Právní prostor

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Novelizační dokumenty k § 167

Změny k 1. ledna 2007

  • 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP