Právní prostor

125/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 1. ledna 2020


125/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi


Čl. I

V § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), se odstavec 6 zrušuje.


ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů


Čl. II

V § 18a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se v odstavci 1 písm. f) za slovem "věci" doplňují slova "s výjimkou finanční náhrady".


ČÁST TŘETÍ
Účinnost


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Čl. I ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. II ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. III
Název
125/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Parlament
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
16. května 2019
Účinný od
1. ledna 2020
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP