Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 30. září 2017

  • 296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP