Právní prostor

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Novelizační dokumenty k § 95a

Změny k 1. ledna 2003

  • 216/2002 Sb. Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
  • 311/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  • 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP