Právní prostor

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Novelizační dokumenty k § 92

Změny k 15. ledna 2013

  • 494/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

Změny k 1. dubna 2000

  • 360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP