Právní prostor

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Novelizační dokumenty k § 51

Změny k 1. března 2008

  • 344/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP