Právní prostor
Účinné znění ( 23.10.2020 - bez omezení )

429/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (usnesení vlády č. 1085/2020)

Účinné znění ( 23.10.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 23.10.2020
Autor Vláda
Účinný od 23.10.2020
Účinný do bez omezení
Typ Usnesení
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 174/2020

429/2020 Sb.
USNESENÍ
vlády České republiky
č. 1085
ze dne 23. října 2020
o změně krizového opatřeníV návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda


mění

dobu účinnosti usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 998, vyhlášeného pod č. 402/2020 Sb., tak, že účinnost se prodlužuje do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

------------------------------------------------------------------
Pozn. autora: Tento dokument pojednává o problematice související s pandemií koronaviru, resp. onemocnění COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 (též známý jako coronavirus 2019-nCoV, SARS-CoV2 nebo wuchanský koronavirus).
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 23.10.2020
Autor Vláda
Účinný od 23.10.2020
Účinný do bez omezení
Typ Usnesení
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 174/2020

Obsah

Žádne výsledky
mění
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP