIROXIKAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PISCIS OLEUM OMEGA-3 ACIDIS ABUNDANS | RYBÍ OLEJ BOHATÝ NA OMEGA-3-KYSELINY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIVAMPICILLINUM | PIVAMPICILIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIVMECILLINAMI HYDROCHLORIDUM | PIVMECILINAM-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIX FAGI | BUKOVÝ DEHET |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PIX LITHANTHRACIS | KAMENOUHELNÝ DEHET |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PLANTAGINIS EXTRACTUM FLUIDUM | JITROCELOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PLANTAGINIS FOLIUM | JITROCELOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PLANTAGINIS OVATAE SEMEN | SEMENO JITROCELE VEJČITÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PLANTAGINIS OVATAE TESTA | OSEMENÍ JITROCELE VEJČITÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PLUMBI ACETAS TRIHYDRICUS | OCTAN OLOVNATÝ TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PLUMBI OXIDUM | OXID OLOVNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PODOPHYLI RADIX | NOHOLISTOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PODOPHYLLI RESINA | PODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLIHEXANIDUM | POLIHEXANID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLOXAMERA | POLOXAMERY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYACRYLATIS DISPERSIO 30 % | POLYAKRYLÁTOVÁ DISPERZE 30 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYGALAE RADIX | VÍTODOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYGONI AVICULARIS HERBA | NAŤ RDESNA PTAČÍHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYMYXINI B SULFAS | POLYMYXIN-B-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYSORBATUM 20 | POLYSORBÁT 20 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYSORBATUM 40 | POLYSORBÁT 40 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYSORBATUM 60 | POLYSORBÁT 60 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYSORBATUM 80 | POLYSORBÁT 80 |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYVINYLIS ACETAS | POLYVINYL-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POLYVINYLACETATIS DISPERSIO 30 % | POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZE 30 % |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POPULI GEMMA | TOPOLOVÝ PUPEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POVIDONUM | POVIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| POVIDONUM IODINATUM | POVIDON JODOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRAMOXINI HYDROCHLORIDUM | PRAMOXIN HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRAVASTATINUM NATRICUM | PRAVASTATIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRAZEPAMUM | PRAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRAZIQUANTELUM | PRAZIKVANTEL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM | PRAZOSIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PREDNICARBATUM | PREDNIKARBÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PREDNISOLONI ACETAS | PREDNISOLON-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PREDNISOLONI NATRII PHOSPHAS | PREDNISOLONFOSFÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PREDNISOLONI PIVALAS | PREDNISOLON-PIVALÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PREDNISOLONUM | PREDNISOLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PREDNISONUM | PREDNISON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRENYLAMINI LACTAS | PRENYLAMIN-LAKTÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM | PRILOKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRILOCAINUM | PRILOKAIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRIMAQUINI DIPHOSPHAS | PRIMACHIN-DIFOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRIMIDONUM | PRIMIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRIMULAE FLOS | PRVOSENKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRIMULAE RADIX | PRVOSENKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROBENECIDUM | PROBENECID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM | PROKAINAMID-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROCAINI BENZYLPENICILLINUM | PROKAIN-BENZYLPENICILIN MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROCAINI HYDROCHLORIDUM | PROKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROCHLORPERAZINI MALEAS | PROCHLORPERAZIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROGESTERONUM | PROGESTERON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROGUANILI HYDROCHLORIDUM | PROGUANIL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROLINUM | PROLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROMAZINI HYDROCHLORIDUM | PROMAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM | PROMETHAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPACETAMOLI HYDROCHLORIDUM | PROPACETAMOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM | PROPAFENON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPANOLUM | PROPANOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPANTHELINE BROMIDUM | PROPANTHELINIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPIVERINUM HYDROCHLORIDUM | PROPIVERIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPOFOLIUM | PROPOFOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM | PROPRANOLOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLENGLYCOLI DILAURAS | PROPYLENGLYKOL-DILAURÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLENGLYCOLI DIOCTANODIDECANOAS | PROPYLENGLYKOL-DIOKTANODIDEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLENGLYCOLI MONOLAURAS | PROPYLENGLYKOL-MONOLAURÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLENGLYCOLI MONOPALMITOSTEARAS | PROPYLENGLYKOL-MONOPALMITO STEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLENGLYCOLUM | PROPYLENGLYKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLIS GALLAS | PROPYL-GALLÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLPARABENUM | PROPYLPARABEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLPARABENUM NATRICUM | PROPYLPARABEN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYLTHIOURACILUM | PROPYLTHIOURACIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROPYPHENAZONUM | PROPYFENAZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROTAMINI HYDROCHLORIDUM | PROTAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROTAMINI SULFAS | PROTAMIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROTIRELINUM | PROTIRELIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PROXYPHYLLINUM | PROXYFYLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRUNELLAE HERBA | ČERNOHLÁVKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRUNI AFRICANAE CORTEX | KŮRA SLIVONĚ AFRICKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRUNI DOMESTICI FRUCTUS | PLOD SLIVONĚ DOMÁCÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PRUNI SPINOSAE FLOS | TRNKOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | PSEUDOEFEDRIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PSYLLII SEMEN | BLEŠNÍKOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PULMONARIAE FOLIUM | PLICNÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYRANTELI EMBONAS | PYRANTEL-EMBONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYRAZINAMIDUM | PYRAZINAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYRIDOSTIGMINE BROMIDUM | PYRIDOSTIGMINIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM | PYRIDOXIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYRIMETHAMINUM | PYRIMETHAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYROGALLOLUM | PYROGALLOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| PYRROLIDONUM | PYRROLIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUEBRACHO CORTEX | KŮRA ŠTÍTOSEMENKY KEBRAČO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUERCUS CORTEX | DUBOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUINIDINI HYDROCHLORIDUM | CHINIDIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUINIDINI SULFAS DIHYDRICUS | CHINIDIN-SULFÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUINIDINUM | CHINIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUININI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | CHININ-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| QUININI SULFAS DIHYDRICUS | CHININ-SULFÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RAMIPRILUM | RAMIPRIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RANITIDINI HYDROCHLORIDUM | RANITIDIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RAPAE OLEUM HYDROGENATUM | ZTUŽENÝ ŘEPKOVÝ OLEJ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RAPAE OLEUM RAFFINATUM | ŘEPKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RAPHANI SEMEN | ŘEDKVOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RATANHIAE RADIX | RATANHOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RATANHIAE TINCTURA | RATANHOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RAUWOLFIAE RADIX | KOŘEN ZMIJOVICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| REPAGLINIDUM | REPAGLINID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RESERPINUM | RESERPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RESINA MASTIX | PRYSKYŘICE MASTIXOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RESINA OLIBANUM | PRYSKYŘICE OLIBANOVÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RESORCINOLUM | RESORCINOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RHAMNI CATHARTHICAE CORTEX | KŮRA ŘEŠETLÁKU POČISTIVÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RHAMNI CATHARTHICAE FRUCTUS | PLOD ŘEŠETLÁKU POČISTIVÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RHAMNI PURSHIANAE CORTEX | KŮRA ŘEŠETLÁKU PURSHOVA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RHAMNI PURSHIANAE EXTRACTUM SICCUM | EXTRAKT Z ŘEŠETLÁKU PURSHOVA SUCHÝ |
| NORMATUM | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RHEI RADIX | REVEŇOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RHODODENDRI FERRUGINEI FOLIUM | LIST PĚNIŠNÍKU REZAVÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIBAVIRINUM | RIBAVIRIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIBIS NIGRI FOLIUM | LIST RYBÍZU ČERNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS | RIBOFLAVIN-FOSFÁT SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIBOFLAVINUM | RIBOFLAVIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RICINI OLEUM HYDROGENATUM | RICINOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RICINI OLEUM RAFFINATUM | RICINOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RICINI OLEUM VIRGINALE | RICINOVÝ OLEJ PANENSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RICINI SEMEN | SKOČCOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIFABUTINUM | RIFABUTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIFAMPICINUM | RIFAMPICIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RIFAMYCINUM NATRICUM | RIFAMYCIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RILMENIDINI PHOSPHAS | RILMENIDIN-FOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RISPERIDONUM | RISPERIDON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ROBINIAE FLOS | AKÁTOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ROCURONII BROMIDUM | ROKURONIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ROSMARINI ETHEROLEUM | ROZMARÝNOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ROSMARINI FOLIUM | ROZMARÝNOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ROXITHROMYCINUM | ROXITHROMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RUBI FRUTICOSI FOLIUM | OSTRUŽINÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RUBI IDAEI FOLIUM | MALINÍKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RUSCI RADIX | LISTNATCOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| RUTOSIDUM TRIHYDRICUM | RUTOSID TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SABADILAE SEMEN | SEMENO SABADILLY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SACCHARI SPHAERAE | ZRNĚNÝ CUKR |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SACCHARINUM | SACHARIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SACCHARINUM NATRICUM | SACHARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SACCHAROSUM | SACHAROSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALBUTAMOLI SULFAS | SALBUTAMOL-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALBUTAMOLUM | SALBUTAMOLUM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALICIS CORTEX | VRBOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALICYLAMIDUM | SALICYLAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALMETEROLI XINAFOAS | SALMETEROL-XINAFOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALMONIS DOMESTICI OLEUM | LOSOSÍ OLEJ Z CHOVANÝCH RYB |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALVIAE HERBA | ŠALVĚJOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALVIAE OFFICINALIS FOLIUM | LIST ŠALVĚJE LÉKAŘSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALVIAE SCLAREAE HERBA | NAŤ ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALVIAE SCLAREAE ETHEROLEUM | SILICE ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALVIAE TINCTURA | ŠALVĚJOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SALVIAE TRILOBAE FOLIUM | LIST ŠALVĚJE TROJLALOČNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SAMBUCI NIGRAE FLOS | KVĚT BEZU ČERNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SAMBUCI FRUCTUS | PLOD BEZU ČERNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SANGUISORBAE RADIX | KOŘEN TOTENU LÉKAŘSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SAPO KALINUS | DRASELNÉ MÝDLO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SAPONARIAE RUBRAE RADIX | KOŘEN MYDLICE LÉKAŘSKÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SAXIFRAGAE HERBA | LOMIKÁMENOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM TRIHYDRICUM | SKOPOLAMIN-HYDROBROMID TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SCOPOLAMINUM | SKOPOLAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SCOPOLIAE RADIX | PABLENOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SECALE CORNUTUM | NÁMEL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SELEGILINI HYDROCHLORIDUM | SELEGILIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SELENII DISULFIDUM | SULFID SELENIČITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SEMECARPUS ANACARDIUM AD PRAEPARATA | LEDVINOVNÍK ZÁPADNÍ PRO HOMEOPATICKÉ |
| HOMEOPATHICA | PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SEMEN COLCHICI | OCÚNOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS | PLOD KASIE OSTROLISTÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SENNAE ANGUSTIFOLIAE FRUCTUS | PLOD KASIE ÚZKOLISTÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SENNAE FOLIIEXTRACTUM SICCUM NORMATUM | SENNOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SENNAE FOLIUM | SENNOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SERENOAE FRUCTUS | SERENOVÝ PLOD |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SERINUM | SERIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SERPYLLI HERBA | MATEŘÍDOUŠKOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SERTACONAZOLI NITRAS | SERTAKONAZOL-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SESAMI OLEUM RAFFINATUM | SEZAMOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SESAMI SEMEN | SEZAMOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILICA AD USUM DENTALEM | OXID KŘEMIČITÝ PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA | OXID KŘEMIČITÝ KOLOIDNÍ BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILICA COLLOIDALIS HYDRICA | OXID KŘEMIČITÝ KOLOIDNÍ HYDRATOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILICA HYDROPHOBICA COLLOIDALIS | OXID KŘEMIČITÝ HYDROFOBNÍ KOLOIDNÍ |
| ANHYDRICA | BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILYBI MARIANI FRUCTUS | PLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILYBI MARIANI EXTRACTUM SICCUM | OSTROPESTŘECOVÝ EXTRAKT SUCHÝ |
| RAFFINATUM ET NORMATUM | ČIŠTĚNÝ A STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SILYMARINUM | SILYMARIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SIMETICONUM | SIMETIKON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SIMVASTATINUM | SIMVASTATIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SINAPIS ETHEROLEUM ARTIFICIALE | HOŘČIČNÁ SILICE UMĚLÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SODIUM HYPOCHLORITE | CHLORNAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOJAE OLEUM HYDROGENATUM | SÓJOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOJAE OLEUM RAFFINATUM | SÓJOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOJAE SEMEN | SOJOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOLANI TUBER | BRAMBOROVÁ HLÍZA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOLANI AMYLUM | ŠKROB BRAMBOROVÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOLIDAGINIS HERBA | ZLATOBÝLOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA | NAŤ ZLATOBÝLU OBECNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOMATOSTATINUM | SOMATOSTATIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOMATROPINI SOLUTIO CONCENTRATA | SOMATROPIN KONCENTROVANÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOMATROPINUM | SOMATROPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOMATROPINUM PRO INIECTIONE | SOMATROPIN PRO INJEKCI |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBI FRUCTUS | PLOD JEŘÁBU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITANI LAURAS | SORBITAN-LAURÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITANI OLEAS | SORBITAN-OLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITANI PALMITAS | SORBITAN-PALMITÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITANI SESQUIOLEAS | SORBITAN-SESKVIOLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITANI STEARAS | SORBITAN-STEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITANI TRIOLEAS | SORBITAN-TRIOLEÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITOLUM | SORBITOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITOLUM 70 % CRISTALLISABILE | SORBITOL 70 % KRYSTALIZUJÍCÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITOLUM 70 % NON CRISTALLISABILE | SORBITOL 70 % NEKRYSTALIZUJÍCÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SORBITOLUM LIQUIDUM PARTIM DEHYDRICUM | SORBITOL TEKUTÝ ČÁSTEČNĚ DEHYDROVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SOTALOLI HYDROCHLORIDUM | SOTALOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPARTII SCOPARII FLOS | KVĚT JANOVCE METLATÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPARTII SCOPARII HERBA | NAŤ JANOVCE METLATÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM | SPEKTINOMYCIN-DIHYDROCHLORID |
| PENTAHYDRICUM | PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPECTINOMYCINI SULFAS TETRAHYDRICUS | SPECTINOMYCIN-SULFÁT TETRAHYDRÁT |
| AD USUM VETERINARIUM | PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIGELIAE HERBA | NAŤ KALANKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIGELIAE RADIX | KOŘEN KALANKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIRAMYCINUM | SPIRAMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIRAPRILI HYDROCHLORIDUM | SPIRAPRIL-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT |
| MONOHYDRICUM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIRITUS SAPONATUS | MÝDLOVÝ LÍH |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIRITUS SAPONIS KALINI | LÍH S DRASELNÝM MÝDLEM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SPIRONOLACTONUM | SPIRONOLAKTON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SQUALANUM | SKVALAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STANNOSI CHLORIDUM DIHYDRICUM | CHLORID CÍNATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STANOZOLOLUM | STANOZOLOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STAVUDINUM | STAVUDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STEAROMACROGOLUM | STEAROMAKROGOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STOECHADOS FLOS | KVĚT SMILU PÍSEČNÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STRAMONII FOLII PULVIS NORMATUS | DURMANOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ |
| | STANDARDIZOVANÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STRAMONII FOLIUM | DURMANOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STREPTOKINASI SOLUTIO AD | STREPTOKINASA KONCENTROVANÝ ROZTOK |
| PRAEPARATIONEM | |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STREPTOMYCINI SULFAS | STREPTOMYCIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STROPHANTHI SEMEN | KRUTIKVĚTOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STRYCHNI NITRAS | STRYCHNIN-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| STRYCHNI SEMEN | KULČIBOVÉ SEMENO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUCCINYLSULFATHIAZOLUM MONOHYDRICUM | SUKCINYLSULFATHIAZOL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUFENTANILI CITRAS | SUFENTANIL-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUFENTANILUM | SUFENTANIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULBACTAMUM NATRIUM | SULBAKTAM SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFACETAMIDUM | SULFACETAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFACETAMIDUM NATRICUM MONOHYDRICUM | SULFACETAMID SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFADIAZINUM | SULFADIAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFADIMIDINUM | SULFADIMIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFADOXINUM | SULFADOXIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAFURAZOLUM | SULFAFURAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAGUANIDINUM | SULFAGUANIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAMERAZINUM | SULFAMERAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAMETHIZOLUM | SULFAMETHIZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAMETHOXAZOLUM | SULFAMETHOXAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAMETHOXYDIAZINUM | SULFAMETHOXYDIAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM AD USUM | SULFAMETHOXYPYRIDAZIN PRO |
| VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFANILAMIDUM | SULFANILAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFASALAZINUM | SULFASALAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFATHIAZOLUM | SULFATHIAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFINPYRAZONUM | SULFINPYRAZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFISOMIDINUM | SULFISOMIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFOBROMPHTHALEINUM NATRICUM | SODNÁ SŮL SULFOBROMFTALEINU |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULFUR AD USUM EXTERNUM | SÍRA PRO ZEVNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULINDACUM | SULINDAK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULPIRIDUM | SULPIRID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULTAMICILLINI TOSILAS DIHYDRICUS | SULTAMICILIN-TOSYLÁT DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SULTAMICILLINUM | SULTAMICILIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUMATRIPTANI SUCCINAS | SUMATRIPTAN-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUXAMETHONII DIIODIDUM DIHYDRICUM | SUXAMETHONIUM-DIJODID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUXAMETHONII CHLORIDUM DIHYDRICUM | SUXAMETHONIUM-CHLORID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SUXIBUZONUM | SUXIBUZON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| SYMPHYTI RADIX | KOSTIVALOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TACROLIMUSUM | TAKROLIMUS |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TALCUM | MASTEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TAMOXIFENI CITRAS | TAMOXIFEN-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM | TAMSULOSIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TANACETI PARTHENII HERBA | NAŤ KOPRETINY ŘIMBABY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TANNINUM | TANIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TARAXACI RADIX CUM HERBA | SMETANKOVÝ KOŘEN S NATÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TARTRAZINUM | TARTRAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TEMAZEPAMUM | TEMAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TENOXICAMUM | TENOXIKAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TERAZOSINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM | TERAZOSIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM | TERBINAFIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TERBUTALINI SULFAS | TERBUTALIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TERCONAZOLUM | TERCONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TEREBINTHINAE ETHEROLEUM EX PINO | TERPENTÝNOVÁ SILICE Z BOROVICE |
| PINASTRO | HVĚZDOVITÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TEREBINTHINAE ETHEROLEUM RECTIFICATUM | ČIŠTĚNÁ TERPENTÝNOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TERFENADINUM | TERFENADIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TESTOSTERONI DECANOAS | TESTOSTERON-DEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TESTOSTERONI ENANTAS | TESTOSTERON-ENANTÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TESTOSTERONI ISOCAPROAS | TESTOSTERON-ISOKAPRONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TESTOSTERONI PROPIONAS | TESTOS ERON-PROPIONÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TESTOSTERONUM | TESTOSTERON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TETRACAINI HYDROCHLORIDUM | TETRAKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TETRACOSACTIDUM | TETRAKOSAKTID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM | TETRACYKLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TETRACYCLINUM | TETRACYKLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TETRAZEPAMUM | TETRAZEPAM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM | TETRYZOLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THEOBROMINI NATRII SALICYLAS | THEOBROMINO-SALICYLAN SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THEOBROMINUM | THEOBROMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM | THEOFYLIN MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THEOPHYLLINUM | THEOFYLIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THEVETIAE HERBA | TEVETIOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIAMAZOLUM | THIAMAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIAMINI HYDROCHLORIDUM | THIAMIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIAMINI NITRAS | THIAMIN-NITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIAMPHENICOLUM | THIAMFENIKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIOMERSALUM | THIOMERSAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIOPENTALUM NATRICUM ET NATRII | THIOPENTAL SODNÁ SŮL A UHLIČITAN |
| CARBONAS | SODNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM | THIORIDAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THIORIDAZINUM | THIORIDAZIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THREONINUM | THREONIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THYMI EXTRACTUM FLUIDUM | TYMIÁNOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THYMI ETHEROLEUM | TYMIÁNOVÁ SILICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THYMI HERBA | TYMIÁNOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THYMI ZYGII HERBA | NAŤ TYMIÁNU ŠPANĚLSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| THYMOLUM | THYMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIABENDAZOLUM | TIABENDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIAMULINI FUMARAS AD USUM | TIAMULIN-FUMARÁT PRO VETERINÁRNÍ |
| VETERINARIUM | POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIAMULINUM AD USUM VETERINARIUM | TIAMULIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIANEPTINUM NATRICUM | TIANEPTIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM | TIAPRID-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIBOLONUM | TIBOLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TICARCILLINUM DINATRICUM | TIKARCILIN DISODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TICLOPIDINI HYDROCHLORIDUM | TIKLOPIDIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TILIAE FLOS | LIPOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM | TILIDIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIMOLOLI MALEAS | TIMOLOL-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TINCTURA AMARA | HOŘKÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TINIDAZOLUM | TINIDAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TINZAPARINUM NATRICUM | TINZAPARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TIOCONAZOLUM | TIOKONAZOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TITANII DIOXIDUM | OXID TITANIČITÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOBRAMYCINUM | TOBRAMYCIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLI ALFA ACETAS | TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLI ALFA ACETATIS PULVIS | TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT PRÁŠEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLI ALFA RRR ACETAS | TOKOFEROL-ALFA-RRR-ACETÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLI ALFA HYDROGENOSUCCINAS | TOKOFEROL-ALF A-HYDROGEN-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLI ALFA RRR HYDROGENOSUCCINAS | TOKOFEROL-ALFA-RRR-HYDROGEN-SUKCINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLUM ALFA | TOKOFEROL-ALFA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOCOFEROLUM ALFA RRR | TOKOFEROL-ALFA-RRR |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOLBUTAMIDUM | TOLBUTAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOLNAFTATUM | TOLNAFTAT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TORASEMIDUM ANHYDRICUM | TORASEMID BEZVODÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TORMENTILLAE RHIZOMA | NÁTRŽNÍKOVÝ ODDENEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TORMENTILLAE TINCTURA | NÁTRŽNÍKOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TOSYLCHLORAMIDUM NATRICUM TRIHYDRICUM | TOSYLCHLORAMID SODNÁ SŮL TRIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRAGACANTHA | TRAGANT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM | TRAMADOL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRAMAZOLINI HYDROCHLORIDUM | TRAMAZOLIN-HYDROCHLORID |
| MONOHYDRICUM | MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRANDOLAPRILUM | TRANDOLAPRIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRAPIDILUM | TRAPIDIL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRETINOINUM | TRETINOIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIACETINUM | TRIACETIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIAMCINOLONI ACETONIDUM | TRIAMCINOLON-ACETONID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIAMCINOLONI HEXACETONIDUM | TRIAMCINOLON-HEXACETONID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIAMCINOLONUM | TRIAMCINOLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIBENOSIDUM | TRIBENOSID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIBUTYLIS ACETYLCITRAS | TRIBUTYL-ACETYLCITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIBUTYLIS PHOSPHAS | TRIBUTYL-FOSFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRICLOSANUM | TRIKLOSAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIETHYLIS CITRAS | TRIETHYL-CITRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIFLUOPERAZINI HYDROCHLORIDUM | TRIFLUOPERAZIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIFLUSALUM | TRIFLUSAL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIFOLII FIBRINI FOLIUM | VACHTOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA | TRIACYLGLYCEROLY STŘEDNÍ NASYCENÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIGLYCEROLI DIISOSTEARAS | TRIGLYCEROL-DESOSTEARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIGLYCOLUM | TRIETHYLENGLYKOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIGONELLAE FOENUGRAECI SEMEN | SEMENO PÍSKAVICE ŘECKÉHO SENA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIHEXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM | TRIHEXYLFENIDYL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIMECAINI HYDROCHLORIDUM | TRIMEKAIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM | TRIMETAZIDIN-DIHYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIMETHADIONUM | TRIMETHADION |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIMETHOPRIMUM | TRIMETHOPRIM |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRIMIPRAMINI MALEAS | TRIMIPRAMIN-MALEINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRITICI AMYLUM | PŠENIČNÝ ŠKROB |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRITICI OLEUM RAFFINATUM | PŠENIČNÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRITICI OLEUM VIRGINALE | PŠENIČNÝ OLEJ PANENSKÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRITICI SATIVI FRUCTUS | PLOD PŠENICE SETÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROLAMINUM | TROLAMIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROMETAMOLUM | TROMETAMOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROPAEOLI FRUCTUS | PLOD LICHOŘEŘIŠNICE |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROPICAMIDUM | TROPIKAMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM | TROPISETRON-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROSPII CHLORIDUM | TROSPIUM-CHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TROXERUTINUM | TROXERUTIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRYPSINUM | TRYPSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TRYPTOPHANUM | TRYPTOFAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TUBOCURARINII CHLORIDUM PENTAHYDRICUM | TUBOKURARINIUM-CHLORID PENTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TYLOSINI PHOSPHATIS SOLUTIO AD USUM | TYLOSIN-FOSFÁT ROZTOK PRO VETERINÁRNÍ |
| VETERINARIUM | POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TYLOSINI TARTRAS AD USUM VETERINARIUM | TYLOSIN-TARTARÁT PRO VETERINÁRNÍ |
| | POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TYLOSINUM AD USUM VETERINARIUM | TYLOSIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TYROSINUM | TYROSIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| TYROTHRICINUM | TYROTHRICIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| UBIDECARENONUM | UBIDEKARENON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| UREA | MOČOVINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| URETHANUM | URETHAN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| URIDINE | URIDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| UROFOLLITROPINUM | UROFOLITROPIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| UROKINASUM | UROKINASA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| URTICA DIOICA AD PRAEP ARATA | KOPŘIVA DVOUDOMÁ PRO HOMEOPATICKÉ |
| HOMEOPATHICA | PŘÍPRAVKY |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| URTICAE FOLIUM | KOPŘIVOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| URTICAE HERBA | KOPŘIVOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| UVAE URSI FOLIUM | MEDVĚDICOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM | KOZLÍKOVÝ EXTRAKT SUCHÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VALERIANAE RADIX | KOZLÍKOVÝ KOŘEN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VALERIANAE TINCTURA | KOZLÍKOVÁ TINKTURA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VALINUM | VALIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VALNEMULINI HYDROCHLORIDUM AD USUM | VALNEMULIN-HYDROCHLORID PRO |
| VETERINARIUM | VETERINÁRNÍ POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM | VANCOMYCIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VANILLINUM | VANILIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VASELINUM ALBUM | VAZELÍNA BÍLÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VASELINUM FLAVUM | VAZELÍNA ŽLUTÁ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VECURONII BROMIDUM | VEKURONIUM-BROMID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM | VENLAFAXIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM | VERAP AMIL-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERATRI ALBI RADIX | KOŘEN KÝCHAVICE BÍLÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERBASCI FLOS | DIVIZNOVÝ KVĚT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERBENAE CITRIODORATAE FOLIUM | LIST ALOISIE CITRÓNOVÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERBENAE OFFICINALIS HERBA | NAŤ SPORÝŠE LÉKAŘSKÉHO |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERBENAE HERBA | SPORÝŠOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VERONICAE HERBA | ROZRAZILOVÁ NAŤ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VIBURNI CORTEX | KALINOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VINBLASTINI SULFAS | VINBLASTIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VINCRISTINI SULFAS | VINKRISTIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VINDESINI SULFAS | VINDESIN-SULFÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VINORELBINI DITARTRAS | VINORELBIN-DITARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VIOLAE ARVENSIS HERBA | NAŤ VIOLKY POLNÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VIOLAE HERBA CUM FLORE | VIOLKOVÁ NAŤ KVETOUCÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VIRIDE NITENS | BRILANTNÍ ZELEŇ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VISCI ALBI HERBA | NAŤ JMELÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VITAMINI A PULVIS | VITAMIN A PRÁŠEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VITAMINUM A | VITAMIN A |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VITAMINUM A DENSATUM OLEOSUM | VITAMIN A OLEJOVÝ ROZTOK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VITAMINUM A IN AQUA DISPERGIBILE | VITAMIN A DISPERGOVATELNÝ VE VODĚ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VITIS IDAEAE FOLIUM | BRUSINKOVÝ LIST |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| VITIS VINIFERAE FRUCTUS | PLOD RÉVY VINNÉ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| WARFARINUM NATRICUM | WARFARIN SODNÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| WARFARINUM NATRICUM CLATHRATUM | WARFARIN SODNÁ SŮL KLATRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XANTHANI GUMMI | XANTHANOVÁ KLOVATINA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XANTINOLI NICOTINAS | XANTHINOL-NIKOTINÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XYLAZINI HYDROCHLORIDUM AD USUM | XYLAZIN-HYDROCHLORID PRO VETERINÁRNÍ |
| VETERINARIUM | POUŽITÍ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XYLITOLUM | XYLITOL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM | XYLOMETAZOLIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XYLOSUM | XYLOSA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| XYSMALOBII RADIX | KOŘEN XYSMALOBIA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| YOHIMBAE CORTEX | JOHIMBOVÁ KŮRA |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| YOHIMBINI HYDROCHLORIDUM | YOHIMBIN-HYDROCHLORID |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZIDOVUDINUM | ZIDOVUDIN |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI ACETAS DIHYDRICUS | OCTAN ZINEČNATÝ DIHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI ACEXAMAS | KYSELINA ACEXAMOVÁ ZINEČNATÁ SŮL |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI CHLORIDUM | CHLORID ZINEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI OXIDUM | OXID ZINEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI STEARAS | STEARAN ZINEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI SULFAS HEPTAHYDRICUS | SÍRAN ZINEČNATÝ HEPTAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI SULFAS HEXAHYDRICUS | SÍRAN ZINEČNATÝ HEXAHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS | SÍRAN ZINEČNATÝ MONOHYDRÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINCI UNDECYLENAS | UNDECYLENAN ZINEČNATÝ |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZINGIBERIS RHIZOMA | ZÁZVOROVÝ ODDENEK |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZOLPIDEMI TARTRAS | ZOLPIDEM-TARTARÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZOPICLONUM | ZOPIKLON |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
| ZUCLOPENTHIXOLI DECANOAS | ZUKLOPENTHIXOL-DEKANOÁT |
+---------------------------------------+---------------------------------------+
§ 11 § 2 - Zrušovací ustanovení2 § 3 - Účinnost3 Příloha - Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků
Název
85/2008 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Autor
Ministerstvo zdravotnictví
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
11. března 2008
Účinný od
11. března 2008
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2008
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP