OSWALD

338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí

Novelizační dokumenty k § 19b

Změny k 1. ledna 2007

  • 112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
  • 545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP