OSWALD

338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí

Novelizační dokumenty k § 17a

Změny k 1. července 2020

  • 283/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2016

  • 23/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2014

  • 344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Změny k 1. ledna 2003

  • 576/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP