Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 1973

  • 49/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP