OSWALD

338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí

Novelizační dokumenty k § 15a

Změny k 1. ledna 2021

  • 283/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 5. února 2015

  • 23/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP