Právní prostor

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Novelizační dokumenty k § 17

Změny k 31. května 2017

  • 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Změny k 1. října 2015

  • 204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP