Právní prostor
Účinné znění ( 1.1.2021 - bez omezení )

525/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Účinné znění ( 1.1.2021 - bez omezení )
Datum vydáni 17.12.2020
Autor Ministerstvo financí
Účinný od 01.01.2021
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 217/2020

525/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 7. prosince 2020
o formulářových podáních pro daně z příjmůMinisterstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.


§ 2

Vzory formulářových podání

(1) Vzor
a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) přiznání k dani z příjmů právnických osob je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) oznámení o změně registračních údajů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.


§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.


§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML, s výjimkou formulářového podání podle § 2 písm. f), které lze elektronicky podat pouze ve formátu PDF.


§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopis formulářového podání pro daně z příjmů vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2) Struktura formulářového podání pro daně z příjmů zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 2

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 3

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 4

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 5

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 6

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 7

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 8

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 9


Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 10

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář


------------------------------------------------------------------


Příloha č. 11

Obrázek - Formulář

Obrázek - Formulář
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 17.12.2020
Autor Ministerstvo financí
Účinný od 01.01.2021
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 217/2020

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzory formulářových podání
§ 3 - Formulářové podání podané elektronicky
§ 4 - Formát formulářového podání
§ 5 - Společná ustanovení
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP