Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2021 - bez omezení )

430/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky

Účinné znění ( 1.1.2021 - bez omezení )
Datum vydáni 30.10.2020
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2021
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 175/2020

430/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2020,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památkyVláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb.


Čl. I

V písmeni b) přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 336/2002 Sb., bod 3 zní:

"3.
Název: Městské opevnění v Kouřimi
Popis: městské opevnění, Pražská brána, hlavní hradba, parkán,
parkánová hradba s baštami, příkop, val, výklenková kaple
a jiné nemovité objekty, které jsou kulturními památkami,
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Kolín
Obec: Kouřim
Katastrální území: Kouřim
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 1, 6, 10 (část), 28 (část), 30 (část), 32 (část),
33 (část), 34 (část), 35 (část), 37 (část), 38 (část), 42 (část),
46 (část), 47 (část), 54 (část), 116 (část), 199, 200, 201, 202, 203,
205 (část), 219 (část), 227/1, 227/2, 227/3, 228, 231 (část), 235/1,
235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241,
242, 243, 244/1, 244/2, 270, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 276/2, 276/3,
276/4, 278, 294, 297, 298/1, 299, 309, 310, 315, 316, 317, 318, 319,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4,
338/5, 338/6, 338/7, 339, 340/1, 340/4, 340/5, 341, 342, 353, 356/2,
356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360/1,
360/3, 361, 363, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 372/3,
372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10, 372/11, 372/12, 372/13,
373, 398 (část), 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 535, 546, 554,
556/3 (část), 557, 558, 559 (část), 560, 562, 568, 569, 570, 571, 591,
596, 607, 611, 621, 646, 654 (část), 668/1, 668/2, 675/2, 1079, 1288
pozemkové parcely: 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 10/2, 12, 13/1, 13/2, 13/3,
13/4, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 33 (část), 34 (část), 37/1, 40, 44 (část),
47 (část), 48 (část), 49, 52/2, 52/3, 52/5, 52/6, 55/1, 55/2, 55/4, 55/5,
58/1, 58/2, 59 (část), 66/1, 66/2, 69, 70, 85/1, 85/2, 88/1, 88/2, 140/1,
141, 142, 143/2, 143/3, 144, 147/1, 147/2, 148, 149, 178/1 (část), 178/2,
178/3, 178/7, 181, 183/1, 183/2, 183/3, 184, 187/2, 188/5, 189, 191, 192,
202, 205/2, 2523/3 (část), 2523/4 (část), 2523/19, 2523/20 (část),
2523/21 (část), 2523/23 (část), 2524/3 (část), 2528, 2529/4, 2530, 2531/1,
2531/2, 2531/3, 2532, 2534/1, 2534/2, 2534/3, 2534/4, 2534/5, 2534/6,
2534/7, 2534/8, 2535 (část), 2536 (část), 2542/1 (část), 2646/5, 2725/1,
2725/2, 2727/5, 2727/6, 2741, 2745 (část), 2751, 2752, 2811, 2817, 2848,

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 1. července 2020.".


ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 147/1999 Sb.


Čl. II

V příloze k nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb., bod 18 zní:

"18. V okrese Nový Jičín
Název: Rodný dům a pomník Františka Palackého v Hodslavicích
Popis: rodný dům a pomník Františka Palackého a jiné nemovité objekty,
které jsou kulturními památkami na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku
p. č. 458/4
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Nový Jičín
Obec: Hodslavice
Katastrální území: Hodslavice
Pozemky, parcelní čísla: 469, 458/4
Budova, číslo popisné: 108 (část obce Hodslavice).

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 13. července 2020.".


ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády č. 50/2010 Sb.


Čl. III

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 50/2010 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, písmeno k) zní:

"k) ve Středočeském kraji

Název: Park a zámek v Průhonicích
Popis: Starý zámek, Nový zámek, kostel Narození Panny Marie, park,
vrátnice, rybárna, hájovna u Babků, hájovna zvaná Welzovna,
hájovna u Kučerů, hájovna U zlatého bažanta, Česká chalupa,
alpský srub, strážní domek zvaný Wachhaus, gloriet, ohrazení,
kašna, studna, terasa se schodištěm, kaple Jména Panny Marie
a jiné nemovité objekty, které jsou kulturními památkami,
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky,
včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Praha-východ
Obec: Dobřejovice
Katastrální území: Dobřejovice
Pozemek, parcelní číslo: pozemková parcela: 701

Okres: Praha-západ
Obec: Jesenice
Katastrální území: Zdiměřice u Prahy
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 15
pozemkové parcely: 334/2, 351/2, 361/2, 363/1, 363/2, 367/2,
373/1, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6, 402/2, 402/4,
402/5, 402/6, 490/2 (část), 491 (část)

Okres: Praha-západ
Obec: Průhonice
Katastrální území: Průhonice
Pozemky, parcelní čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 724, 754, 755, 756,
757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767,
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776/1, 776/2, 777, 778,
779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 796,
880/1 (část), 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985/1,
985/2, 986, 987/1, 987/2, 988/1, 988/2, 988/3, 989/1, 989/2, 990,
991, 992, 993, 997, 998/1, 998/2, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1031, 1032,
1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6, 1034/7,
1034/8, 1034/9, 1034/10, 1034/13, 1034/14, 1034/15, 1034/16, 1034/17,
1035/1, 1035/2, 1036/1, 1036/2, 1037/1 (část), 1042/1, 1042/2, 1043,
1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,
1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108,
1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120

Budovy, čísla popisná: 1, 2, 58, 64, 90, 363 (vše v části obce Průhonice)

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 1. července 2020.".


ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády č. 289/2019 Sb.


Čl. IV

V příloze k nařízení vlády č. 289/2019 Sb., o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky, písmeno c) zní:

"c) v Pardubickém kraji

Název: Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila
Popis: budova předměstské vily se zahradou se stala v době
heydrichiády místem, kde bylo před popravou vězněno
a vyslýcháno 194 osob, včetně dětí, převážně obyvatel
obce Ležáky; neorenesanční stavba z roku 1884 podle
návrhu architekta Františka Schmoranze staršího,
na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními
znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:
Okres: Pardubice
Obec: Pardubice
Katastrální území: Pardubičky
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcela: 35
pozemková parcela: 136/4
Budova, číslo popisné: 549 (část obce Pardubičky)

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 13. července 2020.".


ČÁST PÁTÁ
Účinnost


Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:
PhDr. Zaorálek v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 30.10.2020
Autor Vláda
Účinný od 01.01.2021
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 175/2020

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády č. 262/1995 Sb.
Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 147/1999 Sb.
Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 50/2010 Sb.
Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády č. 289/2019 Sb.
Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Účinnost
Čl. V
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP