Právní prostor
Účinné znění ( 30.10.2020 - bez omezení )

439/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (usnesení vlády č. 1108/2020)

Účinné znění ( 30.10.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 30.10.2020
Autor Vláda
Účinný od 30.10.2020
Účinný do bez omezení
Typ Usnesení
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 180/2020

439/2020 Sb.
USNESENÍ
vlády České republiky
č. 1108
ze dne 30. října 2020
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2Vláda


I.

podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1326;


II. stanoví,

že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;


III. pověřuje

předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

------------------------------------------------------------------
Pozn. autora: Tento dokument pojednává o problematice související s pandemií koronaviru, resp. onemocnění COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 (též známý jako coronavirus 2019-nCoV, SARS-CoV2 nebo wuchanský koronavirus).
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 30.10.2020
Autor Vláda
Účinný od 30.10.2020
Účinný do bez omezení
Typ Usnesení
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 180/2020

Obsah

Žádne výsledky
I.
II. stanoví
III. pověřuje
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP