Právní prostor

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Novelizační dokumenty k § 74

Změny k 1. dubna 2000

  • 360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP