Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 26. října 1995

  • 238/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. dubna 1983

  • 133/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP