Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. září 2012

  • 202/2012 Sb. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP