Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 5. května 2004

  • 278/2004 Sb. Nález ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané Změna občanského zákoníku čl. II

Změny k 30. června 2001

  • 229/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony

Změny k 1. ledna 2001

  • 367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP