Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. září 2012

  • 202/2012 Sb. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

Změny k 1. dubna 2005

  • 59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. ledna 1992

  • 519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád

Změny k 1. července 1973

  • 49/1973 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP