Právní prostor

120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Novelizační dokumenty k § 76a

Změny k 1. července 2006

  • 253/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2004

  • 279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP