Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 1996

  • 118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
  • 160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
  • 238/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Změny k 1. ledna 1993

  • 24/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
  • 263/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Změny k 1. ledna 1992

  • 519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP