Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 1992

  • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Změny k 1. dubna 1991

  • 87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích

Změny k 1. května 1990

  • 105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
  • 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP