OSWALD
Účinné znění ( 1.1.2020 - bez omezení )

358/2019 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Účinné znění ( 1.1.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 31.12.2019
Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účinný od 01.01.2020
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2019
Zdroj částka 150/2019

358/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. prosince 2019
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradMinisterstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.


Stravné


§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 32,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 36,00 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 31,80 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.


§ 5

Vyhláška č. 333/2018 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 31.12.2019
Autor Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účinný od 01.01.2020
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2019
Zdroj částka 150/2019

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Stravné
§ 2
§ 3
§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 5
§ 6
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP