Právní prostor

99/1963 Sb. Občanský soudní řád (o.s.ř.)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. dubna 2005

  • 59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. ledna 1993

  • 24/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
  • 263/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Změny k 1. října 1991

  • 328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP