Právní prostor
Účinné znění ( 9.11.2020 - bez omezení )

453/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.

Účinné znění ( 9.11.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 09.11.2020
Autor Vláda
Účinný od 09.11.2020
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 183/2020

453/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb., se číslo „360“ nahrazuje číslem „900“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. +)

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

--------------------
+) 9. 11. 2020
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 09.11.2020
Autor Vláda
Účinný od 09.11.2020
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 183/2020

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP