Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2003

  • 151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
  • 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Změny k 1. června 2000

  • 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP