Právní prostor

Usnesení - Pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci

ze dne 16. listopadu 2016


USNESENÍ
Nejvyššího soudu
ze dne 16. 11. 2016
Pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci


sp. zn./č. j.:
21 Cdo 4659/2016-II

Související legislativa ČR:
§ 1a, § 4, § 4a, § 4b, § 19, § 257, § 338 zákona č. 262/2006 Sb.


Právní věta:

Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou.

kolektiv autorů Nejvyššího souduNejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce C.B.SPED, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, J. Š. Baara č. 1715/80, IČO 26030918, zastoupeného Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční č. 489/7A, proti žalovanému J. K., zastoupenému JUDr. Pavlem Zálišem, advokátem se sídlem v Mariánských Lázních, Nádražní náměstí č. 299/8, o 200.000.- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1835/2013, takto:

Právní moc rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. června 2016 č.j. 2 Cmo 197/2015-111 se odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že napadeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 2.6.2016 č.j. 2 Cmo 197/2015-111 je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a že odklad právní moci tohoto rozhodnutí se nedotkne právních vztahů třetích osob, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř. odložil jeho právní moc.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Odůvodnění:
Název
Usnesení - Pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci
Zdroj
Nejvyšší soud
Ze dne
16. listopadu 2016
Spisová značka/číslo jednací
čj. 21 Cdo 4659/2016-II, sp. zn. 21 Cdo 4659/2016
Město
Brno
Právní věty
Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou.
kolektiv autorů Nejvyššího soudu
Ročník
2016
Soud
Nejvyšší soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP