Právní prostor

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Novelizační dokumenty k § 44

Změny k 1. ledna 2002

  • 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • 265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  • 273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníku národnostních menšin a o změně některých zákonů
  • 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
  • 312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích

Změny k 1. ledna 1993

  • 337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
  • 344/1992 Sb. Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
  • 359/1992 Sb. Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP