Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. dubna 1991

  • 87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích

Změny k 1. dubna 1983

  • 131/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP