Právní prostor

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. prosince 2011

  • 298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 1993

  • 10/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
  • 15/1993 Sb. Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP