Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 31. prosince 2002

  • 276/2001 Sb. Nález ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté Správní soudnictví zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu

Změny k 1. ledna 1992

  • 519/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP